Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ŻAGANSKA RADA POWIATOWA LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żagańska

ŻAGANSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 10 marca 2017

W dniu 15 lutego br. w Urzędzie Gminy w Żaganiu odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej LIR, które połączone było ze szkoleniem powiatowym nt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Zbigniew Żywień.

W spotkaniu, oprócz członków Rady, uczestniczyli również zaproszeni goście: Tomasz Niesłuchowski – Wójt Gminy Żagań, Andrzej Rochmiński – Dyrektor ARiMR LOR, Artur Jewtuszek – Z-ca kierownika ds. Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Gorzowie Wielkopolskim, Marek Dominiak -główny specjalista ds. Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Gorzowie Wielkopolskim, Leszek Ziaja – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Urszula Piekarska oraz Katarzyna Jaszczur z OT KRUS w Żarach, Dyrektor Biura LIR w Zielonej Górze – Anna Słowik oraz licznie zgromadzeni rolnicy.

Pierwszym tematem poruszonym podczas posiedzenia było szkolenie z zakresu PROW 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej poddziałanie 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” operacja typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, które przedstawili Panowie z ARiMR w Gorzowie Wlkp. W omawianej prezentacji zostały przedstawione warunki, które rolnik musi spełnić by otrzymać pomoc. A także wymogi jakie są stawiane przyszłym beneficjentom i obowiązujące regulacje prawne. Wysokość wsparcia jakie może otrzymać rolnik to 60 tys. złotych (jednak nie więcej niż 15 tys. euro). Pomoc ta wypłacana jest w II ratach. Pierwsza w wysokości 80% (nie więcej niż 48 tys. zł), a druga w wysokości 20 % (nie więcej niż 12 tys. zł). Wyjściowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekroczyć 10 tys. euro. Natomiast w roku docelowym wielkość ta musi wzrosnąć o 20 %. W biznesplanie przedstawiona musi być koncepcja restrukturyzacji gospodarstwa, cel rozwoju gospodarstwa i sposób wykorzystania pomocy. Poinformowali również o kwotach jakie na ten cel zostały przeznaczone. Z 880 mln euro województwo lubuskie otrzymało jedynie 13 mln euro, zatem pieniędzy wystarczy na około 1 tys. wniosków.

Drugim tematem poruszonym podczas spotkania było postępowanie przy zagrożeniu wystąpienia chorób ASF i ptasiej grypy (H5N8). Wykład poprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii – Leszek Ziaja. W powiecie żagańskim dużym zagrożeniem jest ptasia grypa. W miejscowości Gryżyce znaleziono martwego łabędzia i dziką kaczkę. W związku z tym wzmożono kontrole w celu zweryfikowania czy rolnicy stosują się do wydanego zarządzenia. Poinformował, iż w województwie lubuskim trzy ogniska ptasiej grypy zostały już wygaszone w powiecie międzyrzeckim, a uśmiercono prawie 1 mln ptaków. Nagminnie lekceważone są nakazy zgłaszania hodowli przydomowych. W powiecie tylko 56 gospodarstw zgłosiło się w celu rejestracji. Na pytanie rolników jak długo jeszcze potrwa „więzienie” drobiu – odpowiedź otrzymali, że niewiadomo. Na pocieszenie dodał, że ostatnie badania potwierdziły, iż gołębie mogą zachorować, ale nie przenoszą wirusa. Natomiast wystąpienie Afrykańskiego Pomory Świń jest bardzo małe, ponieważ produkcja trzody chlewnej w powiecie jest niewielka.

Dyrektor Andrzej Rochmiński poinformował, iż na dzień 15.02 br. do ARiMR LOR wpłynęło 9 wniosków na udzielenie pomocy finansowej producentom rolnym, na obszarach zapowietrzonych lub zagrożonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym jest utrzymywany drób. Powiat żagański nie ma wyznaczonej strefy, zatem pomoc skierowana jest do innych powiatów.

Ostatnim tematem były obowiązujące przepisy ubezpieczenia społecznego rolników, które przedstawili pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Żarach. Panie przybliżyły również tematykę chorób zawodowych w rolnictwie oraz zakres prowadzonych działań prewencyjnych. Poinformowały również o możliwości skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych.

Na zakończenie przewodniczący Żagańskiej Rady Powiatowej LIR Zbigniew Żywień, kończąc posiedzenie, podziękował wszystkim za przybycie, a Panu Wójtowi za umożliwienie przeprowadzenia spotkania w Urzędzie Gminy w Żaganiu.

A.S.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.