Główna » Aktualności

150 – LECIE KÓŁEK ROLNICZYCH

Autor: Red. dnia 15 kwietnia 2013

W dniu 10 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie z okazji 150 – lecia istnienia Kółek Rolniczych, zorganizowane przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie otworzył i serdecznie powitał wszystkich uczestników, zwłaszcza licznie zgromadzone działaczki z Kół Gospodyń Wiejskich, Prezes WZRKiOR Feliks Kijak.

Przedstawił krótką historię Kółek Rolniczych, rolę jaką spełniły w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości narodowej wśród mieszkańców wsi oraz wprowadzaniu postępu i nowoczesności w polskim rolnictwie. Dzięki mądrości rolników Kółka zawsze wychodziły zwycięsko, niezależnie od uwarunkowań społecznych czy politycznych.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet Antonina Kowalska-Korban w swym wystąpieniu podkreśliła rolę kobiet wiejskich, które zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich, łącząc obowiązki związane z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu, pracą w gospodarstwie, mają jeszcze czas na działalność społeczną. To one były i są motorem promowania tradycji, kultury, folkloru , produktów regionalnych i tradycyjnych oraz wizerunku współczesnej wsi. Historia Kółek Rolniczych to także historia Kół Gospodyń Wiejskich.

Następnie zasłużone działaczki, za wieloletnie zaangażowanie i działalność społeczną, zostały uhonorowane dyplomami oraz okolicznościowymi medalami ustanowionymi z okazji 150 rocznicy Kółek Rolniczych.

W uroczystościach Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Bogusław Pietrow oraz Członek Zarządu Stanisław Madej, którzy złożyli życzenia i gratulacje z okazji  tak pięknej rocznicy, życząc pomyślności w dalszej działalności. Na ręce Prezesa WZRKiOR złożyli list gratulacyjny oraz wręczyli puchar ufundowany przez Lubuską Izbę Rolniczą.

Spotkanie umilił występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.