Główna » Druki do pobrania

Druki do pobrania

Wzór wniosku o szacowanie szkód łowieckich

Wzór Protokołu szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa

Wzór Protokołu oględzin

Wzór Protokołu oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania

 

Delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej!

DSC_0435Aby ułatwić procedurę wypłacania diet przysługujących członkom rad powiatowych za czynności wykonywane na rzecz Izby, a powierzone przez Zarząd (Uchwała nr 6/I WZ/20l6 Walnego Zgromadzenia LIR z dn. 29.04.2016 r.) Biuro Lubuskiej Izby Rolniczej opracowało druk POTWIERDZENIA udziału delegata LIR w w/w czynnościach.

Bardzo prosimy, aby swój udział m.in. w szacowaniu szkód łowieckich, mediacjach bądź innych czynnościach udokumentować omawianym POTWIERDZENIEM podpisanym przez dwie osoby:

1) Rolnika poszkodowanego na rzecz, którego były wykonywane czynności

2) Przedstawiciela urzędu gminy lub zarządcę obwodu łowieckiego bądź instytucji.

Potwierdzenie należy dostarczyć do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej osobiście lub pocztą, na jego podstawie będą wypłacane zryczałtowane diety.

Omawiane potwierdzenie nie dotyczy udziału w komisjach powoływanych przez wojewodę.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej w sprawie ustalenia diet przysługującym członkom rad powiatowych za czynności wykonane na rzecz Izby, a powierzone przez Zarząd >>

Pobierz druk potwierdzenia udziału w szacowaniu >>

 

 Red.

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.