Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » wrzesień » 23
Główna » Archiwa

23 września 2022

Autor: Red. dnia 23 września 2022
PRZEPISY DOT. WYREJESTROWYWANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I PRZYCZEP BEZ ZMIAN

Lubuska Izba Rolnicza pismem z dnia 21 lipca br. wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych o przekazanie wg właściwości wniosku dotyczącego zmiany przepisów wyrejestrowywania ciągników rolniczych i przyczep. W odpowiedzi Minister Infrastruktury poinformował, iż „resort nie planuje zmiany przepisów ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn.zm.) w […]

Autor: Red. dnia 23 września 2022
GÓRNY LIMIT KRAJOWY POMOCY DE MINIMIS

W nawiązaniu do naszego wniosku o podjęcie działań na forum UE celem zwiększenia wskaźnika określającego górny limit pomocy de minimis w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował, że przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do […]

Autor: Red. dnia 23 września 2022
GŁOS KRIR W KONSULTACJACH KE NT. OGRANICZENIA STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych działając w imieniu polskich rolników zgłosił w konsultacjach w dniu 19 września 2022 r.  zdecydowany sprzeciw w odniesieniu do zapisów zawartych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Zaproponowane w projekcie rozwiązania nakładają na wszystkie państwa […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.