Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Zielonogórska

POSIEDZENIE ZIELONOGÓRSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 21 październik 2021

W dniu 14 października br. w siedzibie LOR ARiMR w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR.

Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Stanisław Myśliwiec. W celu omówienia poszczególnych tematów zaproponowanych w porządku spotkania, w obradach wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Krzysztof Nowakowski zastępca dyrektora oraz Tomasz Miller kierownik Biura Powiatowego w Zielonej Górze LOR ARiMR, Teresa Grzywaczewska doradca Zarządu i Sylwia Gutkowska dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Gorzowie Wlkp., Renata Lityńska kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem KOWR – Filia w Zielonej Górze oraz Marcin Cyganiak Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Pierwszym tematem było przedstawienie informacji związanych z działalnością ARiMR, tj. przedstawienie nowych stawek płatności oraz informacja o realizacji płatności, a także o pozostałych w tym roku naborach wniosków w ramach PROW. Krzysztof Nowakowski wskazał, iż w najbliższym czasie rozpocznie się wypłacanie zaliczek na poczet płatności obszarowych (70% kwoty) oraz na poczet płatności w ramach PROW (85% kwoty). Kwota przyznana na zaliczki we wszystkich obszarach wynosi 12 mld złotych. Został ustalony również kurs euro, który jest wyższy od ubiegłorocznego, a wraz z nim nowe stawki płatności. Jednym z innych działań jakim ostatnio zajmował się także ARiMR to wsparcie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W województwie lubuskim 140 Kół złożyło wnioski, z czego 25 w powiecie zielonogórskim, na łączną kwotę 133 tys. zł. W sprawie naborów wniosków, dyrektor wspomniał najpierw o tym zakończonym 20 września br. na modernizację gospodarstw rolnych we wszystkich pięciu obszarach, na który wpłynęło 289 wniosków na ponad 56 mln złotych. Z planowanych naborów: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, Przetwórstwo i marketing produktów rolnych oraz RHD, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Natomiast kierownik Tomasz Miller powiedział, że tegoroczny nabór wniosków zakończył się sukcesem, ponieważ pomimo ograniczonego wsparcia beneficjentów, w związku z COVID – 19, do biura wpłynęło 2308 wniosków OB i 340 wniosków PRŚK, 137 wniosków do płatności ekologicznej, 48 do płatności zwierzęcej. Ponadto biuro obsługuje wnioski na pomoc w zwalczaniu ASF, jak wspomniano wnioski KGW, dopłaty do materiału siewnego oraz wsparcie dla pszczelarzy, a wszystko to wymaga skontrolowania administracyjnego. Nie wszystkie wnioski są równe, niektóre wymagają większego zaangażowania, wobec czego czas na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji również się wydłuża. Wypłatę zaliczek wstrzymuje również skierowanie wniosku do kontroli na miejscu, co według rolników nie powinno mieć miejsca, zaliczki powinny być wypłacane wszystkim, a w przypadku stwierdzenia uchybień, część niesłusznie zrealizowanej płatności wróciłaby do Agencji.

Kolejny temat, dotyczący zasobów gruntów rolnych w powiecie zielonogórskim, przedstawiła kierownik Renata Lityńska. Poprzedni rok wzbogacił KOWR w kolejne, nowe doświadczenie, a mianowicie przetargi online – biura były w dużej mierze pozamykane dla petentów, natomiast w przypadku nieruchomości, które cieszą się dużym zainteresowaniem (duża liczba chętnych, obawa przed zerwaniem połączenia) na wniosek uczestników może być przeprowadzony przetarg stacjonarny. Oczywiście przeprowadzane są także przetargi ograniczone ofert pisemnych. W powiecie zielonogórskim na dzień 30 września br. w Zasobie pozostało 7420 ha, z czego w dzierżawie 4392 ha, w zarządzie 146, w dożywotnim użytkowaniu 155, w bezumownym 903 ha. Grunty do zagospodarowania stanowią 1824 ha; część z nich jest wiele lat odłogowana, porośnięta samosiejami drzew i krzewów o niskiej bonitacji. O takie nieruchomości często wnioskujemy do trwałego zagospodarowania. Na terenie powiatu zielonogórskiego pozostały w większości działki małe, rozdrobnione, w dużej mierze są to także nieruchomości nierolne. Na stronie KOWR znajduje się zakładka e-rolnik i tam są udostępnione wszystkie działki KOWR, również te w dzierżawie. Wyszukiwarka ta, w związku z porozumieniem z głównym geodetą udoskonalona została w bezpośrednie odniesienie do mapy na geoportalu. Podniesiono również dyskusję dotyczącą wyceny gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto w tym miejscu uczestnicy wymienili uwagi nt. posiadania gospodarstwa i gruntów w pobliżu miejscowości i uciążliwości związanych z takim położeniem działek. Padło również pytanie dotyczące wykupu gruntów rolnych w obrocie prywatnym przez osoby zamieszkałe w innych powiatach, a nawet województwach. Warunkiem niezbędnym w takiej sytuacji, oprócz podstawowego tj. posiadanie statusu rolnika, jest udokumentowanie braku zainteresowania kupnem nieruchomości przez miejscowych rolników, poprzez zamieszczenie na portalu KSOW (zakładka e-rolnik) informacji o sprzedaży, która widnieje tam co najmniej 30 dni.

Kolejny temat dotyczył ubezpieczeń w rolnictwie jakie ma do zaoferowania Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Teresa Grzywaczewska wspomniała, iż Towarzystwo, tak jak inne instytucje musiało przystosować się do sytuacji pandemicznej i w tej sytuacji polisy były zawierane drogą elektroniczną. Towarzystwo posiada bogatą i atrakcyjną ofertę, którą dostosowało do oczekiwań swoich członków, w tym przypadku dla rolników. Dlatego też ubezpieczenia dobrowolne rozszerzane są o kolejne elementy skierowane do danej grupy zawodowej, jak chociażby agrocasco. Działania te mają na celu dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb klienta, dzięki czemu oferta jest bardziej kompleksowa. Pełną ofertę ubezpieczenia skierowanego do rolników, w tym obowiązkowe ubezpieczenia upraw z dopłatą do składki, przedstawiła Sylwia Gutkowska – dyrektor Oddziału, która powiedziała również, że obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW posiada najbogatszą ofertę ubezpieczeń upraw. Następnie Poruszony został temat ubezpieczenia pszczelarzy i rodzin pszczelich. W odpowiedzi na to usłyszeć można było, iż Towarzystwo sprzedaje ubezpieczenia zarówno grupowe dla związków pszczelarzy, jak i indywidualne, nie tylko ubezpieczając pasieki stacjonarne, ale również te wędrowne.

Temat kontroli gospodarstw przez Inspektorat Ochrony Rośli i Nasiennictwa przedstawił Marcin Cyganiak Wojewódzki Inspektor WIORiN w Gorzowie Wlkp. Inspekcja podzielona jest na trzy działy merytoryczne: dział fitosanitarny, dział ochrony roślin i nawozów oraz dział nasienny, a kontrole prowadzone są w oparciu o te działy. Zadaniem działu fitosanitarnego jest zniesienie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych występujących w Polsce i nie tylko. Pobierane są próby do badań laboratoryjnych, są to próby szeroko pojętego materiału sadzeniowego, głównie warzyw i ziemniaków, a także malin, truskawek. Kontroluje się ziemniaki, które są wysyłane poza granice Polski; żeby ziemniaki mogły wyjechać z naszego kraju muszą posiadać świadectwo fitosanitarne, że bulwy nie są porażone bakterią clavibacter. Takie świadectwa powinny posiadać także ziemniaki, które trafiają na polski rynek. Inspekcja kontroluje wyrywkowo ziemniaki, które trafiają do sklepów, marketów, tam gdzie jest wyższe ryzyko pojawienia się patogenów, głównie z Maroka, Egiptu, Hiszpanii. Przy produkcji sadzeniaka badana jest również gleba na obecność nicieni i grzybów. Najwięcej ziemniaków w woj. lubuskim uprawia się w powiecie zielonogórskim i powiecie strzelecko–drezdeneckim. Od ubiegłego roku kontrolowany jest obrót nawozów wysokoazotowych oraz preparatów wspomagających glebę w ramach kompetencji działu ochrony roślin i nawozów. W tym roku Inspektorat wykonał 780 kontroli z zakresu stosowania środków ochrony roślin. W przypadku wystąpienia w roślinach wyższej ilości niż dopuszczalna zawartość pozostałości pestycydów informacja zostaje przesłana do systemu RASFF, następnie kontrolowany jest producent w celu unieszkodliwienia takiej partii towaru na jego koszt. Kolejny dział to dział nasienny, w którym kontroluje się plantacje nasienne i obrót materiałem siewnym. W tym roku w województwie lubuskim było ponad 9,5 tys. ha powierzchni plantacji nasiennych skupionych u 801 producentów, z czego przebadanych została 1087t materiału nasiennego.

W kolejnym punkcie dotyczącym spraw bieżących, zebrani zastanawiali się skąd wzięła się tak wysoka cena nawozów i czy jest możliwość, aby tę cenne obniżyć. Rolnicy dodatkowo podnosili kwestię likwidacji stad trzody chlewnej w województwie lubuskim i tym samym ograniczenia produkcji i zastosowania obornika na polach uprawnych. Część rolników jest także poszkodowana w związku ze zbytem ziarna w rozliczeniu za nawozy mineralne. Podwyżka cen nawozów spowodowała wycofanie się firm skupujących z takiego rozliczenia mimo, iż przyjęli nasiona zbóż, rzepaku. W związku z trudną sytuacją w rolnictwie i wieloma problemami z jakimi borykają się nie tylko lubuscy producenci rolni, padła propozycja aby na kolejne spotkanie zaprosić lubuskich parlamentarzystów, żeby wysłuchali co tak naprawdę dzieje się na ich „podwórku”. Innym poruszanym tematem była likwidacja tam budowanych przez bobry na ciekach wodnych i problem zalewanych upraw; PGW Wody Polskie nie reagują na zgłoszenia lub zasłaniają się brakiem środków na tego typu działania. Przy okazji omówione zostały problemy ze stanem kanałów i rowów oraz funkcjonowaniem spółek wodnych.

Po wyczerpaniu tematów, dziękując wszystkim przybyłym, a także gospodarzowi obiektu za ugoszczenie w siedzibie Agencji, przewodniczący Stanisław Myśliwiec zakończył posiedzenie Zielonogórskiej RP LIR.

P.Sas

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.