Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Zielonogórska

ZIELONOGÓRSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 10 marca 2017

W dniu 17 lutego br. w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR, którą poprowadził przewodniczący Stanisław Myśliwiec. W spotkaniu, oprócz członków Rady, uczestniczyli również zaproszeni goście: Izabella Staszak Wójt Gminy Trzebiechów, Magdalena Gąsiorowska i Zbigniew Przybyszewski z Filii ANR w Zielonej Górze, Dominik Sporny z LOR ARiMR w Zielonej Górze, Krzysztof Pawlak dyrektor OR KRUS w Zielonej Górze oraz liczna delegacja miejscowych rolników.

Najważniejszym tematem dla rolników był obrót ziemią w powiecie zielonogórskim, a przede wszystkim kończąca się umowa dzierżawy dla gospodarstwa rolnego Tipperary Farm w Kruszynie w wyniku, czego ma trafić do obrotu ponad 900 ha gruntów rolnych. Jak się okazuje zainteresowanie zagospodarowaniem tych nieruchomości jest znaczne, dlatego przewodniczący S. Myśliwiec prosił o liczne pytania do Pani kierownik M. Gąsiorowskiej, jako najlepszego źródła wiedzy w tym zakresie. Nieprzedłużenie umowy dzierżawy dla gospodarstwa w Kruszynie spowodowane jest jego wcześniejszym zaniechaniem odstąpienia 30% powierzchni dzierżawionych gruntów. Umowa kończy się 31 marca br. i Agencja liczy, że dzierżawca w tym terminie wyda tą nieruchomość, aby jak najszybciej rozdysponować ją wśród chętnych rolników. W przypadku niewydania nieruchomości egzekwowanie nastąpi na drodze sądowe, dodatkowo naliczony zostanie 5-cio krotny czynsz dzierżawny z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, jednakże będzie to bardzo niekorzystne i obciążające finansowo. Kierownik wspomniała także, że część nieruchomości objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Są to grunty przeznaczone pod inwestycje i mimo że czynsz dzierżawny będzie wyliczony jak do gruntu rolnego, podatek może znacznie różnić się od podatku rolnego w gminie Sulechów. Rolnicy chcieli też więcej się dowiedzieć na temat przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Obecne kryteria to: odległość nieruchomości do gospodarstwa kandydata na dzierżawcę – 30 pkt, powierzchnia gruntów zakupionych lub wydzierżawionych od ANR – 30 pkt, intensywność produkcji zwierzęcej – 25 pkt, młody rolnik – 25 pkt, powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym 25 – pkt. Za odległość od gospodarstwa należy rozumieć najbliżej położoną nieruchomość należącą do gospodarstwa w stosunku do gruntu wystawionego do przetargu liczoną w linii prostej. W przypadku, gdy rolnik występuję o kilka działek w przetargu ofertowym i wygra te przetargi, jednocześnie przekraczając 300 ha powierzchni istnieje niebezpieczeństwo nieuzyskania tej/tych nieruchomości i przepadek wadium. Korzystając z okazji padło również pytanie dotyczące przywrócenia do stanu użyteczności zakrzaczonych i zadrzewionych gruntów rolnych wydzierżawionych z ANR. Agencja w związku z nowelizacją ustawy o ochronie środowiska wprowadziła nowe procedury. Wycinki nie trzeba zgłaszać do organu samorządowego tylko do Agencji. Po tym należy wynająć rzeczoznawcę, który sporządzi kosztorys mówiący o ewentualnym dochodzie wynikającym z pozyskania drewna. Różnica powstała z kosztów wynajęcia rzeczoznawcy i prac związanych z wycinką i rekultywacją gruntu, a przychodów z pozyskanego drewna będzie przedmiotem rozliczenia rolnika z ANR.

W kolejnym temacie Dominik Sporny z LOR ARiMR przedstawił, na jakim etapie jest realizacja płatności za 2016 rok. Według najnowszych informacji dopłaty bezpośrednie otrzymało 1270 rolników na kwotę 1,5 mln zł. Dla kolejnych rolników zostały wydane decyzje i mogą się spodziewać płatności do 1 marca br. Niestety nie wszyscy rolnicy uzyskają decyzje i płatności do tego terminu,co nie jest zależne od Lubuskiego Oddziału Regionalnego. Opóźnienie będzie również dotyczyło płatności rolnośrodowiskowych i ekologicznych, nie wszyscy otrzymają płatności do końca marca. Wniosek o płatność w tym roku niewiele się zmienił. Podstawowe zmiany w płatnościach to zróżnicowane płatności do roślin wysokobiałkowych na ziarno i na paszę oraz różnice w stawkach płatności do powierzchni zasiewów roślin wysokobiałkowych na nasiona. Do 75 ha będzie obowiązywała wyższa stawka płatności, powyżej tego areału będzie obniżona płatność. Płatność do krów będzie ograniczona tylko do 20 sztuk. Została też zniesiona płatność do owoców miękkich, ze względu na wycofanie płatności do malin. Tylko producenci truskawek będą mogli się ubiegać o tą formę wsparcia. Powstała też dyskusja dotycząca wsparcia na modernizację gospodarstw. Część rolników, którzy pierwszy raz ubiegają się o taką pomoc stwierdzili, że do punktacji powinno być zamieszczone dodatkowe kryterium dla beneficjentów, którzy jeszcze nie wnioskowali o taką formę wsparcia.

Kolejnym tematem były obowiązujące przepisy dotyczące ubezpieczenia w KRUS, które przedstawił Krzysztof Pawlak dyrektor Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze. Przede wszystkim wskazał, że od 2018 r. wiek emerytalny rolników się zwiększa, dlatego ci, którzy spełniają poniższe warunki:
– osiągnięcie wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
– podleganie świadczeniu emerytalno – rentowemu przez min. 30 lat,
– zaprzestanie działalności rolniczej
mogą do końca bieżącego roku ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.
Dyrektor wspomniał również, że istnieje możliwość podwójnego ubezpieczenia zarówno w ZUS, jak i w KRUS, jednak wysokość wynagrodzenia rolnika zatrudnionego na umowę zlecenie na może przekraczać kwoty 2000 zł /m-c. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że ZUS zalicza okres podatkowy z KRUS, natomiast odwrotnie, tj. KRUS z ZUS-u już nie. KRUS nawiązał ściślejszą współpracę z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie w wyniku, którego ustalono, że w marcu br. w zakładzie radiologii w szpitalu w Sulechowie odbędą się badania przesiewowe dla rolników i ich domowników oraz emerytów i rencistów rolniczych (osoby pełnoletnie) w zakresie m.in. układu krążenia, tarczycy, cukrzycy, układu ruchu, boreliozy. Natomiast dla dzieci klas I-IV z obszarów wiejskich województwa lubuskiego przeprowadzane będą badania słuchu.

Na zakończenie głos zabrała Izabella Staszak Wójt Gminy Trzebiechów, która podkreśliła, że dzięki współpracy z zakładem Bomadek są zabezpieczeni przed ptasią grypą. Na terenie gminy oprócz przetwórni są jeszcze 3 duże hodowle drobiu, dlatego staramy się nie dopuścić do powstania ognisk, co mogłoby skutkować utratą pracy wielu mieszkańców. Pani Wójt poprosiła również żeby LIR oraz Agencje związane z rolnictwem przynajmniej raz w roku uczestniczyły w sesji rady i na niej przekazywały istotne informacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie.

Przewodniczący Zielonogórskiej Rady Powiatowej Stanisław Myśliwiec, kończąc posiedzenie, podziękował wszystkim za przybycie, a Pani Wójt za możliwość przeprowadzenia spotkania w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie.

P.Sas

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.