Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2019

Autor: Red. dnia 27 lutego 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa   organizują XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Laureaci etapów wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem np. poczty do najbliższej placówki terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze do 29 marca 2019 roku. Formularze są dostępne w placówkach terenowych i oddziałach regionalnych KRUS, w prasie rolniczej, na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl).

Komisja konkursowa oceni zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod uwagę przede wszystkim:

  • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające   na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w KRUS OR w Zielonej Górze, ul Gen Józefa Bema 44 tel. 68 452 31 06 i podległych placówkach terenowych lub na stronie www.krus.gov.pl   .

Uwaga: właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni w etapach  regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres  trzech kolejnych lat, a zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres pięciu lat, natomiast zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu BGR.

Do pobrania:

Regulamin, karta zgłoszenia, dodatkowe dokumenty i informacje

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.