Główna » Akty prawne

Akty prawne

U S T AWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1173, 2185.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.