Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » LUBUSKIE FORUM ROLNICZE
Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze

LUBUSKIE FORUM ROLNICZE

Autor: Red. dnia 27 grudnia 2016

W związku z trudną sytuacją w środowisku rolniczym w województwie lubuskim, ostatnie dwa miesiące były bardzo pracowite dla Lubuskiego Forum Rolniczego. W tym czasie odbyły się w siedzibie LIR w Zielonej Górze trzy posiedzenia, a także spotkania z Posłem RP Markiem Astem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim. Podczas tych spotkań Związki Zawodowe zrzeszone w Forum debatowały nad dalszą współpracą z instytucjami, które nie szanują głosu rolników i środowiska rolniczego.

Pierwsze spotkanie odbyło się 4 listopada br. Podczas niego Forum wybrało delegację, która udała się na spotkanie z Posłem Markiem Astem oraz przedstawicieli, którzy wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Wśród tematów poruszonych podczas posiedzenia Forum zastanawiało się m.in. czy jest szansa pomóc rolnikowi, któremu komornik chce zlicytować gospodarstwo. Rozmawiali o delegatach Lubuskiej Izby Rolniczej z gminy Torzym, którzy mięli sprawę w Sądzie Karnym, ponieważ wykazali się odwagą i postanowili walczyć o ziemię rolną.

Kolejnym tematem była trudna współpraca Społecznej Rady Terenowej przy ANR, w skład której wchodzą również członkowie Lubuskiego Forum Rolniczego z dyrektorem OT ANR w Gorzowie Wlkp.

W dniu 8 listopada br. przedstawiciele LFR podczas spotkania w ministerstwie poruszyli temat braku dialogu społecznego, niekorzystnego podziału środków unijnych dla województwa lubuskiego oraz pogarszającej się koniunktury we wszystkich gałęziach produkcji rolnej. 21 listopada przyszła odpowiedź na poruszane tematy Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego, w której to można wyczytać m. in., że „podział środków odzwierciedla różnice potencjałów pomiędzy poszczególnymi województwami. W przypadku szeregu działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013, dla których ustalono koperty wojewódzkie, w ostatnich latach realizacji programu dokonywano uchylenia limitów, w wyniku czego środki niewykorzystane w niektórych województwach trafiły do innych, w których zapotrzebowanie przekraczało pierwotnie przydzielone kwoty. Zastosowanie podobnego mechanizmu będzie możliwe również w przypadku PROW 2014-2020” – zapewnia Podsekretarz R. Romanowski w piśmie. W dalszej części pisma dotyczącej gałęzi produkcji rolnej Ministerstwo zapewnia, że w dalszym ciągu będzie kontynuowało monitoring sytuacji rynkowej i aktywnie występowało z inicjatywami mającymi na celu dalszą naprawę i stabilizację rynków oraz wsparcie dochodów producentów uzyskiwanych z produkcji rolnej. W tym dniu zebrało się również Forum, aby po burzliwej dyskusji zdecydować o dalszej współpracy w radach. Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania w Ministerstwie obie strony miały zrobić krok do tyłu. W związku z tym zebrani zdecydowali, że w dniu 29 listopada br. członkowie Forum powołani przez Ministra Jurgiela do składu Rady Doradztwa Rolniczego przy LODR w Kalsku będą uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu. Alfred Kałużny, przewodniczący Rady Terenowej przy ANR w Gorzowie Wlkp. poinformował, iż w ostatnim czasie nie miał żadnego kontaktu z dyrektorem OT ANR.

W związku z powyższym Związki Zawodowe zrzeszone w Forum podjęły również decyzję o zorganizowaniu protestu, polegającego na blokowaniu drogi krajowej poprzez ciągłe przechodzenie po pasach zgodnie z instrukcją policji. Taki też wniosek złożyli do wiadomości Lubuskiej Izby Rolniczej.

Ostatnie posiedzenie w dniu 8 grudnia br. zdominował temat współpracy Rady Terenowej przy ANR z Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wlkp. Prezes LIR Stanisław Myśliwiec poinformował również o sytuacji rolników gminy Torzym, którym groził wyrok przed sądem karnym, ale dzięki pomocy prawnika zapewnionego ze strony LIR, sprawa zakończyła się dla nich pozytywnie.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.