Lubuska Izba Rolnicza » 2023 » styczeń
Główna » Archiwa

styczeń 2023

Autor: Red. dnia 30 stycznia 2023
„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI UNIKAMY” – KONKURS KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego […]

Autor: Red. dnia 30 stycznia 2023
UWAGA! ZMIANA DYŻURU RADCY PRAWNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 31 stycznia br. nie będzie dyżuru radcy prawnego w biurze LIR w Zielonej Górze. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Autor: Red. dnia 30 stycznia 2023
ARIMR PROSI ROLNIKÓW O INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBÓŻ

Do niektórych rolników odezwali się pracownicy biur powiatowych ARiMR z pytaniami o ilości zbóż pozostające w gospodarstwie. Pozyskane w ten sposób informacje dotyczące zgromadzonego ziarna będą wykorzystane podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w dyskusji nad propozycjami dotyczącymi eksportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Kogo dotyczą telefony Telefony są wykonywane do tych rolników, którzy we […]

Autor: Red. dnia 30 stycznia 2023
LISTA UPRAW DO PRAKTYKI „ZRÓŻNICOWANA STRUKTURA UPRAW” BĘDZIE ZAŁĄCZNIKIEM DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EKOSCHEMATÓW

Krajowa Rada Izb Rolniczych pismem z dnia 20.12.2022 r. wystąpiła o podanie listy upraw, które będą traktowane jako obniżające oraz poprawiające bilans materii organicznej w glebie, w ramach praktyki „Zróżnicowana struktura upraw” wdrażanej w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe”. W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następujących wyjaśnień:  „(…) Odnosząc się do pytań dotyczących wpływu poszczególnych […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2023
ZIMOWISKO 2023 – MIEJSCA ZBIÓREK

Szanowni Państwo  Podajemy miejsca zbiórek wyjazdu dzieci na zimowisko, 4-10.02.2023 r. 8:00 Świebodzin Parking przy pomniku Chrystusa Króla, ul. Sulechowska 8:45 Zielona Góra Parking Auchan, ul. Batorego 128 Kontrola autokaru odbędzie się w dniu wyjazdu w Świebodzinie. Rodziców/opiekunów prosimy o informację o wyborze miejsca zbiórki pod nr telefonu 68-324 62 62 lub 512 111 428, (w dni […]

Autor: Red. dnia 27 stycznia 2023
BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (AK-R) 13-31.01.2023

Szanowni Państwo W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak […]

Autor: Red. dnia 25 stycznia 2023
SPÓŁKI WODNE – SKĄD DANE O WIELKOŚCI GOSPODARSTW?

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 3 stycznia 2023r, dotyczące możliwości pozyskiwania danych o wielkości gospodarstw rolnych przez spółkę wodną działającą na danym terenie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił pismem z 16 stycznia 2023 r. następujące wyjaśnienia: Ustawa Prawo wodne (1) nie zawiera szczególnych rozwiązań prawnych, umożliwiających spółce wodnej dostęp […]

Autor: Red. dnia 23 stycznia 2023
ENERGIA DLA WSI 2023 – NABÓR WNIOSKÓW OD 25 STYCZNIA

Pierwsza odsłona programu „Energia dla wsi”, w ramach którego o dofinansowanie na instalacje OZE ubiegać będą mogli się rolnicy i spółdzielnie energetyczne, wystartuje już 25 stycznia 2023 r. Program został przygotowany we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jego szczegóły omówili 18 stycznia 2023 r. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju […]

Autor: Red. dnia 23 stycznia 2023
LIMITY AKCJI KREDYTOWEJ NA 2023 ROK

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. W dniu 23 stycznia 2023 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2023 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z) limit akcji kredytowej w wysokości 150 mln zł, […]

Autor: Red. dnia 23 stycznia 2023
WSPARCIE NA ZAKŁADANIE SYSTEMÓW ROLNO-LEŚNYCH

Od tego roku w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027 przyznawane będzie wsparcie na zakładanie i utrzymanie systemów rolno-leśnych. Jest to nowy rodzaj wsparcia, niewdrażany dotychczas w Polsce, w ramach WPR.   Systemy rolno-leśne Systemy te to sposób użytkowania gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze […]

Autor: Red. dnia 20 stycznia 2023
PASZPORTYZACJA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI – ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych związanych z planowanym postępowaniem konkursowym, którego przedmiotem jest dostarczenie „Systemu do śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny”. Celem konsultacji jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie rozwiązania konkursowego w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez Zamawiającego danych pozwalających przygotować pracę konkursową, stosowanych przez Zamawiającego […]

Autor: Red. dnia 20 stycznia 2023
WNIOSEK KRIR O PILNĄ INTERWENCJĘ NA RYNKU ZBÓŻ I NAWOZÓW

W dniu 17 stycznia 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu stabilizację sytuacji na rynku zbóż, rzepaku oraz energii. Aktualnie notowany jest spadek cen zbóż oraz rzepaku, a rolnicy mają problem z ich sprzedażą. Zakłady przetwórcze zaopatrzyły się w […]

Autor: Red. dnia 18 stycznia 2023
WYSOKOŚĆ ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH W 2023 R.

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022. Od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi […]

Autor: Red. dnia 18 stycznia 2023
MONITOROWANIE RYNKU KONOPI WŁÓKNISTYCH

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH KONOPIE WŁÓKNISTE Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych wydane […]

Autor: Red. dnia 18 stycznia 2023
KOMUNIKAT PRASOWY NR. 75 Z AGRI Z DNIA 9.01.2023

Komunikat prasowy nr 75 z dnia 9 stycznia 2023 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Tematy główne: Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do przekształcenia sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych w sieć danych dotyczących zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych Wymiana poglądów z Komisją na temat ukraińskiej produkcji rolnej i wywozu […]

  Copyright ©2023 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.