Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 14 grudnia 2016

Ostatnie posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR w 2016 roku odbyło się w Świniarach w dn. 8 grudnia 2016r. Poza członkami Rady oraz lokalnymi rolnikami w obradach udział wzięli zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji, z którymi izba współpracuje na terenie powiatu międzyrzeckiego.

Na wstępie Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia złożył na ręce członka Zarządu LIR Czesława Hładkiego gratulacje z tytułu obchodów 20-lecia samorządu rolniczego na terenie powiatu międzyrzeckiego. Wspomniał, iż izba jest samorządem, z którym Miasto i Gmina chce współpracować. Wyraził zainteresowanie rozwojem rolnictwa i zaproponował szerokie wsparcie przy podejmowanych przez izbę działań i inicjatyw.

Przewodniczący Międzyrzeckiej RP LIR Błażej Szczepanik zwrócił się do zebranych rolników, by aktywnie uczestniczyć w działaniach izby, jako że każdy rolnik tworzy izbę rolniczą, a wspólne działanie staje się większą siłą. Wspomniał, iż izby rolnicze mają zbyt małe kompetencje, nie zawsze decyzje i prośby są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu różnych kwestii. Jednak ważne jest wspólne podejmowanie działań. W tym momencie wywiązała się dyskusja na temat funkcjonowania i działalności Izb. Dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego Karol Zieleński podkreślił, iż samorząd rolniczy oparty jest na wolności, natomiast pan Cz. Hładki zwrócił uwagę na fakt w zakresie wyborów do izb rolniczych, iż brak jest szerokich działań ogólnokrajowych, by informacje o samorządzie docierały do rolników, jako grupy bezpośrednio odnoszącej się do samorządu rolniczego. Z kolei członek Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR Marek Góra podkreślił, że brakuje w rolniczym środowisku liderów oraz ludzi młodych, którzy angażowaliby się w życie społeczne wsi. Zauważył, że młodzi nie potrzebują stowarzyszania się, bo taka jest mentalność; a na to potrzeba zmiany pokoleniowej. Słusznie również stwierdził, by dożynki trwały cały rok, czego życzył wszystkim rolnikom.

Kolejny z zaproszonych gości, Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski wrócił do tworzenia samorządu rolniczego sprzed 20 laty. Wspomniał, że współtworzył organizowanie się izb rolniczych, uczestnicząc w przygotowaniu pierwszych wyborów wraz ze śp. Walerią Gruszczyńską oraz Bogdanem Musialskim – Prezesem Gorzowskiej Izby Rolniczej. Uznał samorząd rolniczy jako jednostkę potrzebną w podejmowaniu działań, jednak wykazać należy inicjatywę i faktyczne zaangażowanie. Swą wypowiedź podsumował, zwracając się do zebranych rolników: jesteście dobrym partnerem na poziomach gminnych.

Pan G. Gabryelski wraz z panem Cz. Hładkim uzgodnili, iż wezmą pod rozwagę zorganizowanie spotkania Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej na terenie Starostwa Międzyrzeckiego, celem podjęcia rozmów w zakresie rozdysponowywania ziemi rolnej i zmiany jej przekwalifikowania na cele nierolnicze.

Następnym punktem posiedzenia było przybliżenie zasad sprzedaży ziemi rolnej w obrocie prywatnym, przetargów ofertowych, ofert nieruchomości rolnych na terenie powiatu międzyrzeckiego. Przewodniczący Szczepanik zaprezentował stronę internetową www.gospodartswopolska.pl. Jest to serwis  prowadzony przez Agencję Nieruchomości Rolnych i przybliża tematykę związaną z obrotem ziemią. Członek Międzyrzeckiej RP LIR Paweł Egrowski poruszył kwestię zagospodarowania gruntów rolnych klasy III i jej przekwalifikowania na cele nierolnicze – zaapelował o szeroki rozgłos sprawy i powstrzymywanie takich działań. Tej klasy ziemi jest mało, dlatego, jak podkreślili członkowie Rady, należy o nią walczyć, by nadal pozostała do wykorzystania pod uprawy.

Z zaproszenia na posiedzenie Rady skorzystali przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu w osobach: Katarzyna Jakubowska oraz Piotr Świerzko. Przybliżyli etapy działań podejmowanych w związku z dodatnim wynikiem w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi w powiecie gorzowskim. Wyemitowany został film przedstawiający ogólne zasady bezpieczeństwa w celu ochrony gospodarstwa przed zagrożeniami patogennymi. Pani Jakubowska podkreśliła w swej wypowiedzi, by podejmować wszelkie kroki zapobiegawcze, stosując odpowiednie środki i przestrzegając stosownych zasad. Dotyczy się to również ASF, stąd też prośba o zgłaszanie przypadków zauważenia martwych dzików.

Istotną tematykę zaprezentowali przedstawiciele LOR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Trzop oraz Dominik Sporny. Zebrani rolnicy poprosili o wyjaśnienie sytuacji zaliczkowania i braku informacji o końcowej kwocie dopłaty. Zostało wyjaśnione, iż ostatecznym dokumentem jest decyzja, która kończy postępowanie. Obecnie wypłacone zostały zaliczki w wysokości 70% wnioskowanej kwoty. Podjęto również rozmowy w zakresie kontroli metodą FOTO polegającej na pomiarze powierzchni działek rolnych zgłoszonych do płatności obszarowej w oparciu o ortofotomapę i wynikające z tego pomiaru rozbieżne wielkości działek.

Na zakończenie obrad pan Maciej Suchomski ze Stowarzyszenia „Świniary – Wieś Między Wartą a Puszczą” przybliżył sylwetkę rozwijającego się stowarzyszenia, które postawiło sobie zacne cele do zrealizowania na rzecz lokalnej społeczności oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Zrzeszeni działacze przygotowują m. in. potrawy tradycyjne, regionalne oraz wyroby rękodzielnicze na organizowane festyny, spotkania. Ze swym zakresem działalności wychodzą również poza obszar lokalnego działania; ich wyroby trafiają nie tylko poza granicę gminy, powiatu…,  ale również poza granicę Polski – do Niemiec. Uczestnicy Rady Powiatowej mieli okazję spróbować wyrobów przygotowanych przez Stowarzyszenie.

Katarzyna Frąckowiak

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.