Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 29 lutego 2024
JAKA POMOC DO UPRAW ZIELARSKICH?

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopłat do powierzchni upraw zielarskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o dostępnych formach pomocy: obecnie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), rolnicy uprawiający rośliny zielarskie mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. w […]

Autor: Red. dnia 29 lutego 2024
POMOC DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH M.IN. PRZEZ SUSZĘ – OD 29 LUTEGO MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogą się ubiegać o wsparcie. Wnioski od 29 lutego do 15 marca 2024 r. przyjmują biura powiatowe ARiMR. Obowiązują cztery stawki pomocy – są one uzależnione od […]

Autor: Red. dnia 29 lutego 2024
MRIRW W SPRAWIE APLIKACJI SUSZOWEJ, SZACOWANIA SUSZY ORAZ ROZDZIAŁU PRODUKCJI ROŚLINNEJ OD ZWIERZĘCEJ

W odpowiedzi na liczne pisma samorządu rolniczego kierowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie modyfikacji aplikacji suszowej, szacowania suszy oraz rozdziału produkcji roślinnej od zwierzęcej zamieszczamy stosowne wnioski oraz odpowiedź Ministerstwa. Pismo KRIR z dnia 18 stycznia br. >>> otwórz Pismo KRIR z dnia 23 stycznia br. >>> otwórz Odpowiedź MRiRW >>> otwórz

Autor: Red. dnia 29 lutego 2024
OD 1 MARCA 2024 R. EMERYTURY I RENTY WYPŁACANE PRZEZ KRUS ZOSTANĄ PODWYŻSZONE

Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej). W […]

Autor: Red. dnia 29 lutego 2024
EKOSCHEMATY OBSZAROWE – STAWKI PŁATNOŚCI ZA 2023 R. WYŻSZE OD ZAKŁADANYCH

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski 26 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rozporządzenie 27 lutego 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Przypominamy, że 26 lutego Agencja Restrukturyzacji i […]

Autor: Red. dnia 26 lutego 2024
KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2024 ROZPOCZĘTY!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach […]

Autor: Red. dnia 26 lutego 2024
DOPŁATY DO KUKURYDZY – WNIOSKI DO 29 LUTEGO, BIURA POWIATOWE CZYNNE DŁUŻEJ

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków. […]

Autor: Red. dnia 26 lutego 2024
DALSZE WYDŁUŻENIE OKRESU LEGALNEGO POBYTU POMOCNIKA ROLNIKA – OBYWATELA UKRAINY

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawany za legalny na mocy przepisów tej ustawy, został wydłużony […]

Autor: Red. dnia 21 lutego 2024
ROLNICY Z DETERMINACJĄ PROTESTUJĄ W LUBUSKIEM

W dniu 20 lutego br. rolnicy po raz kolejny wyruszyli na drogi i ulice polskich miast z akcją protestacyjną. Również w województwie lubuskim producenci rolni pokazali swoją determinację protestując w siedmiu miejscach: w Gorzowie Wlkp., w powiecie żagańskim (na trasie Żagań – Wiechlice), w Strzelcach Krajeńskich, w Dobiegniewie, w Sulechowie (blokowanie węzła Sulechów i wjazdów […]

Autor: Red. dnia 21 lutego 2024
MINISTERSTWO ROLNICTWA PODAŁO STAWKI DO EKOSCHEMATÓW OBSZAROWYCH

W dniu 20 lutego br. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r., który został skierowany do konsultacji publicznych. Jak wiadomo część dopłat bezpośrednich związana jest z realizacją ekoschematów, dlatego rolnicy z niecierpliwością czekają na stawki płatności i decyzje […]

Autor: Red. dnia 20 lutego 2024
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W przypadku NIE UŻYTKOWANIA opryskiwacza do stosowania środków ochrony roślin LUB został on zezłomowany LUB sprzedany proszę wypełnić załączoną >>> INFORMACJĘ. Pozwoli to zaktualizować bazę opryskiwaczy, którą posiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolski.  Powyższą informację podpisaną, można dostarczyć osobiście do Oddziałów WIORIN (właściwego wg. siedziby gospodarstwa rolnego) albo przesłać (zeskanowaną podpisaną […]

Autor: Red. dnia 20 lutego 2024
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY

 Szanowni Państwo!    Zapraszamy na Szkolenie dla rolników z „Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny”  organizowane przez „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą z siedzibą w Zielonej Górze, w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Szkolenie kierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa lubuskiego ubiegających się o […]

Autor: Red. dnia 20 lutego 2024
JUŻ CZAS NA PRZYGOTOWANIA DO WIOSENNEJ OCHRONY ROŚLIN

Producenci rolni w celu ograniczania występowania agrofagów w swoich uprawach bardzo często wykorzystują chemiczną ochronę roślin. Stosowanie pestycydów związane jest nierozerwalnie możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Jednocześnie nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw. Główny Inspektor mając na uwadze powyższe zachęca wszystkie osoby […]

Autor: Red. dnia 20 lutego 2024
OCENA DYREKTYWY AZOTANOWEJ – TRWAJĄ KONSULTACJE PUBLICZNE

Do 8 marca 2024 r. trwają konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywy azotanowej. Do udziału w konsultacjach serdecznie zachęcamy rolników, organizacje rolnicze, doradców rolnych oraz wszystkie inne zainteresowane strony. Cele konsultacji W trakcie oceny przeanalizowane zostaną cele dyrektywy azotanowej w kontekście współczesnych wyzwań […]

Autor: Red. dnia 20 lutego 2024
„EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA NAWOŻENIA W ROLNICTWIE” – SZKOLENIE ON-LINE

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie” organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w formie on-line. Dla kogo? Szkolenie skierowanie jest do rolników oraz  pracowników – Stacji Chemiczno-Rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.