Główna » Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

 

PISMO LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

– Alfred Kałużny – redaktor naczelny,

Anna Słowik – skład gazety, opracowania graficzne oraz reklamy,

Redaktorzy:
– Katarzyna Frąckowiak,
– Eugeniusz Rudkiewicz,
– Paweł Sas,
– Anna Słowik.

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.