Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Marzec » 5
Główna » Archiwa

5 marca 2020

Autor: Red. dnia 5 marca 2020
ŻEGNAMY Ś.P. DOROTĘ KRUSZYNĘ

Z głębokim żalem lubuski samorząd rolniczy oraz pracownicy Lubuskiej Izby Rolniczej żegnają ś.p. Dorotę Kruszynę, która odeszła 2 marca br. Od 3.04.2011 r. czynnie brała udział w strukturach Izby, najpierw pełniąc funkcję Sekretarza Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR, następnie Wiceprzewodniczącej, a w VI obecnej kadencji, piastowała już stanowisko Przewodniczącej Rady i równocześnie członka Walnego Zgromadzenia LIR. Była również Zastępcą Przewodniczącego […]

Autor: Red. dnia 5 marca 2020
WSPARCIE DO DOBROSTANU KRÓW I ŚWIŃ

Od 15 marca 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020. „Dobrostan zwierząt” to działanie przeznaczone dla hodowców krów i świń, które ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Wsparcie będą mogli […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.