Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » Podatek rolny 2019 – informacja dla urzędów
Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

Podatek rolny 2019 – informacja dla urzędów

Autor: Red. dnia 22 października 2018

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 19 października 2018r., w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, zwrócił się do Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Miast, Miast i Gmin, Miast z prośbą o rozważenie obniżenia tego wskaźnika.

Treść pisma poniżej.

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny  skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na kwotę 54,36 zł za 1 dt, zwraca się do Państwa o rozważenie obniżenia tego wskaźnika.

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, w związku z trudną sytuacją jaka dotknęła rolników, tj. suszą, podjął decyzję o pozytywnym opiniowaniu przedstawionych Izbie projektów uchwał Rad Miast, Gmin, w przypadku ujęcia w projekcie uchwały kwoty do 48,00 (słownie: czterdzieści osiem zł) włącznie. Średnia cena skupu żyta zaproponowana powyżej 48,00 zł stanowić będzie podstawę do opinii negatywnej.

Lubuscy rolnicy w wyniku tegorocznej suszy nie uzyskali pożytku z płodów w skali odpowiadającej cenie uznanej przez GUS, więc uznanie tego wskaźnika w pełnej wysokości byłoby zbyt dużym obciążeniem dla gospodarstw rolnych naszego regionu.

Jednocześnie przypominamy, że LIR opiniuje gminom uchwały, które są aktami prawa miejscowego na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1315).

Lubuska Izba Rolnicza, w związku z pracami władz gmin nad aktualnymi ustaleniami planów budżetów na 2019 rok, zwraca się o uwzględnienie wniosku samorządu rolniczego.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.