Lubuska Izba Rolnicza » Aktualności
Główna » Archiwa

Aktualności

Autor: Red. dnia 18 września 2020
SEJM UCHWALIŁ NOWELĘ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT MIMO SPRZECIWU IZB ROLNICZYCH

SZANOWNI KOLEDZY I KOLEŻANKI ROLNICY! Z wielkim rozczarowaniem informujemy, jak lubuscy posłowie reprezentują interesy rolników w Sejmie. Mimo, iż izby rolnicze, w tym również Lubuska Izba Rolnicza,  wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanym zmianom, Sejm RP uchwalił w piątek nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Za jej […]

Autor: Red. dnia 17 września 2020

Informujemy, iż radca prawny w Zielonej Górze dnia 22 września br. nie będzie pełnił dyżuru. Na porady prawne zapraszamy w kolejny wtorek, tj. 29 września w godz. od 10.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Autor: Red. dnia 15 września 2020

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi: Agencji […]

Autor: Red. dnia 15 września 2020
BIOASEKURACJA – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać przypomina Główny Lekarz Weterynarii.   >> ulotka bioasekuracja >> ulotka ws imprez i targów >> plakat ASF >> ulotka ASF gospodarstwa >> ulotka instruktażowa Źródło: GIW

Autor: Red. dnia 15 września 2020
O ZWOLNIENIACH „BYŁYCH ROLNIKÓW” Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W odpowiedzi na pismo KRIR przekazujące wniosek Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych byłych rolników, tj. emerytów i rencistów, którzy posiadają mniej niż 1 ha gruntów i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej, Ministerstwo Finansów przekazało poniższe wyjaśnienia. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia […]

Autor: Red. dnia 15 września 2020
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA UBEZPIECZONEGO W KRUS PONOWNIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania […]

Autor: Red. dnia 15 września 2020
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE, CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE W IV KWARTALE 2020 R.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2020 r. wynosi […]

Autor: Red. dnia 11 września 2020

Informujemy, że dyżur radcy prawnego w Biurze Oddziału Terenowego Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp. jest przeniesiony z czwartku 17.09.2020 r. na wtorek 15.09.2020 r. w godz. 14.00 – 15.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Autor: Red. dnia 10 września 2020
NIC SIĘ SAMO NIE DZIEJE

Nic się samo nie dzieje – zaangażowanie i determinacja w podejmowanych działaniach, to klucz do spełnienia – wywiad z Panem Markiem Strzelczykiem oraz jego małżonką Irminą z miejscowości Ługi, gmina Otyń, powiat nowosolski. Marek Strzelczyk działalność w strukturach samorządu rolniczego rozpoczął od V kadencji LIR jako członek Nowosolskiej Rady Powiatowej, następnie jako Przewodniczący Rady w wyborach uzupełniających […]

Autor: Red. dnia 2 września 2020
RUSZA POMOC DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był […]

Autor: Red. dnia 2 września 2020
OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R. NOWE KWOTY PRZYCHODU DECYDUJĄCE O ZMNIEJSZENIU LUB ZAWIESZENIU ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 września 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 517 zł 20 […]

Autor: Red. dnia 31 sierpnia 2020
PRZEKAŻ GOSPODARSTWO I WEŹ PREMIĘ Z PROW

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.   Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo […]

Autor: Red. dnia 31 sierpnia 2020
POMOC DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19

 Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2020 r. (Dz.U. Poz. 1467)  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z […]

Autor: Red. dnia 28 sierpnia 2020
PRODUCENCIE I PRZEDSIĘBIORCO WYRABIAJĄCY WINO PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU DEKLARACJI

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Producenci i przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2020/2021 są zobowiązani złożyć deklarację o: szacowanej ilości wina, jaka […]

Autor: Red. dnia 25 sierpnia 2020
MINISTERSTWO ROLNICTWA WS. USZCZEGÓŁOWIENIA MAP SUSZOWYCH

Na wniosek rolników Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z pismem ws. uszczegółowienia map opisujących suszę przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Obecne mapy zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgeneralizowane są do obszaru powiatu, a zdaniem środowiska rolniczego powinny być bardziej szczegółowe, gdyż opady […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.