Lubuska Izba Rolnicza » Aktualności
Główna » Archiwa

Aktualności

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
BIURA LIR ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo! Lubuska Izba Rolnicza informuje, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii, od dnia 23 marca 2020r. do odwołania Biuro LIR prowadzi pracę zdalną. Siedziba LIR w Zielonej Górze oraz Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. są nieczynne. Pracownicy Biura są do Państwa dyspozycji w godzinach od 8.00 do 16.00. W razie potrzeby prosimy o […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
PISMO LIR WS. KURSÓW CHEMIZACYJNYCH

Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem ws. rolników, którym skończyły się lub właśnie kończą się uprawnienia na stosowanie środków ochrony roślin. Czytaj pismo<<

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
CHROŃMY REMIZY ŚRÓDPOLNE – PISMO LIR DO MRIRW

Lubuska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powiększenia spektrum działań zapobiegającym skutkom suszy. Wg lubuskiego samorządu rolniczego takim działaniem byłoby wsparcie rolników poprzez dopłaty z przeznaczeniem na zachowanie istniejących remiz śródpolnych. Ich likwidacja w długofalowej perspektywie przyczynia się bowiem do powolnej degradacji gleb, a tym samym do jeszcze trudniejszej […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
KE: ŚRODKI TYMCZASOWE W SYSTEMACH KONTROLI

Komisja Europejska 30 marca 2020 r. wydała rozporządzenie w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19). Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące między innymi przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
CZY KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA ROZWIĄŻE PROBLEMY?

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu uruchomienie ubojni z udziałem Skarbu Państwa, które odbierałyby żywiec drobiowy i wieprzowy z gospodarstw położonych w gminach objętych weterynaryjnymi ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy ptaków czy afrykańskiego pomoru świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że zainicjował działania zmierzające do utworzenia […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
ODSTĘPSTWA OD OBOWIĄZKU WYKONYWANIA BADAŃ KRWI U ŚWIŃ W KIERUNKU ASF

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. Wytyczne opisujące sposób biologicznego […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
RESORT FINANSÓW W SPRAWIE STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI PRZEZ ROLNIKÓW

W związku z zapytaniem KRIR dotyczącym obowiązku posiadania przez rolników będących podatnikami podatku VAT rachunku VAT, Ministerstwo Finansów przekazało następujące wyjaśnienia. Wprowadzony od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy również rolników, bez względu na ich status w podatku VAT. Zarówno zatem rolnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i […]

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2020
PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ USTALENIA MAKSYMALNYCH CEN LUB MAKSYMALNYCH MARŻ

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wzrostu cen produktów żywności w placówkach handlowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od producentów, konsumentów oraz przedsiębiorców, zgłaszając przypadki nieuzasadnionych wzrostów cen do UOKiK. Prezes UOKiK, podjął decyzję o powołaniu zespołu, który zajmuje się nieuzasadnionym wzrostom cen żywności i […]

Autor: Red. dnia 31 marca 2020
SUSZA W GRYCE JAK U ZBÓŻ

W związku z wnioskiem KRIR o włączenie uprawy gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) w Polsce prowadzonej przez IUNG, MRiRW odpowiedziało, że pomimo, iż gryka nie należy do rodziny traw lecz rdestowatych, to zaliczana jest do roślin zbożowych, ze względu na podobny sposób uprawy i użytkowania. Zatem, pomimo nie wykazywania jej w ramach SMSR […]

Autor: Red. dnia 30 marca 2020
IJHARS OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI

IJHARS informuje o pojawieniu się strony internetowej ►http://advancedrun.pl/, na której nielegalnie oferowana jest certyfikacja żywności wysokiej jakości w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych oraz krajowych systemów jakości żywności: PQS Poork Quality System, QAFP Quality Assurance for Food Products, QMP Quality Meat System. Główny Inspektor JHARS ostrzega przed podawaniem swoich danych osobowych i korzystaniem z usług oferowanych na […]

Autor: Red. dnia 30 marca 2020
TWÓJ WYBÓR MA ZNACZENIE

W kwietniu br. rozpoczyna się kontynuacja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt polski”, której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju. Dlatego też tak istotne jest, […]

Autor: Red. dnia 30 marca 2020
WNIOSEK O ZAWIESZENIE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

W związku z kryzysem epidemicznym  Krzysztof Jurgiel Poseł do Parlamentu Europejskiego zwrócił się z wnioskiem do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów o zawieszenie dotychczasowego harmonogramu wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. „Rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 jest najpoważniejszym kryzysem epidemicznym w Europie od dziesięcioleci. Wszystko, do czego przyzwyczailiśmy się w ostatnich dekadach postępującej globalizacji i zanikania granic państwowych […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
ZBOŻA Z UKRAINY ZGODNE Z NORMAMI

W związku z   pismem  KRIR w sprawie  kontroli importu kukurydzy z Ukrainy, resort rolnictwa przedstawił poniższe wyjaśnienia. Kontrole roślin oraz towarów  pochodzenia roślinnego importowanych  do Polski z państw trzecich, w zależności od celu  kontroli, prowadzone są przez różne służby kontrolne,  tj. Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i  Nasiennictwa, Inspekcję Jakości […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW DO ZMIANY

Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), które objęły zabezpieczeniem społecznym rolników i domowników. Przepisy były bardzo potrzebne, bowiem do lat 90-tych rolnicy nie mogli korzystać tak jak inni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej  z przywilejów związanych z ubezpieczeniem społecznym. […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2020
APEL LIR W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA UNIJNEGO

Na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wystąpienie do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.