Główna » Lista ekspertów przyrodniczych na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego

Lista ekspertów przyrodniczych na potrzeby Programu Rolnośrodowiskowego

Zgodnie z § 16 ust.2. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545) Centrum Doradztwa Rolniczego z  siedzibą w Brwinowie prowadzi listę ekspertów przyrodniczych na potrzeby programu rolnośrodowiskowego, zgłoszonych przez Wojewodów.
Poniżej znajduję się aktualna lista osób spełniających wymagania eksperta przyrodniczego.

Lista ekspertów przyrodniczych

(stan na 2 lipca 2008 r.)

 (Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545))

Lista ekspertów przyrodniczych

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.