Autor: Red. dnia 14 czerwca 2024
INWESTYCJE ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ASF – WNIOSKI OD 27 CZERWCA

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki: […]

Autor: Red. dnia 14 czerwca 2024
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE, CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE W III KWARTALE 2024 R.

Kasa informuję, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 czerwca 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r. W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2024 r. wynosi […]

Autor: Red. dnia 12 czerwca 2024
WOJEWÓDZKI ETAP KONKURSÓW KRUS DLA DZIECI ROZTRZYGNIĘTY

W dniu 10 czerwca 2024 r. w Lubuskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze odbyło się podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursów: V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” oraz XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie […]

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2024
REKOMPENSATY ZA SUSZĘ W PRZYPADKU ŁĄK – ODPOWIEDŹ MRIRW

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 22.04.2024 r. zainicjowanego wnioskiem WIR z dn. 4.04.2024r. w sprawie naliczania rekompensat za suszę w przypadku łąk, Ministerstwo Rolnictwa w piśmie z dnia 6 czerwca udzieliło poniższych wyjaśnień: „(…) zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U 2005 nr 150 […]

Autor: Red. dnia 11 czerwca 2024
WYJAŚNIENIA KOWR W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA RAD SPOŁECZNYCH

W odpowiedzi na postulaty Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie przygotowania nowych zasad funkcjonowania Rad Społecznych przy oddziałach terenowych KOWR i sprawnego rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP przekazane przez Zarząd KRIR w piśmie z dnia 11 kwietnia, Dyrektor Generalny KOWR udzielił obszernych wyjaśnień. Pismo WIR >>> otwórz Pismo KRIR >>> otwórz Odpowiedź KOWR >>> otwórz

Autor: Red. dnia 7 czerwca 2024
SZACOWANIE STRAT W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM W POLSCE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

KOWR rozpoczął wysyłkę „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowaną do producentów drobiu. Dotyczy producentów którzy w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od 9 sierpnia 2021 roku do 3 sierpnia 2023 roku prowadzili gospodarstwa: w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1  pkt  1 […]

Autor: Red. dnia 7 czerwca 2024
PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW –  SKŁADANIE WNIOSKÓW OD 19 CZERWCA

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, […]

Autor: Red. dnia 7 czerwca 2024
MRIRW W SPRAWIE POMOCY DE MINIMIS

6 czerwca 2024 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na pismo KRIR, w oparciu o wniosek Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej, w sprawie wsparcia gospodarstw rolnych w ramach pomocy de minimis. Pomoc publiczna udzielana producentom rolnym musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, w tym : a) wytycznych w sprawie pomocy państwa […]

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2024
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY „ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ WSI” – 2024 R.

MRiRW zaprasza do udziału w IV ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2024 r., a filmy do 10 października 2024 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej. Do kogo skierowany jest konkurs? Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi i miast, […]

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2024
MRIRW W SPRAWIE ZMIANY TERMINU UBEZPIECZENIA UPRAW OD PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 12.04.2024 w sprawie zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie definicji szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi, minister rolnictwa poinformował, że wprowadzenie wcześniejszego terminu przymrozków wiosennych wymaga przeprowadzenia szeregu doświadczeń i uruchomienia pilotażowego systemu monitorowania upraw przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.  […]

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2024

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie informowania rolników o rozpoczynających się naborach wniosków z wykorzystaniem wiadomości tekstowych (sms) w sieciach telefonii komórkowej, Departament Prawny i Zamówień Publicznych ARiMR przekazał poniższe informacje: „(…) oczekiwana praktyka informowania producentów rolnych SMS-ami o rozpoczynających się naborach prowadzonych przez ARiMR jest obecnie ściśle związana z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i […]

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2024
KONSULTACJE PROJEKTU KONCEPCJI ROZWOJU KRAJU 2050

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050), który został umieszczony pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zapoznaj-sie-z-projektem-krk-2050. Konsultacje społeczne projektu KRK 2050 wraz z prognozą potrwają do 6 września br. Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 jest dokumentem, który ma umożliwić najlepsze wybory strategiczne w perspektywie nadchodzącego ćwierćwiecza, w ramach średniookresowych strategii i polityk publicznych […]

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2024
WYSTĄPIENIE W SPRAWIE CAŁKOWITEGO ZNIESIENIA OBOWIĄZKU UGOROWANIA – WYJAŚNIENIA MRIRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśnie z dnia 3 czerwca 2024 r. w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 maja 2024 r. w sprawie całkowitego zniesienia obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych wynikającego z obowiązywania normy GAEC 8 przedstawiło następujące wyjaśnienia: „W wyniku toczącej się na forum UE debaty dotyczącej uproszczenia […]

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2024
POMOC DO ZBÓŻ – WYJAŚNIENIA MRIRW

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 26 kwietnia 2024 r.  dotyczącym dopłat do zbóż sprzedanych od lipca 2023 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że określając początkowy termin sprzedaży zbóż, do których udzielone zostanie wsparcie w postaci dotacji, na styczeń 2024 roku – brano pod uwagę wielkość skupu zbóż w […]

Autor: Red. dnia 5 czerwca 2024
DNI POLA W LUTOLU SUCHYM

W dniu 4 czerwca br. w miejscowości Lutol Suchy, gm. Trzciel odbyły się „Dni Pola”. Organizatorem wydarzenia była firma Napena we współpracy z gospodarstwem rolnym prowadzonym przez państwo Adriannę i Andrzeja Kałek – prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej. Przyjazna aura sprawiła, że na poletka doświadczalne przybyło duże grono zainteresowanych rolników z całego województwa, w tym członkowie […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.