Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Sulęcińska

POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 14 grudnia 2016

Posiedzenie Sulęcińskiej Rady Powiatowej LIR odbyło się 01 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Spośród zaproszonych osób, w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec, Członek Zarządu LIR Alfred Kałużny, Starosta Sulęciński Adam Basiński, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Zenon Fabianowicz, Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Gembka, członek Słubickiej Rady Powiatowej LIR Dariusz Kozakiewicz.

Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Matkowski.

O zabranie głosu jako pierwszy z zaproszonych gości został poproszony Starosta Sulęciński. Przewodniczący przypomniał, że A. Basiński był delegatem do Walnego Zgromadzenia z gminy Torzym w okresie I kadencji LIR.

Starosta serdecznie przywitał  uczestników spotkania na Ziemi Sulęcińskiej. Poinformował o zadaniach jakie wykonuje Starostwo w zakresie rolnictwa, o napotykaniu przez rolników określonych trudności którzy zamierzają powiększyć gospodarstwo rodzinne oraz o problemach związanych z występowaniem na terenie powiatu w dużym nasileniu szkód łowieckich.

Następnie głos zabrał St. Myśliwiec, który poinformował o najważniejszych sprawach i problemach, jakimi zajmował się i jakie rozwiązywał Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej w mijającym roku, często w ramach posiedzeń Lubuskiego Forum Rolniczego, z udziałem przedstawicieli związków rolniczych.

Jedną z ważniejszych była sprawa dot. zagospodarowania nieruchomości „Strzelce SAD” oraz rozdysponowania gruntów użytkowanych przez Spółkę w Lubowie.

Bardzo „gorącą” dyskusję wywołał poruszony przez Prezesa temat szkód łowieckich oraz sprawa liczenia dzików. Prezes przedstawił również jak wygląda współpraca LIR z agencjami i instytucjami około rolniczymi.

Przewodniczący Rady oraz członkowie podkreślali dobrą współpracę Biura Powiatowego ARiMR w Sulęcinie z rolnikami.

W dalszej części spotkania głos zabrali:

Z. Fabianowicz – przedstawił informację o złożonych wnioskach i realizacji płatności za 2016 rok. O dopłaty bezpośrednie złożono 1276 wniosków. Zaliczkowe płatności zostały w większości zrealizowane. Nie wypłacono rolnikom, u których pojawiły się problemy do wyjaśnienia. Z tytułu ONW wypłacono ponad 50 % należności, i na bieżąco są realizowane. Wszystkie płatności z tego tytułu powinny być do końca roku wypłacone. Realizowane są również płatności rolnośrodowiskowe oraz z tytułu realizowania działania Rolnictwo ekologiczne. Na zakończenie swego wystąpienia przedstawił harmonogram naborów wniosków do 30 czerwca 2017r., w ramach PROW 2014-2020.

A. Gembka – przekazał informację o zagrożeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy oraz omówił zasady ochrony gospodarstw przed tymi chorobami.

W przypadku pojawienia się ASF wyznaczany jest obszar zagrożenia, w którym wprowadzane są odpowiednie restrykcje, m.in. w zakresie hodowli świń i polowań na zwierzęta łowne. Ze względu, że choroba rozprzestrzeniana jest przez dziki, ważnym jest utrzymywanie odpowiedniej populacji tych zwierząt.

Pojawienie się ognisk ptasiej grypy wiąże się z migracją dzikiego ptactwa, które zakażają drób hodowlany. Ta wysoce zjadliwa grypa ptaków wywoływana jest przez wirus H5N8, dlatego ważnym jest i w przypadku tej choroby bioasekuracja.

Na zakończenie, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Przewodniczący złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.