Główna » Aktualności

„BEZPIECZNIE NA WSI – POWIEDZ STOP UPADKOM!”

Autor: Red. dnia 4 kwietnia 2013

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizował po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci – uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie zabawy w otoczeniu prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym.

W dniu 3 kwietnia w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze zebrała się Komisja Konkursowa, aby ocenić prace dzieci na etapie wojwewódzkim. W tym roku konkurs przebiegł pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!”, co oznacza, że prace plastyczne miały ukazywać bezpieczną zabawę dzieci i ich pomoc w gospodarstwie rolnym, z akcentem na przykłady zapobiegania upadkom. Upadki to najliczniejsza grupa wypadków przy pracy rolniczej.

Komisja konkursowa w składzie:
1) przewodniczący- Krzysztof Pawlak- Dyrektor KRUS OR w Zielonej Górze
2) Członek – Janusz Pawlak  – Państwowa Inspekcja Pracy
3) Członek – Anna Słowik – Lubuska Izba Rolnicza
4) Członek – Anna Markiewicz – Lubuski Urząd Marszałkowski
5) Sekretarz –  Agata Dulat – KRUS OR w Zielonej Górze

dokonała oceny 522 prac nadesłanych przez lubuskie dzieci.

W kategorii uczniów klas O-III zwyciężyli:
I miejsceIga Chwałyk ze Szkoły Podstawowej w Wiechlicach – klasa 2
II miejsceHanna Samulska ze Szkoły Podstawowej w Osiecznicy – klasa 1
III miejsceMagda Najdek ze Szkoły Podstawowej w Wichowie – klasa 3

W kategorii uczniów klas IV-VI:
I miejsceAgata Drozdek z Zespołu Edukacyjnego w Brzeźnicy – klasa 5
II miejscePrzemysław Kruszyna ze Szkoły Podstawowej w Gościmcu – klasa 5
III miejsceWiktoria Kimla z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich – klasa 5

Ponadto Komisja wyróżniła 33 prace. Teraz prace zostaną przekazane do centrali KRUS w Warszawie, gdzie zostaną poddane ocenie na etapie ogólnopolskim. Zwycięzcom w naszym województwie serdecznie gratulujemy zobrazowania tak trudnego tematu i trzymamy za nich kciuki na etapie centralnym.

A. Słowik

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.