Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » TK: PRAWO ŁOWIECKIE NIE CHRONI PRAW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka, RP Zielonogórska

TK: PRAWO ŁOWIECKIE NIE CHRONI PRAW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Autor: Red. dnia 11 lipca 2014

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Prawo łowieckie w niewystarczający sposób uwzględnia prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Obecnie właściciele nie muszą być np. pytani o zgodę przy włączaniu ich nieruchomości do obwodu łowieckiego.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazywał, że część przepisów Prawa łowieckiego narusza ustawę zasadniczą. Zdaniem NSA, niektóre przepisy m.in. ograniczają bądź naruszają istotę prawa własności przy tworzeniu obwodów łowieckich.

Przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Wojciech Hermeliński przedstawiając wyrok powiedział, że za niekonstytucyjny został uznany art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 Prawa łowickiego, który upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich, prawnych środków ochrony praw właściciela nieruchomości. Sejm będzie musiał zmienić niekonstytucyjne przepisy w ciągu 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku.

Trybunał wskazał, że przykładowo prawo do udziału w konsultacjach ma Polski Związek Łowiecki, a w przypadku jeśli obwód łowiecki miałby powstać na terenie np. zarządzanym przez wojsko, uchwała sejmiku musi być podjęta w porozumieniu z takim właścicielem. Sędzia dodała, że właściciel nieruchomości nie może też zgłosić sprzeciwu wobec włączenia nieruchomości do obwodu łowieckiego, zarówno w trakcie stanowienia uchwały jak i po jej wejściu w życie.

Komentując wyrok, prokurator Prokuratury Generalnej Wojciech Sadrakuła podkreślił w rozmowie z PAP, że Prawo łowieckie powinno być przeanalizowane i zastąpione nowym aktem prawnym dostosowanym do wymogów Konstytucji z 1997 roku.

Natomiast dyrektor departamentu prawnego w resorcie środowiska Izabela Wereśniak-Masri w rozmowie z PAP zwróciła uwagę, że Trybunał „co do zasady nie zakwestionował możliwości włączania nieruchomości prywatnych w obwód łowiecki”. „TK podkreślił, że ochrona praw właścicielskich jest obecnie zbyt słaba. To, co trzeba będzie zrobić w Prawie łowickim w zakresie tego wyroku, to wzmocnienie uprawnień właścicieli nieruchomości. Nie oznacza to, że nie będzie można włączać nieruchomości prywatnych w obwody łowickie” – powiedziała. Dodała, że ustawodawca będzie musiał zapewnić w nowych przepisach prawo skargi, udziału w konsultacjach czy konieczności uwzględniania opinii właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich.

źródło: PAP

———————————————————————————————————————–

Trybunał Konstytucyjny wreszcie zauważył pewne sprzeczności zachodzące na płaszczyźnie rolnik i prawo własności do nieruchomości, a ustawą Prawo łowieckie. Sprawa ta była wielokrotnie podnoszona przez izby rolnicze, a w szczególności przez Lubuską Izbę Rolniczą, a także jej przedstawiciela Stanisława Myśliwca uczestniczącego w Zespole ds. Szkód Łowieckich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Kolejne 18 m-cy będzie sprawdzianem dla polityków wypracowujących nowelizację ustawy w celu poprawienia, nie tylko artykułu odnoszącego się do ustanawiania obwodów łowieckich, ale także pozostałych zapisów, przestarzałych, bądź wręcz krzywdzących producentów rolnych. W okresie tym potrzebne będzie także zacieśnienie współpracy pomiędzy rolnikami, a przedstawicielami kół łowieckich.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest niewątpliwie dużym krokiem, i miejmy nadzieję, że nie jedynym, w kierunku dostosowania ustawy Prawo łowieckie, nie tylko pod względem prawnym, ale i gospodarczo – ekonomicznym do obecnych czasów.

Władysław Piasecki
Prezes
Lubuskiej Izby Rolniczej

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.