Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ
Główna » Aktualności, RP Zielonogórska

POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 17 listopada 2014

W dniu 13 listopada w Kalsku, w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, odbyło się posiedzenie zielonogórskiej Rady Powiatowej, pod przewodnictwem Władysława Piaseckiego, prezesa LIR i przewodniczącego rady.
Po przywitaniu zebranych, W. Piasecki przekazał głos Zbigniewowi Żywieniowi – dyr. LODR Kalsk, Który przygotował informację nt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz nt płatności obszarowych w nowej perspektywie. Największe zainteresowanie wśród rolników budzą nowe obowiązki w zakresie zazielenienia i ewentualne sankcje w przypadku niespełnienia wymogów. Zazielenienie w PROW 2014-2020 będzie obowiązkowym komponentem syst. Płatności bezpośrednich, obejmującym praktyki:
– dywersyfikację upraw dla gospodarstw posiadających pow.10 ha gruntów ornych;
– utrzymywanie TUZ (dot. gospodarstw posiadających TUZ-y);
– utrzymywanie obszarów ekologicznych (dot. gospodarstw posiadających pow. 15 ha gruntów ornych – będą zobowiązane posiadać takie obszary na powierzchni co najmniej 5 % gruntów ornych).
Dywersyfikacja upraw: gospodarstwa o pow. gruntów ornych do 10 ha są zwolnione; od 10 ha do 30 ha GO zobowiązane będą do zakładania conajmniej 2 upraw, gosp. pow.30 ha gruntów ornych co najmniej 3 uprawy.
Praktyki równoważne dla zazielenienia to Program Rrolnośrodowiskowo – klimatyczny lub Prog. Rolnośrodowiskowe, pod warunkiem, że są w gospodarstwie realizowane, ale rolnik nie otrzymuje z tego tytułu płatności.
Dyr. Z. Żywień zaprezentował także przykład wyliczania obszarów ekologicznych nA podstawie elementów krajobrazu, przy zastosowaniu współczynników przekształcenia i współczynników ważenia, przewidywanych w przepisach.
Przewiduje się, że większość polskich rolników będzie zwolniona z tych obowiązków, ze względu na wielkość gospodarstw.
W trakcie prezentacji Z. Żywień przedstawił także proponowane stawki płatności ONW i płatności związanych z produkcją, warunki dot. premii dla Młodych Rolników.
Podczas dyskusji poruszono także kwestię projektu wprowadzenia Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych, kwestię organizacji przetargów ANR i obietnic Ministra, jakoby pierwszeństwo w nabywaniu ziemi przyznawać właścicielom gruntów sąsiadujących bezpośrednio ze sprzedawanym. Byłoby to rozwiązanie korzystne, natomiast trzeba poczekać na idące za słowami zmiany w przepisach.
Dodatkowe emocje budzą jak na każdym posiedzeniu sprawy szkód łowieckich.
Podczas posiedzenia planowane było także wystąpienie dyr. Ośrodka Rzeczoznawców SITR w Zielonej Górze, jednak z przyczyn niezależnych dyr. A. Judkowiak nie mogła być obecna w Kalsku.

A. Czapor

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.