Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Sulęcińska

POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 6 listopada 2015

Posiedzenie Sulęcińskiej Rady Powiatowej LIR odbyło się 3 listopada 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, z udziałem rolników zainteresowanych powiększeniem gospodarstw rodzinnych. Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Andrzej Matkowski.

W spotkaniu uczestniczył Zarząd LIR, w osobach: Stanisław Myśliwiec-prezes, Stanisław Madej-wiceprezes oraz Czesław Hładki-członek Zarządu oraz zaproszeni goście: Dariusz Ejchart-burmistrz Sulęcina, Tomasz Możejko-dyrektor OT ANR, Waldemar Sonnek-kierownik SGZ OT ANR, Bogdan Szczepaniak-zastępca burmistrza Torzymia, Zbigniew Wołoncewicz-przewodniczący Rady Miejskiej w Torzymiu.

Tematem spotkania była sprawa zamiaru sprzedaży z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni blisko 400 ha Spółce założonej przez cudzoziemców oraz zmiany zasad obrotu nieruchomościami rolnymi po 1 stycznia 2016 roku.

Było to już kolejne spotkanie poświęcone kwestii sprzedaży tych gruntów ponieważ w rejonie jest duże zainteresowanie miejscowych rolników nabywaniem gruntów, a rolnicy nadal podtrzymują zarzut, że nabycie większościowych udziałów w Spółce z kapitałem zagranicznym przez obywatela Polski ma na celu obejście przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Sprawa ta już wcześniej została zgłoszona do wyjaśnienia przez odpowiednie organy państwa, a procedura sprzedaży została wstrzymana.

Obecni na spotkaniu: reprezentant Spółki oraz jej pełnomocnik przekonywali, że wszystkie czynności zostały dokonane zgodnie z obowiązującym prawem i w ich ocenie Spółka z przeważającym kapitałem polskim, która dzierżawi grunty od 2001 roku, traktowana jest jak rolnik polski i ma prawo pierwszeństwa do ich nabycia.

Sprawa jest wyjaśniana przez odpowiednie służby, ale uczestnicy spotkania przekonani o obejściu cyt. ustawy przez Spółkę, a mając na wadze duże zainteresowanie miejscowych rolników nabywaniem gruntów w celu powiększania gospodarstw rodzinnych oraz to że polska ziemia powinna być w rękach polskich rolników, wnioskowali o wykluczenie Spółki z procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

W dalszej części spotkania W. Sonnek poinformował o zmianach, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2016r. w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, w związku z wejściem nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, podkreślając że są to na razie zapisy ogólne ponieważ nie ma przepisów wykonawczych.

Oddział Terenowy ANR i Lubuska Izba Rolnicza podpisali Porozumienie w sprawie określenia kryteriów i ich wag służących do oceny ofert pisemnych w przetargach ofertowych na sprzedaż nieruchomości rolnych.

Przetargi takie będą organizowane na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, po wpłynięciu do biura LIR podań od rolników o zorganizowanie przetargu ofert pisemnych na sprzedaż danej nieruchomości. Złożone oferty będą oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami. W pracach komisji przetargowych uczestniczyć będą zgłoszeni imiennie członkowie LIR.

E.R.

GALERIA:

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.