Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » LUBUSKI ZŁOTY KŁOS
Główna » Aktualności

LUBUSKI ZŁOTY KŁOS

Autor: Red. dnia 10 lipca 2013

Regulamin

przyznawania statuetki „Lubuski Złoty Kłos”

Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Lubuskiego Forum Rolniczego

Ustanawia się nagrodę w postaci statuetki „Lubuski Złoty Kłos”, zwaną dalej Statuetką i nagrodą. Statuetka jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia dla liderów lubuskiego rolnictwa. Przyznawana jest za promowanie rolnictwa poprzez pokazywanie dobrych praktyk biznesowych, proekologicznych oraz innowacyjnych w branży rolnej. Praca rolnika to nadal jedna z najważniejszych profesji – docenimy producentów rolnych za bardzo dobre wyniki produkcyjne, przedsiębiorczość, wprowadzanie postępu technologicznego, doradztwo i dzielenie się doświadczeniem z innymi oraz aktywność społeczną.

Regulamin:

I Postanowienia ogólne:

1. Nagroda Lubuskiego Złotego Kłosa w formie Statuetki może być przyznana dla:

• rolników indywidualnych,

• osób działających na rzecz rolnictwa,

• firm/instytucji sektora rolniczego,

• firm/instytucji działających na rzecz rolnictwa.

2. Wniosek o przyznanie Statuetki mogą zgłaszać:

• Delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej,

• Członkowie Kapituły,
• Instytucje, organizacje, stowarzyszenia działające na rzecz rolnictwa i dla rolnictwa.

3. Wniosek z uzasadnieniem przyznania nagrody w oparciu o kryteria podane w rozdziale II niniejszego regulaminu należy złożyć osobiście w Biurze Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze lub za pośrednictwem poczty do dnia 31.07 w każdym roku, w którym będzie organizowana Gala wręczenia nagród.

4. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 3 Postanowień ogólnych stanowi załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu oraz dostępny w siedzibach biur Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze oraz Oddziale Terenowym w Gorzowie Wlkp. i na witrynie www.lir.agro.pl.

5. Decyzję o przyznaniu nagrody po rozpatrzeniu wniosków podejmuje poprzez głosowanie Kapituła lub drogą konsensusu, po dyskusji rozstrzygającej wybór.

6. Statuetkę przyznaje Kapituła, którą tworzą:

• Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej,

• Przedstawiciele Lubuskiego Forum Rolniczego

• Przedstawiciele Instytucji Rolniczych

7. Posiedzenie Kapituły, podczas którego zostaną zaopiniowane wnioski oraz wyłonieni laureaci odbędzie się do 1 października każdego roku, w którym będzie organizowana Gala wręczenia nagród.

8. Laureat nagrody otrzyma statuetkę „Lubuski Złoty Kłos” (wzór statuetki – załącznik nr   oraz dyplom.

9. Wręczenie nagrody odbędzie się w sposób uroczysty podczas Gali, która odbędzie się ……………………………. w …………………..

10. Statuetkę wręczy Przewodniczący Kapituły.

W razie jego nieobecności Przewodniczący Kapituły wskaże inną osobę odpowiedzialną za  wręczenie nagrody.

11. Statuetka „Lubuski Złoty Kłos” może być przyznana jednej osobie lub firmie (instytucji) tylko jeden raz.


II Kryteria:

  1. Ocenie podlega całokształt działania na rzecz rolnictwa.
  2. Statuetka może być przyznana m in. za:

•  działalność na rzecz rozwoju sektora rolniczego w woj. lubuskim,

• promowanie zasad dobrej kultury rolnej i działania na rzecz ochrony środowiska, wzrost innowacyjności sektora rolnego,

• działalność społeczną, w tym przynależność do organizacji branżowych, stowarzyszeń, do grup producentów i innych podmiotów mających wpływ na integrację i rozwój branży rolniczej.


III Postanowienia końcowe:

1. Prawo zmiany Regulaminu przysługuje członkom Kapituły za zgodą wszystkich członków wchodzących w jej skład.

2. W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje Kapituła

3. Postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Za Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej
i Lubuskie Forum Rolnicze
Władysław Piasecki

 KARTA NOMINACJI>>

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.