Główna » Aktualności

DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI W GOLICACH

Autor: Red. dnia 7 lipca 2014

 W dniu Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości,  obchodzonego w pierwszą sobotę lipca w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowa Wieś” w Golicach odbył się festyn poświęcony promowaniu idei spółdzielczości. Otwierając święto 5 lipca br., prezes Bogusław Pietrow przedstawił  pokrótce historię powstania i funkcjonowania oraz zmian  RSP przez ostatnie lata. Wspomniał  również o trudnych chwilach transformacji dla spółdzielni rolniczych, wtedy wiele z nich nie udźwignęło trudów przystosowania się do nowych warunków. Jednak Golice potrafiły znaleźć formułę  i możliwości działania po wstąpieniu Polski do UE, działają już ponad 50 lat a ich wyroby mleczarskie i mięsne znajdują coraz więcej nabywców mimo konkurencji. Kilka ostatnich inwestycji Spółdzielni, np. sala weselna, były bardzo dobrymi pomysłami. Czasy są takie, że istnieje konieczność ciągłego inwestowania w rozwój i dywersyfikację dochodów.
Polski ruch spółdzielczy ma długie i piękne tradycje,  ponownie następuje promocja zakładania spółdzielni, nie tylko rolniczych, gdyż  ta forma powoduje bardzo dobre wsparcie i rozwój przedsiębiorczości zwłaszcza na lokalnych rynkach i społecznościach.
W imprezie wzięli udział mieszkańcy Golic oraz okolic, obecni i byli spółdzielcy a także zaproszeni goście reprezentujący lokalne władze oraz instytucje. Z ramienia Lubuskiej Izby Rolniczej udział wziął Andrzej Kuziemski, członek zarządu oraz Małgorzata Pałys, dyrektor biura. Leopold Owsiak, wicestarosta Powiatu Słubickiego, wręczając  jubileuszowy bukiet pochwalił wyroby Spółdzielni oraz docenił działalność dla regionu.
Tadeusz Woźniak, zastępca dyrektora Departamentu PROW UM, porównał skalę działania RSP w Golicach do podobnych podmiotów zagranicznych – „ Jeździmy oglądać francuskie czy niemieckie spółdzielnie, a tu w Lubuskiem mamy doskonały przykład”. W obchodach uczestniczył również Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic oraz przedstawiciele powiatowych instytucji okołorolniczych.
W czasie festynu można było obejrzeć i posłuchać występów dzieci z SP Golice, zespołów ludowych  Jagienki z Bogdańca i  Kapeli z Górzycy, a także pobawić się przy muzyce zespołu TABU. Organizowane były konkursy rysunkowe dla dzieci, a także konkurs kulinarny dla dorosłych. Przez cały czas trwania festynu można było degustować smaczne wyroby własne z RSP w Golicach – wyroby wędliniarskie i z grila, pajdy chleba z ogórkiem i smalcem czy grochówka.
Spółdzielcy branży rolnej, rozumiejąc swój pozytywny wpływ na lokalne rynki, mają również swoje postulaty, a mianowicie domagają się równoprawnego traktowania wszystkich sektorów konkurujących ze sobą w ramach gospodarki rynkowej. A w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów społecznych.
Lubuska Izba Rolnicza życzy Lubuskim Spółdzielcom dobrej współpracy, dalszego rozwoju oraz sprzyjających warunków do wspólnego działania, które zwłaszcza na wsi i obszarach wiejskich ma dobre tradycje, które należy kultywować.

Red.

 List gratulacyjny Stanisława Tomczyszyna, Członka Zarządu Woj. Lubuskiego złożony na ręce Boguslawa Pietrowa, prezesa RSP :

Z okazji obchodów Lubuskiego Dnia Spółdzielcy składam na Pana ręce serdeczne życzenia skierowane dla wszystkich Producentów, których efektywna praca przyczynia się do doskonałego funkcjonowania Spółdzielni.

Ponad pół wieku działalności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. „NOWA WIEŚ” w Golicach jest najlepszym świadectwem dynamicznego rozwoju oraz profesjonalnego i sprawnego zarządzania. Jestem przekonany, że efekty Państwa wieloletnich wysiłków w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń na rzecz rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej stanowią autentyczny powód do dumy. Wszystkie podejmowane przez Państwa projekty zasługują na wyrazy szczególnego uznania.

Gratulując Państwu, w tym szczególnym dniu, dotychczasowych sukcesów, życzę jednocześnie powodzenia i wytrwałości w realizacji przyszłych zamierzeń oraz satysfakcji z podejmowanych decyzji.

Stanisław Tomczyszyn
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

 Galeria zdjęć:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.