Lubuska Izba Rolnicza » 2023 » luty » 3
Główna » Archiwa

3 lutego 2023

Autor: Red. dnia 3 lutego 2023
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA ROK 2023

23 stycznia 2023 w LODR w Kalsku odbyło się zimowe Posiedzenie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), na którym ustalone zostały Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla zbóż jarych, ozimych, rzepaku ozimego, grochu siewnego, łubinów ( wąskolistnego i żółtego) oraz soi do uprawy w województwie lubuskim na rok 2023. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest wojewódzkim systemem […]

Autor: Red. dnia 3 lutego 2023
WNIOSEK KRIR O PODJĘCIE PILNYCH DZIAŁAŃ STABILIZUJĄCYCH DOCHODY ROLNIKÓW

W dniu 3 lutego 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilne podjęcie działań mających na celu stabilizację dochodów rolników z powodu zmienności cen na rynkach rolno-spożywczych. Ostatnie wydarzenia na rynku nawozowym oraz zbóż przypominają „grę w ruletkę”. Koszty i zyski prowadzenia działalności rolniczej […]

Autor: Red. dnia 3 lutego 2023
MRIRW W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA ZAKAŻONYCH BULW ZIEMNIAKÓW

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemu zagospodarowania zakażonych oraz prawdopodobnie zakażonych bulw ziemniaka bakteriami Clavibacter sepedonicus i Ralstonia solanacearum, a przede wszystkim miejsc zagospodarowania takich ziemniaków. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach swoich kompetencji corocznie pobiera u producentów ziemniaka próby do badań laboratoryjnych w kierunku […]

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.