Lubuska Izba Rolnicza » 2023 » luty » 1
Główna » Archiwa

1 lutego 2023

Autor: Red. dnia 1 lutego 2023
POMOC Z PROW DLA HODOWCÓW ŚWIŃ: CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW WYDŁUŻONY DO 7 LUTEGO

Do 7 lutego 2023 r., czyli o tydzień dłużej niż zakładano, producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020. Przypominamy, że wsparcie skierowane jest do rolników zajmujących się chowem lub hodowlą świń, samodzielnie bądź z małżonkiem jeżeli: […]

Autor: Red. dnia 1 lutego 2023
ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO Z TYTUŁU PRZYSPOSOBIENIA / PRZYJĘCIA DZIECKA NA WYCHOWANIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie […]

Autor: Red. dnia 1 lutego 2023
ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW – INFORMACJA MRIRW

W związku z zapytaniem Prezesa KRIR podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2023 r. na temat sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce oraz realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, która weszła w życie 8 lutego 2019 roku, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z danymi z bazy […]

Autor: Red. dnia 1 lutego 2023
RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – KTO KORZYSTA?

W odpowiedzi na wniosek Rady do spraw Rady Kobiet i  Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie przekazania informacji na temat liczby osób korzystających z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Departament Ubezpieczeń Społecznych MRiRW przekazał następujące wyjaśnienia. Od marca 2019 r. jest wypłacane Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające – tzw. Program Mama 4+ (RSU). Ustawa […]

Autor: Red. dnia 1 lutego 2023

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej […]

Autor: Red. dnia 1 lutego 2023

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o Izbach Rolniczych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 183), zwraca się z wnioskiem o przekazywanie (w stosownych terminach) kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, według wzoru wskazanego poniżej. Informacja kwartalna – otwórz plik Word Informacja kwartalna – otwórz plik Excel   […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.