Główna » Mapa Obszarów NATURA 2000

Mapa Obszarów NATURA 2000

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 (OSO):

Nr- Kod             –  Nazwa

1-     PLC080001 – Ujście Warty

2-     PLB320015 – Ostoja Witnicko-Dębniańska

3-     PLB080001 – Puszcza Barlinecka

4-     PLB320016 – Lasy Puszczy nad Drawą

5-     PLB080002 – Dolina Dolnej Noteci

6-     PLB300015 – Puszcza Notecka

7-     PLB080005 – Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry

8-     PLB080004 – Dolina Środkowej Odry

9-     PLB300011 – Pojezierze Sławskie

10- PLB020003 – Stawy Dolnośląskie

11- PLB020005 – Bory Dolnośląskie

12- PLB020008 – Łęgi Odrzańskie

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 (SOO):

Nr- Kod             –  Nazwa

1-     PLC080001 – Ujście Warty

2-     PLH320010 – Jezioro Kozie

3-     PLH080004 – Torfowisko Chłopiny

4-     PLH080006 – Ujście Noteci

5-     PLH320044 – Lasy Bierzwnickie

6-     PLH320046 – Uroczyska puszczy Drawskiej

7-     PLH090013 – Łęgi Słubickie

8-     PLH080015 – Ujście Ilanki

9-     PLH080029 – Torfowiska Sulowskie

10- PLH080009 – Dolina Ilanki

11- PLH080008 – Buczyny Łagowska-Sulęcińskie

12- PLH080003 – Nietoperek

13- PLH080002 – Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry

14- PLH080001 – Dolina Leniwej Obry

15- PLH080005 – Torfowisko Młodno

16- PLH080011 – Dolina Pliszki

17- PLH080012 – Kargowskie Zakola Odry

18- PLH080014 – Nowosolska Dolina Odry

19- PLH080024 – Mopkowy tunel koło Krzystkowic

20- PLH080027 – Uroczyska Borów Dolnośląskich

21- PLH020063 – Wrzosowiska Świętoszowsko- Ławszowskie

22- PLH080007 – Buczyna Szprotawsko- Piotrowicka

23- PLH020049 – Żwirownie w Starej Olesznem

24- PLH020050 – Dolina Dolnej Kwisy

25- PLH020015 – Wrzosowisko Przemkowskie

26- PLH020018 – Łęgi Odrzańskie

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.