Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » SĄSIEDZI BEZ GRANIC – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POLSKO-NIEMIECKICH KOBIET WIEJSKICH
Główna » Aktualności, RP Krośnieńska, RP Żagańska

SĄSIEDZI BEZ GRANIC – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ POLSKO-NIEMIECKICH KOBIET WIEJSKICH

Autor: Red. dnia 29 października 2013

Przedstawicielki wsi lubuskiej w dniach 24-25 października 2013r. uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Niemiec zorganizowanym przez Lubuską Izbę Rolniczą w ramach projektu współfinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Sąsiedzi bez granic – potencjał gospodarczy i rolniczy niemieckich i polskich społeczeństw wiejskich, wymiana doświadczeń”. Polską stronę uczestników reprezentowały m.in. szefowe Wojewódzkich Rad Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., przedstawicielki Lubuskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, działaczki, liderki obszarów wiejskich województwa lubuskiego.

            Pierwszym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z Zrzeszeniem Kobiet Wiejskich w Proschim. Pełniąca przez ponad 15 lat obowiązki przewodniczącej Zrzeszenia Pani Marianne Kapelle zaprezentowała funkcjonowanie Zrzeszenia, które działa od 1994r. i skupia 48 kobiet. Zrzeszone kobiety czynnie uczestniczą w pracach Zrzeszenia, gdzie wykorzystują swoją energię i siłę do podnoszenia wiedzy i umiejętności, nauki tradycyjnego rękodzieła, kosztowania kultury teatralnej, organizowania wyjazdów oraz cyklicznych imprez i zabaw. Warto zauważyć, iż siedzibą Zrzeszenia jest stary młyn, w którym zorganizowano muzeum rzeczy, na które składają się starodawne, przyniesione przez mieszkańców przedmioty z minionych czasów. Muzeum stanowi małe gospodarstwo rolne, które wyposażone jest w stare technologicznie rzeczy i stanowi swego rodzaju muzeum starej techniki. Zrzeszenie w niewielkim stopniu wspierane jest przez land; fundusze zdobywa ze sprzedaży wyrobów własnych na imprezach oraz z rocznej składki 20 EUR od zrzeszonych kobiet.  

            Ciekawym punktem wymiany doświadczeń było zwiedzanie gospodarstwa Pani M. Kapelle, która z serdecznością przyjęła grupę lubuskich kobiet, pokazując wykorzystywane technologie w swym gospodarstwie. Spotkanie takie miało na celu zwiedzanie gospodarstw ukierunkowanych na wykorzystanie energii odnawialnych w małych gospodarstwach rolnych. Pokazała funkcjonującą biologiczną oczyszczalnię ścieków, której część stanowi również efekt wizualny w postaci niewielkiego oczka wodnego. Dachy pokryte są solarami, z których pozyskiwana jest energia elektryczna – na użytek własny, na zabezpieczenie potrzeb tejże energii, wystarczające jest wykorzystanie 1/3 energii – pozostała część sprzedawana jest sieci energetycznej. Również pozyskiwanie energii cieplej zostało u Państwa Kapelle tak zorganizowane, by niewielkim nakładem ogrzać powierzchnie użytkowe. Wykorzystują dwojakie ogrzewanie – ogrzewanie gazem z pieca na drewno pozyskiwane z własnego lasu oraz ogrzewanie piecem na pellety. Wszelkiego rodzaju udogodnienia techniczne Państwo Kapelle wprowadzili we własnym zakresie, bez wsparcia finansowego ze strony państwa.

            Podczas jednego ze spotkań z przedstawicielami landu Brandenburgii była możliwość wymiany doświadczeń polsko-niemieckich. W rozmowach z uczestniczkami udział wzięli przedstawiciele Kreisbauernverband SPN pan Frank Schneider oraz Ulrika Weller, jak również przedstawiciel Agrargenossenschaft Forst e.G. pan Egon Rattei.

Dla zaczerpnięcia historii ciekawym punktem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Wendowskiego (Serbołużyczan)/Wendisches Museum Cottbus, które funkcjonuje od 20 lat. Poświęcone jest ono życiu Dolnołużyczan. Prezentuje funkcjonowanie oraz cechy tego narodu, które posiada odrębną historię, kulturę i język. Główną atrakcją było podziwianie strojów, które dziś już nie są używane na co dzień (tylko podczas festynów, parad itp.), gdzie niegdyś funkcjonowało blisko 60 wariantów strojów używanych w zależności od okoliczności (np. strój codzienny, do pracy, do kościoła, strój na tańce itp.). Na chwilę obecną tylko 8 rodzin na terenie Dolnych Łużyc mówi w języku łużyckim, w tym Pan, z którym grupa miała przyjemność zapoznać się z obyczajami dawnych słowian.

Dla dopełnienia informacji z zakresu historii słowiańskich przodków, zwiedzano Museum Schloss Luebben, które wraca do historii sprzed 10 tys. lat. Przedstawia historię migracji ludności oraz życie i dzieje ludności Dolnych Łużyc. Na portalu przy głównym wejściu do siedziby niegdyś funkcjonującego parlamentu administracyjnego, widnieje symbol byka.

Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego było spotkanie z łużyczanką – panią Giselą Christl, która na terenie Luebben utrzymuje tradycję Dolnych Łużyc poprzez przekazywanie historii zwiedzającym. Ubrana w reprezentacyjny strój łużycki z terenu Luebben zaprezentowała miejscowość Luebben, która ma status miejscowości zdrowotnej. Utrzymuje się głównie z turystyki zdrowotnej (kliniki rehabilitacyjne i zdrowotne, odnowa biologiczna). W okolicy nie ma przemysłu. Dla dopełnienia poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń ciekawą atrakcją było seminarium ogórkowe przeprowadzone również przez panią G. Christl. Na terenie500 ha Spreewaldu uprawia się ogórki. Elitę wśród producentów stanowi 10 rolników – prywatnych lub zrzeszonych w grupach producenckich. W 2013 roku zebrano na tym terenie 35 tys. to ogórków. Funkcjonuje w okolicach tylko 8 firm, które zaprawiają ogórki na różne sposoby (kiszone, w chrzanie, w zaprawie słodkiej, octowej itp.)

            Możliwości wykorzystania podmokłych terenów do uprawy ogórków, energii odnawialnej dla pozyskania ciepła na użytek własny oraz wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania społeczności wiejskiej stanowiły główne cele wyjazdu. Uczestniczki wyjazdu miały okazję również bliższego zapoznania się we własnym gronie, co pozwoliło na wymianę informacji północnym i południowym mieszkankom lubuskiego.

Katarzyna Frąckowiak

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.