Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA
Główna » Aktualności

NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA

Autor: Red. dnia 3 września 2013

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 20 WRZEŚNIA BR. ZEBRAŁA SIĘ KAPITUŁA I WYŁONIŁA TEGOROCZNYCH LAUREATÓW.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z SYLWETKAMI NOMINOWANYCH DO STATUETKI

 Bronisław Bach – Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 92 ha, ekologiczne, w Boguszyńcu, gm. Witnica. Dominującym kierunkiem gospodarstwa jest uprawa zbóż (pszenica, kukurydza, zboża paszowe) oraz hodowla bydła mięsnego. Bydło hodowane jest na głębokiej ściółce. We własnym zakresie prowadzi melioracje. Gospodarstwo na wysokim poziomie – w 2013 II miejsce w konkursie AGROLIGA. Delegat na Walne Zgromadzenie LIR.

Edwin Decker – Prowadzi gospodarstwo ekologiczne w miejscowości Bieniów, gm. Żary. Powierzchnia gruntów wynosi 4,32 ha. W gospodarstwie z dominującym kierunkiem produkcji jest sadownictwo i uprawa zbóż oraz hodowla królików. Gospodarstwo realizuje program rolnośrodowiskowy. Pan Edwin działa w Stowarzyszeniu Dla Dawnych Odmian i Ras. Członek Żarskiej  Rady Powiatowej LIR.

Paweł Egrowski – prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Jeleniegłowy, gm. Międzyrzecz. Powierzchnia gospodarstwa zajmuje 500ha. Dominujący kierunek produkcji to uprawa zbóż (350ha), rzepaku(100ha) i kukurydzy(50ha). Ponadto w gospodarstwie hodowana jest trzoda chlewna – tucz tuczników ok. 6 tys. szt. rocznie. W gospodarstwie czynione są takie działania na rzecz ochrony środowiska jak: coroczna melioracja, wapnowanie gleb co 4 lata. Ponadto prowadzona jest również uprawa ekologiczna ok. 50 ha ogólnej powierzchni areału. Gospodarstwo prowadzi również usługi rolnicze. Pan Paweł jest II kadencję delegatem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR oraz członkiem Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od młodych lat pracował w rolnictwie i zna wiele zagadnień w tej dziedzinie.

Arkadiusz i Grażyna Gaczyńscy – Prowadzą gospodarstwo w Gościeszowicach, gm. Niegosławice. W gospodarstwie o powierzchni 131,62 ha, dominuje uprawa rzepaku, zbóż oraz buraków cukrowych.  W gospodarstwie podejmowane są  działania poprawiające właściwości gleby m. in. wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych oraz naprawy urządzeń melioracyjnych. Państwo Gaczyńscy to rolnicy z zamiłowania, od kilku lat mimo walki Pana Arkadiusza z chorobą nowotworową systematycznie powiększali i nadal powiększają gospodarstwo oraz doposażają je w nowoczesny sprzęt. Pani Grażyna prowadzi księgowość gospodarstwa oraz pomaga w pracach polowych. Podczas ciężkiej choroby męża sama dźwigała ciężar prowadzenia gospodarstwa. Posiada uprawnienia na maszyny rolnicze. Aktualnie dzięki pozyskiwanym środkom z funduszy europejskich najnowszą inwestycją Państwa Gaczyńskich jest budowa wiaty pod sprzęt rolniczy. Pan Arkadiusz jest delegatem w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Żaganiu, delegatem w Związku Buraka Cukrowego oraz delegatem w spółce wodnej działającej na terenie miejscowości.

Stanisław Galant – Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Malta (powiat sulęciński) o powierzchni 173 ha. Dominuje produkcja mleka. Krowy – 60 szt., jałówki – 25 szt., byki – 30 szt., cielęta – 30 szt. Uprawa zbóż (110 ha) i kukurydzy (25 ha). Gnojówka w zbiornikach o pojemności 40 tys. l. jako nawóz na pola. Działa w radzie sołeckiej. Jest wiceprezesem Hodowców Bydła Mlecznego LZBM. Od wielu lat zajmuje najwyższe miejsca pod względem wydajności od 1 szt. krowy – około 10 tys. litrów.

Ewa i Janusz Górscy – Gospodarują w miejscowości Budachów, gm. Bytnica na areale 534 ha. Dominuje uprawa zbóż i rzepaku oraz bydła mięsnego rasy Limousine (80 szt.). Prowadzona jest również uprawa ekologiczna. Szeroko rozwinięta działalność pozarolnicza: usługi rolnicze, agroturystyka, biuro rachunkowe dla rolników. Członkostwo w OSP, radzie sołeckiej. Członek Krośnieńskiej  Rady Powiatowej LIR.

Marek Grabia – Gospodaruje w miejscowości Słonów, gm. Dobiegniew na areale 215 ha. Dominujący kierunek produkcji to uprawa zbóż (150 ha) oraz ziemniaków (30 ha). W gospodarstwie na rzecz ochrony środowiska i ekologii prowadzone są takie działania jak: wapnowanie, nawożenie naturalne, segregacja odpadów i opakowań po środkach ochrony roślin. Dodatkowo w gospodarstwie prowadzona jest produkcja ogrodzeń betonowych. Pan Marek jest II kadencję delegatem Lubuskiej Izby Rolniczej, członkiem Banku Spółdzielczego, a wcześniej był również członkiem Rady Sołeckiej. Pan Marek prowadzi gospodarstwo rolne od 1984r. Sukcesywnie powiększa areał gospodarstwa i wyposaża w nowoczesny sprzęt. Aktywnie uczestniczy w życiu wsi i gminy.

Grzegorz Iwanicki – prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Staropole, powiat świebodziński. Gospodarzy na areale 70 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest żywiec wołowy (100 szt.) oraz uprawa zbóż (26ha kukurydzy z przeznaczeniem na paszę, 25 ha pszenżyta, 10 ha owsa i 9 ha pszenicy). W gospodarstwie na rzecz ochrony środowiska i ekologii prowadzone są takie działania jak: co trzy lata wapnowanie gleb, opakowania po środkach ochrony roślin przekazywane firmie sprzedającej w/w środki. Ponadto gospodarstwo wyposażone jest w płytę gnojową wraz ze zbiornikiem na gnojowicę spełniającą wymogi ochrony środowiska. Pan Grzegorz jest wiceprzewodniczącym Świebodzińskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej oraz II kadencję pełni funkcję sołtysa wsi, w której mieszka. Jest to młody rolnik, który rozpoczął gospodarowanie od wydzierżawianych gruntów w 2002r. obecnie posiada 50 ha gruntów własnych. Skutecznie pozyskuje środki unijne na zakup sprzętu rolniczego.

Jan Jezierski – Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Przecław, gm. Niegosławice, na areale 107,45ha. W gospodarstwie dominuje uprawa zbóż, rzepaku oraz buraków cukrowych. W gospodarstwie podejmuje działania poprawiające właściwości gleby m. in. wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych. W 2013r. Laureat konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” etapu wojewódzkiego. Delegat na Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej.

Barbara Dubicka Kaczmarczyk oraz Piotr Kaczmarczyk – prowadzą gospodarstwo rolne w Ochli k/Zielonej Góry. Gospodarstwo zajmuje powierzchnie 300 ha. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa jest produkcja świeżych i mrożonych owoców miękkich takich jak truskawki czy maliny oraz produkcja sadzonek truskawek odmian deserowych. Działalnością wspierającą produkcję owoców jest uprawa zbóż, która wraz z uprawą warzyw stanowi płodozmian dla produkcji owoców oraz szkółkarstwa. Uprawa warzyw cebulowych stanowi też rozwiązanie problemu sezonowości produkcji owoców miękkich w zatrudnieniu pracowników, zapewniając pracę przy obróbce warzyw poza sezonem zbiorów owoców.  Pani Barbara była inicjatorką powołania jednej z pierwszych grup producenckich na Ziemi Lubuskiej, której prezesem społecznie jest do dziś.

Andrzej Kuziemski – Prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne w Osiecznicy, gm Krosno Odrzańskie. Na areale 75 ha dominuje sadownictwo (porzeczka czarna i czerwona, aronia, truskawka, szkółkarstwo krzewów jagodowych). Jako działalność pozarolnicza prowadzone jest przetwórstwo (mrożenie) własnych owoców). Czynnie udziela się w radzie sołeckiej, radzie przy LODR, wojewódzkiej i powiatowej radzie zatrudnienia. Członek Zarządu LIR.

Wacław Łabiak – Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Pyrnik, gm. Bojadła, na areale 106 ha. Dominujący kierunek produkcji: uprawa kukurydzy (wydajność 10 ton z ha) oraz hodowla bydła mlecznego i mleczno-mięsnego (80 szt.). Ponadto uprawa zbóż – wydajność 5-5,5 ton z ha, żyto – 4 tony z ha. Gospodarstwo w pełni zmechanizowane.

Bożena i Sławomir Maślanka – Gospodarują w Złotniku, gm. Żary na areale  160 ha. Dominujący kierunek produkcji: produkcja roślinna. Zboża – głównie rzepak oraz len na 12 ha. Średnie plony zbóż – 65 q, len – 2 tony z ha. Państwo Maślanka prowadzą w gospodarstwie takie działania na rzecz ochrony środowiska jak: segregacja śmieci oraz rolnictwo zrównoważone- pakiet.  Pan Sławomir jest prezesem grupy producentów rolnych „Żarski Len” skupionej przy GS Żary. Organizuje wiele imprez lokalnych. W 2013r. organizował Dni Pola w Złotniku.

Andrzej Michnowski – Gospodaruje w miejscowości Jasionów, gm. Trzebiel na areale ok. 200 ha. Wiodące gospodarstwo  w gminie Trzebiel w uprawie zbóż głównie pszenica, żyto, rzepak i len. Co trzy lata – wapnowanie. Gospodarstwo przejął w 1986r. o powierzchni 6,5 ha i powiększył je do 200ha. Korzystał ze środków PROW na zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Anna Obiała – Gospodaruje w miejscowości Gościmiec, gm. Zwierzyn na areale 150 ha. Dominujący kierunek produkcji: mleczna (130 szt. krów mlecznych, wydajność na poziomie ok. 8 tys. litrów) i roślinna. Udział w grupie producenckiej (produkcja mleka). Czynnie uczestniczy w radzie sołeckiej i radzie parafialnej.

 

Kazimierz Ostrowski – Gospodaruje w miejscowości Złotnik, gm. Żary na areale 34 ha.  Dominujący kierunek – produkcja roślinna, nasiennictwo.  Uzyskane plony: zboża: jęczmień, pszenica – 60q, len – 2tony z ha, łubin i rzepak – 30 q. Dodatkowo gospodarstwo prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii tj. segregację śmieci oraz działania rolno środowiskowe: pakiet zrównoważony, ochrona gleb i wód. Pan Kazimierz jest prezesem OSP, radnym sołtysem Złotnika oraz przewodniczącym Rady Gminy. Jest organizatorem większości imprez lokalnych. W 2013r. zorganizował Dni Pola.

Andrzej Pawelec – prowadzi gospodarstwo rolne w Wysokiej, gmina Lubiszyn. Gospodaruje na 65 ha gruntów a dominującym kierunkiem produkcji jest sadownictwo i uprawa zbóż. Działa w gospodarstwie na rzecz ochrony środowiska poprzez wapnowanie gruntów, melioracje użytków zielonych oraz kompostowanie odpadów organicznych-dżdżownica kalifornijska. Również prowadzi dodatkową działalność, świadczy usługi na rzecz rolnictwa-melioracje. Wieloletni działacz na rzecz organizacji społecznych związanych z rolnictwem, jego otoczeniem i życiem mieszkańców wsi.

Hieronim Piela – prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Chwalęcice, gm. Kłodawa na areale 18 ha. Dominujący kierunek produkcji: uprawa zbóż (pszenica, ok. 15ha), hodowla koni (12 szt.). Prowadzona działalność pozarolnicza: usługi sprzętem budowlanym.  Członek Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR.

Ryszard Piórkowski – prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Zwierzyn, na areale 286 ha.  Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mięsnego limousine (210 szt.). Łąki i pastwiska (160 ha) – program rolnośrodowiskowy –  pakiet ptasi. Działalność pozarolnicza: usługi transportowe, rolnicze. Czynnie działa w radzie nadzorczej BS, OSP, radzie parafialnej, jest członkiem Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR.

Krystyna Podsiadło – prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Janczewo, gm. Santok na areale 7,24 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż, głównie żyto i owies. W gospodarstwie prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska takie jak wapnowanie i segregacja odpadów. Pani Krystyna jest sołtysem wsi oraz przewodniczącą Rady Sołeckiej. Działa w OSP, KGW, Radzie Parafialnej, Radzie Ekonomicznej, Radzie Pomocy Bliźniemu. Jest Radną w Urzędzie Gminy.

Janusz Przydrożny – prowadzi gospodarstwo  rolne w miejscowości Zamysłów, gm. Szlichtyngowa na areale 475 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego oraz uprawa zbóż (313 ha), lucerna (40 ha), buraki (20 ha), kukurydza (92 ha). Pogłowie bydła wynosi 715 szt. w tym 450 krów mlecznych. W gospodarstwie prowadzona jest również hodowla trzody chlewnej w ilości 250 macior w cyklu zamkniętym oraz 4,5 tys. tuczników w skali roku. Hodowla Pana Janusza stanowi ścisłą czołówkę hodowli lubuskiej oraz krajowej, a wydajność z jednej krowy to ponad 11 500 kg mleka. Gospodarstwo wielokrotnie było wyróżniane na podsumowaniu konkursów wojewódzkich i regionalnych w tym „Agroliga”. W gospodarstwie na rzecz ochrony środowiska prowadzone są takie działania jak wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych, zbiór gnojówki w zbiornikach wykorzystywany jako nawóz na pola. Pan Janusz jest sekretarzem Zarządu Lubuskiego Związku Hodowców Bydła w Zielonej Górze. Chętnie dzieli się osiągnięciami i sukcesami z okolicznymi rolnikami przez co wpływa na podnoszenie kultury rolnej tego regionu. Szczególnie zaangażowany jest w rozwój oceny bydła mlecznego i mleczarstwa. Jest wzorowym gospodarzem a przy tym nie szczędzi prywatnego czasu na działalność społeczną.

Krystyna Stachów – prowadzi gospodarstwo rolne we wsi  Gościeszowice, gm. Niegosławice na areale 10,07 ha. Pani Krystyna Stachów od urodzenia mieszka w Gościeszowicach, gdzie prowadzi gospodarstwo ekologiczne od 2000 roku. Produkcja truskawki, porzeczki czerwonej i czarnej, maliny, warzywa i drób. Na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie prowadzi takie działania jak wapnowanie, kompostowanie, segregacja odpadów, bhp w rolnictwie, stosowanie poplonu i zmianowania roślin. Dodatkowo prowadzi sprzedaż ekologiczną warzyw i owoców oraz jaj. Bardzo szeroko działa społecznie. Prowadzi edukację ekologiczną dla szkół „4 Pory Roku”, od 1999 r. opiekuje się zespołami folklorystycznymi a także jest autorką imprez lokalnych m.in. Ziemia i Pieśń, Pejzaż Muzyką Malowany. Współpracuje z KGW, Radą Sołecką i Ośrodkami Kultury.

Błażej Szczepanik – prowadzi gospodarstwo rolne we wsi   Skrzynica, gm. Skwierzyna na areale 69 ha. W gospodarstwie dominuje uprawa zbóż, rzepaku; żywiec wołowy (15 szt.). Działanie zgodnie z dobrą praktyką rolniczą. Dodatkowo prowadzona jest agroturystyka. Działał jako sołtys, członek rady nadzorczej BS, założyciel LGD Kraina Podgrzybka. Przewodniczący Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR.

Wojciech Wołoszczuk – prowadzi gospodarstwo rolne we wsi   Janczewo, gm. Santok, na areale 54 ha. Dominujący kierunek produkcji to uprawa zbóż (żyto – 30ha, pszenżyto – 8ha oraz owies, pszenica ozima, łubin, ziemniaki), żywiec wieprzowy (średnio 75 tuczników w roku) oraz drób (250 kur niosek i 200 kaczek). Gospodarstwo posiada szambo bytowe, płytę obornikową, zbiornik na gnojówkę. Prowadzona jest segregacja odpadów komunalnych, środki ochrony roślin stosowane sprzętem sprawnym zgodnie z zaleceniami, opakowania zdawane do sprzedawcy. W 2010 r. gospodarstwo zajęło I miejsce w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Pan Wojciech od 1978r. jest Radnym Gminy i Rady Sołeckiej. Do 2006 r. pełnił rolę członka Kółek Rolniczych, od 1986r. do 1996 r. był prezesem a od 1996 do 2008r. wiceprezesem klubu piłki nożnej „ISKRA” w Janczewie, od 40 lat jest prezesem OSP członkiem Zarządu Związku Straży Pożarnej. Posiada odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz „Złoty Medal” zasłużony dla pożarnictwa. Jest wzorowym rolnikiem. Rocznie osiąga średnie plony zbóż 70g/ha.

Stanisław Zawadzki – prowadzi gospodarstwo rolne w Lubinicku, powiat świebodziński. Gospodaruje na areale 900 ha użytków rolnych. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego (1000 szt. w tym krowy 500 szt.) i produkcja żywca. Roczna produkcja wynosi 4 mln kg mleka, wydajność jednostkowa za rok 2012 0 8766 l od krowy. W gospodarstwie prowadzona jest również uprawa zbóż – 393 ha plon 60 dt/ha, rzepak 100ha plon 38 dt/ha, kukurydza na ziarno i paszę 250 ha, lucerna 83 ha, łąki i pastwiska 70ha. Gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności w ramach prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej jak również z zakresu BHP i higieny pracy. Pola są systematycznie wapnowane i nawożone nawozami organicznymi, urządzenia melioracyjne na użytkach zielonych konserwowane są na bieżąco. Pan Stanisław jest wiceprezesem Lubuskiego Związku Rolników, Prezesem Lubuskiego Związku Hodowców Bydła, Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Hodowli  Bydła i Producentów Mleka, członkiem Rady Hodowlanej Przy Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, Przedstawicielem Związku Hodowców Bydła w Lubuskim Forum Rolniczym.  Kandydat wzorowo prowadzi gospodarstwo – zatrudnia 25 pracowników w okresie od przyjęcia dzierżawy podniósł dwukrotnie wydajność mleka od sztuki oraz uzdrowił stado od chorób zakaźnych. W produkcji roślinnej przez systematyczne nawożenie obornikiem i wapnowanie uzyskał wysoką produktywność ziemi co przekłada się na wysokie plony zbóż i rzepaku. Oprócz pracy zawodowej działa w strukturach lokalnych, krajowych związków branżowych i organizacji rolniczych. Jest dobrym menadżerem dbającym o załogę i wyniki produkcyjno ekonomiczne gospodarstwa.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.