Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 15 kwietnia 2024
STATUS OCHRONNY POPULACJI WILKA POZOSTANIE NIEZMIENIONY

W kontekście konsultacji interesariuszy Komisji Europejskiej dotyczących danych dotyczących populacji wilków w Europie oraz pogłębionej analizy sytuacji wilka opublikowanej 20 grudnia 2023 roku, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz organizacje rolnicze z Unii Europejskiej są jednomyślnie przekonane, że obecne problemy hodowli zwierząt gospodarskich związane z rozprzestrzenianiem się wilka nie mogą być rozwiązane wyłącznie za pomocą środków […]

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2024
EKOSCHEMAT DOBROSTAN ZWIERZĄT – KORZYŚCI DLA ROLNIKÓW NALEŻĄCYCH DO SYSTEMU QMP

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości. By zyskać dodatkowe pieniądze wystarczy przystąpić do programu QMP www.qmpsystem.eu Rolnik posiadający certyfikat […]

Autor: Red. dnia 11 kwietnia 2024
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2024 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 […]

Autor: Red. dnia 9 kwietnia 2024
INTERWENCJA WS. PROBLEMÓW Z DZIAŁANIEM APLIKACJI SUSZOWEJ

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o poprawę działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” i pilną interwencję w kwestii nieprawidłowości związanych z generowaniem protokołów suszowych. Do wniosku załączone zostały pisma Wielkopolskiej oraz Pomorskiej Izby Rolniczej oraz dokładne wyliczenia przygotowane przez agenta ubezpieczeniowego różnic raportu strat wyliczonych przez […]

Autor: Red. dnia 9 kwietnia 2024
ODPOWIEDŹ MRIRW NA WYSTĄPIENIE ZARZĄDU KRIR W SPRAWIE UTYLIZACJI ODPADÓW ROLNICZYCH I REJESTRU BDO

Zarząd KRIR, na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do MRiRW z prośbą o podjęcie rozmów z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie zwolnienia rodzinnych gospodarstw rolnych z prowadzenia rejestru BDO i rozwiązanie problemu utylizacji odpadów rolniczych. W odpowiedzi Ministerstwo przekazało następującą informację sygnowaną przez Sekretarza Stanu Stefana Krajewskiego: Za nadzorowanie i koordynację polityki […]

Autor: Red. dnia 9 kwietnia 2024
WYSTĄPIENIE ZARZĄDU KRIR O PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW

W związku z trwającym naborem wniosków o płatności bezpośrednie i równocześnie zachodzącymi zmianami w systemie dopłat bezpośrednich Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie wystąpił 5 kwietnia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwojju Wsi o wydłużenie podstawowego terminu składania wniosków do 30 czerwca 2024 r. Wszelkie zmiany muszą być poprzedzone zmianami legislacyjnymi. Konieczne jest zapewnienie […]

Autor: Red. dnia 9 kwietnia 2024
INFORMACJA MRIRW NT. KONTROLI GRANICZNYCH

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 28 lutego 2024 r. dotyczące aktualnej sytuacji w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 2 kwietnia 2024 r. następującą informację: „kontrola towarów rolnospożywczych pochodzących z Ukrainy realizowana jest przez: Inspekcję Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych […]

Autor: Red. dnia 9 kwietnia 2024
OBECNE FORMY WSPARCIA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie uruchomienia pomocy dla producentów trzody chlewnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 02 kwietnia 2024 r., poinformowało o następujących formach wsparcia: preferencyjne kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP) Kredyty są udzielane w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 czerwca 2024 […]

Autor: Red. dnia 8 kwietnia 2024
NOWE PŁATNOŚCI W PLANIE STRATEGICZNYM WPR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r., nowy ekoschemat oraz płatności dla małych gospodarstw. Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje natomiast wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Uchwały Komitetu […]

Autor: Red. dnia 2 kwietnia 2024

Lista Odmian Zalecanych na rok 2024 dla województwa lubuskiego pobierz>> Charakterystyka odmian jarych pobierz>> Charakterystyka odmian ozimych pobierz>>

Autor: Red. dnia 2 kwietnia 2024
CZUJĘ SIĘ SPEŁNIONYM CZŁOWIEKIEM

Przedstawiamy gospodarstwo rolne Pana Piotra Głowackiego. Pan Piotr w 2023 roku został przedstawicielem samorządu rolniczego Słubickiej Rady Powiatowej LIR VII kadencji z gminy Górzyca. Na co dzień szczęśliwy mąż i tata dwójki dzieci – Hani i Janka. Proszę opowiedzieć o początkach gospodarstwa. Na jakim areale Pan gospodarzy i w czym się specjalizuje? Historia mojego gospodarstwa zaczęła się […]

Autor: Red. dnia 2 kwietnia 2024
WSPARCIE DO PRZEZIMOWANYCH RODZIN PSZCZELICH – 50 ZŁ DO JEDNEGO PNIA, JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wynosi 50 zł, a budżet – 80 mln zł. Środki finansowe z budżetu państwa, podobnie jak w latach ubiegłych, są przeznaczone dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, są wpisani do rejestru […]

Autor: Red. dnia 2 kwietnia 2024
LIST MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – ANKIETA KE NT. UPROSZCZEŃ WPR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało list Ministra Czesława Siekierskiego zachęcający do wzięcia udziału w ankiecie Komisji Europejskiej w kwestii uproszczeń Wspólnej Polityki Rolnej. Szanowni Państwo! Zachęcam do udziału w ankiecie opracowanej przez Komisję Europejską na temat procedur i przepisów związanych ze wsparciem finansowym w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), a także na temat innych […]

Autor: Red. dnia 27 marca 2024
WIELKANOC 2024
Autor: Red. dnia 27 marca 2024
WNIOSEK KRIR O POŁĄCZENIE INSPEKCJI NADZORUJĄCYCH JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

W związku z trwającymi protestami rolników spowodowanymi trudną sytuacją związaną z napływem zboża z Ukrainy Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych szukając rozwiązań wystąpił 20 marca 2024 r. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o połączenie inspekcji odpowiedzialnych za jakość żywności i utworzenie jednej sprawnie działającej instytucji podległej ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Jak wskazano w odpowiedzi […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.