Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Sulęcińska, Wyróżnione

POSIEDZENIE SULĘCIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 22 lutego 2018

W dniu 28 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie odbyło się posiedzenie Sulęcińskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Adam Basiński – Starosta Sulęciński, Czesław Hładki – członek Zarządu LIR, Zenon Fabianowicz – kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Andrzej Gembka – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Andrzej Matkowski.

Po przywitaniu uczestników obrad przez Przewodniczącego, zgodnie z przyjętym porządkiem, głos zabrał Starosta Sulęciński informując o podejmowanych oraz realizowanych przez Starostwo działaniach związanych z rolnictwem i na rzecz rolnictwa. Powiat realizuje dwa projekty dotyczące scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – wsi Ownice oraz wsi Krępiny i części Krzeszyc. Realizacja projektów ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Starostwo realizuje także finansowanie zalesień na gruntach rolnych oraz w ramach zarządzania kryzysowego program zwalczania chorób zakaźnych.

Odnosząc się do szkód łowieckich – Starosta wskazał na rosnącą populację dzików i za małe plany ich odstrzałów przez koła łowieckie. Wprowadzenie trójstopniowej oceny szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną byłoby rozwiązaniem problemu szkód łowieckich.

Od stycznia 2018r. wchodzi w życie nowe Prawo wodne i w związku z tym starosta nie będzie wydawał pozwoleń wodnoprawnych. Organem właściwym w tych sprawach będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, któremu podlegać będą również sprawy melioracyjne. Na dzień dzisiejszy nie są znane struktury tej instytucji, i nic nie wiadomo o strukturach w terenie, a sytuacja melioracyjna w gminie Krzeszyce i Słońsk, gminach położonych w Niżu Nadwarciańskim, jest poważna.

Zenon Fabianowicz poinformował o ilości złożonych wniosków o płatności obszarowe za 2017 rok, o wydanych decyzjach w sprawie przyznania płatności oraz o realizacji płatności, w tym o wypłacie 70-procentowych zaliczek. Płatności zaliczkowe nie były w pełni wypłacane rolnikom, których gospodarstwa zostały wytypowane do kontroli.

W biurze powiatowym został złożony jeden wniosek o przyznanie pomocy z tytułu szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi oraz 30 wniosków o pomoc w związku z wystąpieniem w sierpniu deszczu nawalnego i huraganu. Przypomniał, że posiadacze zwierząt gospodarskich są zobowiązani do przeprowadzenia do końca roku spisu stanu stada za 2017 rok i w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia spisu złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR. Od 2018r. wnioski o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW będzie można składać tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji e-wniosek. W wyjątkowych sytuacjach będzie istniała możliwość złożenia wniosku w formie papierowej.

Powiatowy lekarz weterynarii Andrzej Gembka przedstawił aktualną sytuację w zakresie występowania oraz zwalczania ptasiej grypy i ASF. Jeżeli chodzi o ptasią grypę to obecnie sytuacja w Polsce jest dobra, także prognozy są dobre. Nie ma ognisk choroby w Niemczech, po sąsiedzku, które by nam zagrażały. Na fermie grypa zaczyna się u dorosłych ptaków, dlatego hodowcy tak dostosowali produkcję, że w okresie potencjalnego zagrożenia chorobą są po sprzedaży dorosłych ptaków i w tym okresie zasiedlają fermę pisklętami. Powiatowe inspekcje weterynaryjne są technicznie przygotowane na wypadek ewentualnego pojawienia się ogniska choroby.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rolnik jest odpowiedzialny za zwalczanie choroby zakaźnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia utylizacji podpisuje umowę z ratownictwem chemicznym. Inspekcja weterynaryjna nadzoruje i pomaga, oraz refunduje koszty w przypadku gdy czynności są wykonywane na decyzję powiatowego lekarza lub na zarządzenie wojewody.

Wirus ASF przekroczył już Wisłę. Pod Warszawą zostały stwierdzone ogniska choroby wśród dzików. Podejrzewa się że dziki zostały zarażone przez człowieka resztkami jedzenia.

Zarządzona została depopulacja dzika do ilości: 0,1 szt/km2  na wschód od Wisły oraz 0,5 szt/km2 na pozostałym obszarze Polski. Prowadzone są odstrzały sanitarne, wydawane są zezwolenia na odstrzały dzików w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Inspekcja weterynaryjna decyduje również o dodatkowym odstrzale dzików w pasie 30 km od autostrady.

Członek Zarządu LIR Czesław Hładki przedstawił informację z działalności Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej w 2017roku. Poinformował o sprawach jakimi Zarząd zajmował się, oprócz spraw formalno-organizacyjnych wynikających z obowiązków statutowych, wydanych stanowiskach Zarządu i Lubuskiego Forum Rolniczego, o tematach podejmowanych na spotkaniach z Wojewodą Lubuskim, o spotkaniach i działaniach zmierzających do rozwiązania problemów dotyczących szkód łowieckich, zagadnieniach problemowych dotyczących obrotu ziemią rolniczą oraz o zrealizowanych przez Biuro LIR projektach i wydarzeniach.

Andrzej Matkowski poinformował o podejmowanych przedsięwzięciach w sprawie możliwości dzierżawienia użytków rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Parku Narodowego „Ujście Warty” dla rolników gospodarujących w sąsiedztwie Parku. W tej sprawie odbyło się spotkanie rolników z wojewodą lubuskim, który podjął działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań ułatwiających miejscowym rolnikom użytkowanie tych gruntów.

Celem stwarzania warunków rozwoju dla gospodarstw rolnych poprzez możliwość powiększania ich areału, Rada poparła wydzierżawianie gruntów rolnych Parku Narodowego „Ujście Warty” w formie przetargów ofertowych lub ograniczonych dla miejscowych rolników.

E.R.

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.