Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Styczeń » 20
Główna » Archiwa

20 stycznia 2020

Autor: Red. dnia 20 stycznia 2020
W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEJ SPŁATY GRUNTÓW ZAKUPIONYCH OD KOWR

W dniu 9 stycznia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 2 grudnia 2019 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie gruntów rolnych zakupionych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez właściciela bez potrzeby natychmiastowej […]

Autor: Red. dnia 20 stycznia 2020
SAMORZĄD ROLNICZY OCZEKUJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU ODPADÓW FOLIOWYCH

W dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu realizując wniosek przyjęty przez Krajową Radę Izb Rolniczych na drugim posiedzeniu VI kadencji w dniu 2 grudnia 2019 r. o rozwiązanie problemu odbioru odpadowej folii rolniczej. Obecnie firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać i prawdopodobnie bezskuteczne też będą działania gmin w zakresie […]

Autor: Red. dnia 20 stycznia 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie informuje, iż z dniem 01.01.2020 r. do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, w powiecie świebodzińskim wyznaczono następujących lekarzy weterynarii: […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.