Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Październik » 2
Główna » Archiwa

2 października 2020

Autor: Red. dnia 2 października 2020
PROJEKTOWANE STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R.

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR). W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności […]

Autor: Red. dnia 2 października 2020
ZNAKOWANIE NIEOPAKOWANEGO MIĘSA FLAGĄ KRAJU POCHODZENIA

W dniu 30 września 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające obowiązek prezentowana (na etapie sprzedaży detalicznej) flagi kraju pochodzenia w odniesieniu do nieopakowanego mięsa. W nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych wprowadzono dodatkowy wymóg prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia w przypadku […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.