Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NABÓR NA KOLONIĘ – JAROSŁAWIEC NAD MORZEM
Główna » Aktualności, Wyróżnione

NABÓR NA KOLONIĘ – JAROSŁAWIEC NAD MORZEM

Autor: Red. dnia 8 lipca 2021

Szanowni Państwo,

Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonię, która odbędzie się w dniach 7-15.08.2021 r. nad morzem w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza Morska” w Jarosławcu (ul. Nadmorska 23).

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika (program w załączeniu).

W wypoczynku letnim mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 1 stycznia 2005 r.), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS, tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie w jakim jest organizowana kolonia. – W załączeniu wzór zaświadczenia z KRUS.

Informujemy, iż zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN (w załączeniu), w związku z epidemią COVID-19, rekrutacja uczestników na kolonię odbędzie się ze szczególnym przestrzeganiem wspomnianych wymagań. Uczestnicy muszą być zdrowi (potwierdzenie w ankiecie kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniu o stanie zdrowia uczestnika – w załączeniu). Uczestnicy zobowiązani są do posiadania indywidualnej osłony ust i nosa do wykorzystania podczas wyjazdu kolonijnego (dodatkowe informacje co należy zabrać w zał.). Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu (w załączeniu) o przypadku choroby przewlekłej dziecka, mogącej narazić je na cięższy przebieg zakażenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Rodzice/opiekunowie oraz uczestnicy kolonii potwierdzają zapoznanie się z regulaminem kolonii (w zał.).

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej, która wynosi 600,00 zł (sześćset zł), po wcześniejszym zapisaniu dziecka na listę uczestników w Biurze LIR w Zielonej Górze, należy wpłacać na konto organizatora:

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Żurawia 24 lok. 15

00-515 Warszawa

Bank BNP Paribas S.A. nr : 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

Z dopiskiem: wpłata na cele statutowe, imię nazwisko uczestnika oraz termin turnusu

Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć w terminie do 9 lipca br. na adres:

Lubuska Izba Rolnicza

Kożuchowska 15a

65-364 Zielona Góra

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania udostępnione zostały w załącznikach.

Jednocześnie informujemy, iż nie ma możliwości realizacji tzw. bonu turystycznego.

W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji – Katarzyna Frąckowiak, tel. 68-324 62 62.

Zapraszamy!

Tym samym życząc uczestnikom udanego wypoczynku w specyficznych okolicznościach.

Pamiętajmy: wspólne poszanowanie zdrowia poprzez stosowanie się do odpowiednich wytycznych, nie wpłynie na sympatyczne spędzenie wyjazdu wakacyjnego!

Uwaga:

Dokumenty zobowiązany jest podpisać rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie z KRUS!

Do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne (do wypełnienia/zrealizowania i dostarczenia do 9 lipca br.):

- zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – na zaświadczeniu muszą znaleźć  się informacje jak w załączonym wzorze;

- karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu ;

- ankieta kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- regulamin kolonii.

Dokument do przekazania podczas zbiorki:

- oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika na dzień wyjazdu

Dokumenty dodatkowe:

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest złożenie przez rodziców oświadczenia wyjaśniającego ten fakt

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania

Dokumenty do zapoznania się i stosowania:

- program kolonii;

-  wytyczne GIS. MZ i MEN dla organizatorow wypoczynku dzieci i młodzieży;

- lista – co należy zabrać

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.