Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Kolonie i zimowiska

NABÓR NA ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2018

Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na zimowisko, które odbędzie się w dniach 11-20.02.2018 r. w Białym Dunajcu.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, które do dnia rozpoczęcia turnusu nie ukończyły 16 roku życia i których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS, tj. pobiera rentę, bądź emeryturę, w okresie w jakim organizowane jest zimowisko.

W programie przewidziano 5-dniową naukę jazdy na nartach, natomiast w przypadku niesprzyjającej pogody do jazdy na nartach zostanie uzupełniony program turystyczny.

W ramach kosztów uczestnik zimowiska ma zapewnione:
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– opiekę pedagogiczną i medyczną,
– program turystyczny,
– jazdę na nartach z instruktorem (5 dni po 2 godz. dziennie, wypożyczenie sprzętu i karnety w cenie),
– ubezpieczenie,
– transport na zimowisko i powrót z zimowiska na miejsce zbiórki.

Odpłatność (600,00 zł) należy dokonać na konto:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Żurawia 24 lok. 15
00-515 Warszawa

BGŻ BNP PARIBAS: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika oraz termin turnusu zimowiska.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc (40 osób) decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze. Osoba odpowiedzialna za nabór Katarzyna Frąckowiak.

Kompletne dokumenty proszę dostarczyć do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra.

Do pobrania:

Informacja o zimowisku

Karata kwalifikacyjna

Wzór zaświadczenia KRUS

Oświadczenie rodziców

 

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.