Lubuska Izba Rolnicza » RP Słubicka
Główna » Archiwa

RP Słubicka

Autor: Red. dnia 27 lutego 2024
POSIEDZENIE SŁUBICKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W dniu 28 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się posiedzenie Słubickiej Rady Powiatowej LIR, którą poprowadził przewodniczący Dariusz Kozakiewicz. W obradach, oprócz członków Rady, uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Czesław Hładki członek Zarządu LIR, dyrektor Marek Halasz oraz Marek Klimkiewicz z OT KOWR w Gorzowie Wlkp., Beata Chmurzyńska kierownik Biura Powiatowego […]

Autor: Red. dnia 15 lutego 2024
WSPÓLNE POSIEDZENIE RAD POWIATOWYCH LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

14 lutego br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej. Głównym celem spotkania było zapoznanie się członków Rad z nowo powołanymi dyrektorami – Przemysławem Osińskim dyrektorem Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze oraz Markiem Halaszem dyrektorem Oddziału Terenowego […]

Autor: Red. dnia 13 maja 2016
SŁUBICKA RADA POWIATOWA LIR

W dniu 6 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się posiedzenie Słubickiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, którą poprowadził przewodniczący Rady Andrzej Babiak. W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli rolnicy z powiatu słubickiego oraz zaproszeni goście: wiceprezes LIR Stanisław Madej, członek Zarządu LIR Alfred Kałużny, zastępca dyrektora ANR OT w Gorzowie Wlkp. […]

Autor: Red. dnia 3 lipca 2015
I WALNE ZGROMADZENIE LIR V KADENCJI

  Uprzejmie informujemy, że Lubuska Izba Rolnicza zakończyła II etap wyborów w powiatach, podczas których wybrano skład Walnego Zgromadzenia LIR na V kadencję 2015-19. W dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 11.00 w Kalsku odbędzie się I posiedzenie Walnego Zgromadzenia LIR, na którym zostanie wybrany prezes, wiceprezes, członkowie zarządu, delegat do Krajowej Rady Izb […]

Autor: Red. dnia 12 lutego 2015
SŁUBICKA RADA POWIATOWA LIR

W dniu 11 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się posiedzenie Słubickiej Rady Powiatowej LIR, któremu przewodniczył Bogusław Pietrow. W spotkaniu oprócz członków Rady wzięli udział rolnicy z powiatu. Głównym tematem omawianym na spotkaniu była sprawa dotycząca sprzedaży nieruchomości na terenie powiatu, a dokładniej formy przetargu ograniczonego. Wśród zebranych nie było jednomyślności w […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.