Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » MRIRW OGŁOSIŁO STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2018 ROK
Główna » Aktualności, Wyróżnione

MRIRW OGŁOSIŁO STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2018 ROK

Autor: Red. dnia 29 października 2018

W dniu 17.10.2018 r. MRiRW na swojej stronie internetowej opublikowało wysokość płatności bezpośrednich za 2018 rok. Wynoszą one:

1. Jednolita płatność obszarowa – 459,19 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha

4. Płatność dodatkowa – 178,01 zł/ha

5. Płatność do bydła – 293,04 zł/szt.

6. Płatność do krów – 373,70 zł/szt.

7. Płatność do owiec – 101,39 zł/szt.

8. Płatność do kóz – 54,78 zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do pierwszych 75 ha) – 721,04 zł/ha

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do powierzchni ponad 75 ha) – 360,52 zł/ha

11. Płatność do roślin pastewnych – 438,71 zł/ha

12. Płatność do chmielu – 2 129,87 zł/ha

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 065,89 zł/ha

14. Płatność do buraków cukrowych – 1 495,63 zł/ha

15. Płatność do pomidorów – 3 320,78 zł/ha

16. Płatność do truskawek – 1 054,35 zł/ha

17. Płatność do lnu – 486,12 zł/ha

18. Płatność do konopi włóknistych – 235,26 zł/ha

19. Płatność do tytoniu – Virginia – 3,50 zł/kg

20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,46 zł/kg

Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2018 r. wynosi 14,8 mld zł (3,46 mld euro)1).

Kwoty przeznaczone na poszczególne płatności przedstawia poniższa Tabela.

Rodzaj płatności bezpośrednich Koperta finansowa na rok 2018[1]
[tys. euro] [tys. zł]
Jednolita płatność obszarowa 1 533 762 6 560 514
Płatność za zazielenienie 1 029 371 4 403 032
Płatność dla młodego rolnika 68 625 293 537
Płatność dodatkowa 293 930 1 257 256
Płatność do bydła 173 485 742 066
Płatność do krów 153 420 656 237
Płatność do owiec 4 702 20 111
Płatność do kóz 269 1 151
Płatność do roślin strączkowych na ziarno 51 469 220 152
Płatność do roślin pastewnych 17 156 73 384
Płatność do chmielu 845 3 616
Płatność do ziemniaków skrobiowych 8 749 37 424
Płatność do buraków cukrowych 81 999 350 743
Płatność do pomidorów 2 836 12 129
Płatność do truskawek 9 948 42 550
Płatność do lnu 577 2 467
Płatność do konopi włóknistych 94 402
Płatność do tytoniu – grupa Virginia 18 495 79 111
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 10 381 44 402

[1] Podane kwoty nie uwzględniają redukcji kwoty jednolitej płatności obszarowej powyżej 150 tys. euro oraz dyscypliny finansowej. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie za 2018 r. został ustalony na podstawie art. 106 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 września 2018 r.) i wynosi 4,2774zł za 1 EUR.

Źródło: MRiRW

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.