Główna » Akty prawne

Akty prawne

Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683,2320)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.