Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ŻAGAŃSKA RADA POWIATOWA
Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady, RP Żarska, RP Zielonogórska

ŻAGAŃSKA RADA POWIATOWA

Autor: Red. dnia 3 kwietnia 2014

W dniu 1 kwietnia br. w siedzibie Zrzeszenia Producentów Zboża Polskie w Żaganiu odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej LIR. Głównym tematem zwołania Rady było zaopiniowanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego 206 dla KŁ „Diana”  z/s w Dzikowicach. Drugim tematem było omówienie zmian jakie czekają rolników wraz  z wejściem nowego  PROW 2014-2020. Obradom przewodniczył Zbigniew Żywień Przewodniczący Rady, który otworzył spotkanie i wprowadził do głównego tematu. W związku z nim na spotkanie przybyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żaganiu Barbara Hyjek Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa oraz Zbigniew Teler Członek Zarządu, który powiedział, że gospodarka łowiecka dotychczasowego dzierżawcy obwodu 206 tj. KŁ Artemida nie była prawidłowa. Gro rolników zostało również z niewypłaconymi odszkodowaniami za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Głos w prawie zabrali również rolnicy z terenu obwodu łowieckiego 206, przeciwni dzierżawie obwodu KŁ Diana. Stwierdzili, że nikt im nie da rękojmi, że nowe koło łowieckie będzie lepiej prowadziło gospodarkę łowiecką i współpracowało z rolnikami. Dlatego chcą mieć najpierw wypłacone wszystkie należności z tytułu szkód łowieckich.  W związku z powyższym członkowie Żagańskiej Rady Powiatowej LIR do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec rolników przez KŁ Artemida, negatywnie zaopiniowali wydzierżawienie obwodu łowieckiego 206 nowemu dzierżawcy, czyli KŁ Diana.

W drugiej części spotkania Z. Żywień omówił zmiany w programie rolno-środowiskowym jakie czekają rolników w nowym okresie programowania. PROW 2014-2020 będzie tak naprawdę obowiązywał od 2015 roku i będzie kładł duży nacisk na aspekty ekologiczno środowiskowe, ze szczególnym naciskiem na wsparcie gospodarstw produkcyjnych. Na uwagę zasługuje także wymóg zazielenienia dla gospodarstw pow.15 hagruntów ornych.

Serdeczne podziękowania za możliwość zorganizowania i ugoszczenie Rady w siedzibie Zrzeszenia Producentów Zboża Polskie kierujemy do Pana Prezesa Wacława Pióro.

P.Sas

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.