Lubuska Izba Rolnicza » Wyróżnione
Główna » Archiwa

Wyróżnione

Autor: Red. dnia 4 grudnia 2023
NABÓR NA ZIMOWISKO 2024

Szanowni Państwo Informujemy, iż Lubuska izba Rolnicza uruchomiła nabór na zimowisko w czasie ferii w 2024r. – w terminie 12-18.02.2024r. Będzie to 7-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2008 i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2023
NOWE KWOTY PRZYCHODU DECYDUJĄCE O ZMNIEJSZENIU LUB ZAWIESZENIU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OD DNIA 1 GRUDNIA 2023 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 036 zł 50 gr, 130% tego wynagrodzenia tj. 9 353 zł 50 gr. Nowe kwoty […]

Autor: Red. dnia 29 listopada 2023
„ROLNICZKI MOTOREM INNOWACJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE” – KONKURS KRIR

Zapraszamy do udziału w IV edycji KONKURSU pn. ,,Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”. Inicjatorem Konkursu jest Rada ds. Kobiet i Rodzin z obszarów Wiejskich przy KRIR. Konkurs skierowany jest do kobiet rolniczek i odbywa się raz na dwa lata, począwszy od 2017 roku. Celem Konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach […]

Autor: Red. dnia 29 listopada 2023
LISTA FIRM IMPORTUJĄCYCH ZBOŻE Z UKRAINY

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę podmiotów, które w okresie od 24 lutego 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku importowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zboże z terytorium Ukrainy. Lista jest składową danych otrzymanych z inspekcji podległych Ministrowi: Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2023
DZIAŁANIA ORGANÓW PAŃSTWA W ZAKRESIE IMPORTU I OBROTU ZBOŻA I RZEPAKU Z UKRAINY  – KONFERENCJA PRASOWA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Spóźnione, niepoparte odpowiednimi analizami i przede wszystkim nieskuteczne dla polskiego rynku rolnego – tak NIK oceniła działania Ministra Rolnictwa związane ze zwiększonym przez wybuch wojny importem ukraińskich zbóż i rzepaku. A przecież chodziło o gigantyczny wzrost – import samej pszenicy z Ukrainy do Polski wzrósł rok do roku o blisko 17 tysięcy procent, a kukurydzy nawet o prawie 30 tysięcy procent. W ciągu […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2023
UWAGI DO PROJEKTOWANEJ STAWKI ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE PALIWA ROLNICZEGO NA 2024 R.

W związku z konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r., pismem z dnia 22 listopada 2023 r. Zarząd KRIR przekazał następujące uwagi izb rolniczych. W projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2023
WYMIANA DACHÓW Z AZBESTU – II NABÓR OD 15 GRUDNIA 2023 R.

Już od 15 grudnia 2023 r. można będzie składać wnioski o dofinansowanie wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Wnioski można będzie składać do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest w trakcie konsultacji społecznych. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2023
NOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE ETYKIETOWANIA WINA

Od 8 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące etykietowania wina w zakresie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej. Obowiązek podawania tych danych szczegółowych będzie dotyczył wszystkich win i aromatyzowanych produktów sektora wina wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej. E-etykiety Nowe prawo dopuszcza możliwość poinformowania konsumenta o składnikach wina i jego wartości odżywczej za […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2023
MRIRW O WPROWADZONYCH INSTUMENTACH WSPARCIA DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE

W odpowiedzi na wniosek KRIR (>>> pismo z dn. 09.11.2023 r.) dot. tzw. wakacji kredytowych dla rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (>>> w piśmie z dn. 21.11.2023 r.) przedstawiło informacje na temat szeregu instrumentów wsparcia dla producentów rolnych, które z miały poprawić dochodowość prowadzonej produkcji, czy też obniżyć koszty produkcji, w związku z destabilizacją na […]

Autor: Red. dnia 21 listopada 2023
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SKARBU PAŃSTWA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WILKI

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pismem z dnia 14 lipca 2023 r. zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwestii dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez wilki i podjęcia prac legislacyjnych mających na celu zmianę ustawy o ochronie przyrody w celu uregulowania kwestii odszkodowań. W odpowiedzi otrzymanej z MKiŚ przekazano następujące […]

Autor: Red. dnia 21 listopada 2023
DECYZJA KE W SPRAWIE POMOCY DLA PRODUCENTÓW BROKUŁÓW I KALAFIORÓW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o udzielenie takiej pomocy […]

Autor: Red. dnia 21 listopada 2023
MRIRW W SPRAWIE OBOWIĄZKU UGOROWANIA 4% GRUNTÓW ROLNYCH

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 16 listopada 2023 r., udzieliło odpowiedzi na wnioski w sprawie wyłączenia w nowej Wspólnej Polityce Rolnej obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych, przekazując co następuje: Obowiązek ugorowania 4% gruntów ornych jest elementem wymogów normy GAEC 8 w ramach warunkowości, która została określona w przepisach rozporządzenia (UE) nr 2021/2115 […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2023
ULUBIONY PRODUCENT LUBUSKI 2023 ROKU

Czy masz już swojego Ulubionego Producenta Lubuskiego? Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego organizuje Konkurs – Ulubiony Producent Lubuski 2023 roku Spraw, aby był nim Twój Ulubiony Producent! Jak to zrobić? Sprawa jest prosta! Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na http://www.lcpr.pl/konkurs-2023 Wskaż w nim maksymalnie dwóch ulubionych producentów lubuskich oraz odpowiedz na pytanie konkursowe: Jaki Produkt wskazanego wyżej […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2023

W związku z wymogiem zawartym w Ekoschemacie Dobrostan zwierząt wskazujący iż: rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany jest do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg od 2024 r.) Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z pytaniem czy planowane jest przeprowadzenie wyżej wspomnianych szkoleń. W uzyskanej odpowiedzi […]

Autor: Red. dnia 20 listopada 2023

Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie wsparciem utylizacji odpadów pozostałych po uboju gospodarczym podobnie jak z dofinansowaniem kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. W odpowiedzi resort rolnictwa udzielił następującej informacji:  Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach […]

  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.