Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Autor: Red. dnia 2 marca 2016

logo_bgrKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizują XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Laureaci etapów wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć osobiście lub  za pośrednictwem np. poczty do najbliższej placówki terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze do 31 marca 2016 roku. Formularze są dostępne w placówkach terenowych i oddziałach regionalnych KRUS, w prasie rolniczej, na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl).

Komisja konkursowa oceni zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod szczególną uwagę:

  •  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwach
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
  • estetyka gospodarstw

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

  1. KRUS OR w Zielonej Górze ul Gen Józefa Bema 44 tel 68 452 31 06 i podległych placówkach terenowych
  2. Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku
  3. Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze
  4. Lubuskiej Izbie Rolniczej

Uwaga: właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni w etapach regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat, a zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres pięciu lat, natomiast zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu BGR.

Załącznik:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.