Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU „PIELĘGNACJA I OCHRONA UPRAW LEŚNYCH”
Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU „PIELĘGNACJA I OCHRONA UPRAW LEŚNYCH”

Autor: Red. dnia 16 października 2014

Rozpoczynamy w województwie lubuskim cykl szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w zakresie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a podmiotem wdrażającym w tym działaniu – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Uczestnikami szkolenia mogą być:

1. Rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin;
2. Beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” PROW 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin;
3. Pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin.

 

I dzień, 23.X.14 – godz. 9: 30. Zajęcia merytoryczne – przeprowadzi Maciej Taborski, nadleśniczy

 1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013).
 2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.
 3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych
  z produkcji rolnej.
 4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych,
  z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.
 5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.
 6. Obiad, w trakcie serwis kawowy.

(Nocleg dla chętnych –po zgłoszeniu)

24.10.2014r.

II dzień, zbiórka przy autobusie przy Zajeździe Kacper w  Nowym Miasteczku o godz. 9: 30
Zajęcia w terenie, w lesie (prosimy o odpowiedni ubiór)– przeprowadzi Przemysław Kozłowski –doradca leśny

 1. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia
 2. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.
 3. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) różnych fazach rozwojowych.
 4. Obiad – 12.30 – w hotelu Zajazd Kacper.

Szkolenie odbędzie się na terenie  powiatu nowosolskiego w Zajeździe Kacper w Nowym Miasteczku przy. ul. Szosa Bytomska 1

23 – 24 październik 2014r. 

godz. 9.30 

Ilość miejsc ograniczona – prosimy o kontakt tel. – 68 324 62 62

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.