Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA 2014
Główna » Aktualności

NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA 2014

Autor: Red. dnia 25 września 2014

We wtorek, 23 września zebrała się kapituła Lubuskiego Forum Rolniczego. Podczas posiedzenia przeprowadzono głosowanie nad nominacjami do Lubuskiego Złotego Kłosa, które zostaną przyznane 3 października. Poniżej prezentujemy sylwetki nominowanych.

Bronisław Bach Prowadzi gospodarstwo rolne w Boguszyńcu, powiat gorzowski, o powierzchni 92 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mięsnego (140 szt. w tym 70 krów mamek) i uprawa zbóż: pszenicy, kukurydzy, zbóż paszowych. Hodowla prowadzona jest na głębokiej ściółce, gospodarstwo ekologiczne, melioracja gruntów we własnym zakresie. Gospodarstwo prowadzone na wysokim poziomie, osiągane są dobre wyniki produkcyjne. W 2013 roku otrzymało II miejsce w konkursie „Agroliga”. Pan Bronisław jest sołtysem, delegatem do WZ Lubuskiej Izby Rolniczej, nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Piotr Bilon Prowadzi wraz z żoną Małgorzatą gospodarstwo rolne w Nowej Wsi, powiat międzyrzecki, o powierzchni200 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż: pszenicy, żyta, pszenżyta i rzepaku. W gospodarstwie prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska: wapnowanie pól, segregacja odpadów. Gospodarstwo ma charakter wielopokoleniowy, prowadzone wzorowo, zadbane, osiągające bardzo dobre wyniki plonowania. Pan Piotr czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, jest osobą oddaną i  zaangażowaną w prace wsi, w miarę potrzeby pomaga każdemu niosąc pomoc np. podczas żniw. Uznany przez współmieszkańców za godnego wyróżnienia. Radny Gminy Bledzew, oraz wieloletni członek Rady Sołeckiej.

Norbert Brambor Prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Kargowa, powiat zielonogórski, o areale100 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest chów bydła mlecznego Gospodarstwo prowadzone rodzinnie, odziedziczone w czerwcu 1988 roku , stale powiększane i modernizowane. Osiągane są bardzo dobre wyniki produkcyjne (ok.1000 l mleka od sztuki). Gospodarstwo wyposażone w maszyny do produkcji pasz objętościowych. Mimo niskiej bonitacji gleb plony są utrzymywane na wysokim poziomie. Przestrzegane są i stosowane działania na rzecz ochrony środowiska. Pan Norbert Brambor jest rolnikiem z zamiłowania. Aktywnie pracuje w swoim gospodarstwie wraz z żoną i dwojgiem synów. Jest delegatem Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR oraz członkiem Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie.

Marek Borczuk – Prowadzi gospodarstwo rolne w Gościeszowicach, powiat żagański. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa o powierzchni40 ha jest hodowla bydła mlecznego. Bydło hodowane jest w oborze wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce, a jego pogłowie jest stale powiększane. Jeden z większych producentów mleka w gminie Niegosławice. Pan Marek Borczuk chętnie uczestniczy w wiejskich inicjatywach społecznych, jest członkiem Grupy Producentów Mleka, współdziała w LGD „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi, którzy tego potrzebują.

Paweł Egrowski – Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Jeleniegłowy, gm. Międzyrzecz o powierzchni 500 ha. Dominujący kierunek produkcji to uprawa zbóż (350 ha), rzepaku(100 ha) i kukurydzy(50 ha). Ponadto w gospodarstwie hodowana jest trzoda chlewna – tucz tuczników ok. 6 tys. szt. rocznie. W gospodarstwie czynione są takie działania na rzecz ochrony środowiska jak: coroczna melioracja, wapnowanie gleb co 4 lata, racjonalna gospodarka rolna zbliżona do integrowanej produkcji. Ponadto prowadzona jest również uprawa ekologiczna ok. 50ha ogólnej powierzchni areału. Gospodarstwo prowadzi również usługi rolnicze. Pan Paweł jest II kadencję delegatem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR oraz członkiem Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od młodych lat pracował w rolnictwie i zna wiele zagadnień w tej dziedzinie. Szczery i otwarty w rozmowach, zawsze służy radą innym rolnikom.

Przemysław Fabjańczyk Prowadzi gospodarstwo rolne w Jabłonowie, o areale167 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż konsumpcyjnych – pszenicy ozimej (plony 8t/ha), rzepaku ozimego (plon ok.4,5t/ha) i sadownicza – sad wiśniowy (5,6 ha). W celu podniesienia żyzności i zasobności gleb pola są wapnowane, prowadzona jest prawidłowa melioracja w obrębie gospodarstwa. Dodatkowo prowadzone są działania przeciwko erozji poprzez uprawę poplonów w okresie zimowym. Pan Przemysław prowadzi nowoczesną i rozwojową produkcję rolniczą. Posiada sprzęt pozwalający prowadzić nowe technologie uprawy roślin. Przez swoją ambicję i pracowitość jest przykładem i wzorem nowoczesnego rolnika na terenie Gminy Brzeźnica. Przynależy do Grupy Producenckiej Polskie Zboża w Żaganiu.

Stanisław Galant – Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Malta, powiat sulęciński o powierzchni180 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego (165 szt w tym 75 krów mlecznych). Uprawa zbóż (100 ha), kukurydza (30 ha), łąki (50 ha). Wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych, gnojowica przechowywana w odpowiednich zbiornikach (o pojemności 40 tys. l.) i stosowana jako nawóz na pola. Pan Stanisław Galant jest wiceprezesem Lubuskiego Związku Hodowców Bydła, działa w radzie sołeckiej oraz Radzie Hodowlanej przy Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach. Od ponad 30 lat gospodarstwo korzysta z usług w zakresie oceny wartości użytkowej bydła. Hodowla p. Galanta stanowi ścisłą czołówkę hodowli lubuskiej, wydajność od jednej krowy to ponad9300 lmleka. Dorobek swojej pracy hodowlanej co roku prezentuje na Lubuskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Gliśnie zdobywając liczne nagrody i puchary. Jest człowiekiem energicznym, angażującym się osobiście we wszystkie inicjatywy mające na celu rozwój hodowli na Ziemi Lubuskiej.

Zdzisław Janas Gospodaruje w m. Skwierzyna, powiat międzyrzecki, na areale152 ha. W gospodarstwie prowadzonym na wysokim poziomie dominuje uprawa zbóż: pszenicy 42 ha, jęczmienia 40 ha, pszenżyta 30 ha, rzepaku 30 ha. Siano z8 ha łąk sprzedawane jest na cele energetyczne. Osiągane plony na wysokim poziomie zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. W gospodarstwie systematycznie prowadzone jest badanie gleby oraz zgodnie z zaleceniami wapnowanie, systematycznie sprawdzane urządzenia melioracyjne. Gospodarstwo jest laureatem konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2002 r. Pan Zdzisław od I kadencji jest członkiem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR, przewodniczącym Rady Nadzorczej SKR w Przytocznej. Nagradzany za zasługi dla rolnictwa woj. Lubuskiego i dla samorządu rolniczego.

Alfred Kałużny Prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Węgrzynice, powiat świebodziński, o areale250 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż: pszenicy, pszenżyta, żyta oraz rzepaku i roślin strączkowych. Gospodarstwo przejęte po rodzicach, wówczas 15ha jest stale powiększane i modernizowane, m.in. przy realizacji działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Dodatkową działalnością gospodarstwa jest prowadzenie usług rolniczych. Pan Alfred jest propagatorem nowoczesnego rolnictwa, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w prowadzeniu gospodarstwa, członkiem Zarządu LIR, przewodniczącym Świebodzińskiej Rady Powiatowej LIR, prezesem spółki „Rolnictwo Lubuskie”, członkiem Rady Sołeckiej, członkiem LGD „Działaj z nami”, wiceprzewodniczącym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świebodzinie.

Sabina Kwiek Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Stańsk, powiat słubicki, o areale450 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż, rzepaku oraz produkcja zwierzęca (50 loch w cyklu zamkniętym, 60 szt. krów rasy Limousin-produkcja odsadków). W gospodarstwie prowadzone jest systematyczne wapnowanie, segregacja odpadów, gnojowica przechowywana w szczelnych zbiornikach. Wprowadzane są innowacje zarówno w produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniając normy ochrony środowiska i ekologii. Dodatkową działalnością prowadzoną w gospodarstwie jest wywóz nieczystości płynnych. Pani Sabina jest osobą zaangażowaną w działalność rolniczą i społeczną. Przez II kadencje była członkiem Rady Sołeckiej oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Dorota i Piotr Kruszyna Państwo Kruszyna prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni148 ha w Górecku (powiat strzelecko-drezdenecki), którego głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego (105 szt. w tym 40szt to krowy mleczne). Indywidualna kwota mleczna 267702kg. Zasiewy: kukurydza 6,5 ha, pszenżyto 5,5 ha, jęczmień 6,4 ha, łąki i pastwiska 127 ha. Gospodarstwo prowadzone jest na wysokim poziomie, zgodnie z wymogami i zasadami dobrej kultury rolnej. Dominuje nawożenie naturalne, prowadzone jest wapnowanie gleb. Osiągane są bardzo dobre wyniki produkcyjne -ok. 7 tys. l mleka od sztuki. Wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na Wystawach Bydła Hodowlanego. Pani Dorota Kruszyna jest Sekretarzem Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej,  przez dwie kadencje pełniła również funkcję sołtysa. Aktywnie działa na rzecz swojej wsi i jej mieszkańców. Bierze udział w licznych spotkaniach o tematyce rolniczej, szkoleniach, projektach edukacyjnych jak też w forach kobiet. Pan Piotr Kruszyna jest członkiem Związku Hodowców Bydła, Związku Hodowców Koni, członkiem Amatorskiego Zespołu Tańca Ludowego, w latach 1988-1994 radny Gminy.

Marzena Lewandowska prowadzi gospodarstwo rolne w Rzeczycy (powiat świebodziński) o powierzchni 50 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż: pszenica12 ha, pszenżyto14 ha, rzepaku11 ha, jęczmień z przeznaczeniem na paszę13 haoraz produkcja żywca wieprzowego 500 szt. rocznie. W gospodarstwie prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska: wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych, zwrot opakowań po środkach ochrony roślin firmie sprzedającej. Wyposażone jest w zbiorniki na gnojowicę i płytę gnojową. Gospodarstwo prowadzi dodatkową działalność jaką są usługi rolnicze. Skutecznie pozyskuje środki unijne na zakup sprzętu rolniczego, modernizację budynków, zakup ziemi dzięki czemu stale się rozwija. Pani Marzena chętnie współpracuje z ODR, ARiMR a także bierze czynny udział w życiu wsi i jej społeczności. Jest sekretarzem Świebodzińskiej Rady Powiatowej LIR, członkiem LGD – „Działaj z nami” w Świebodzinie, członkiem Rady Sołeckiej, przynależy do KGW-Rzeczyca.

Ryszard Maj – Prowadzi Gospodarstwo Rolne Kargowa-Klępsk o areale 780 ha z czego 500 ha stanowi własność, pozostałe dzierżawione z Agencji Nieruchomości Rolnych. Dominującym kierunkiem produkcji jest produkcja zwierzęca – chów trzody chlewnej oraz przemysł rolny w zakresie produkcji biogazu i przerobu zbóż na paszę i mąkę. Chów trzody chlewnej od 1200 macior w cyklu zamkniętym z produkcją 32 tys. tuczników i odchowem od maciory 31 prosiąt rocznie. Produkcja roślinna to kukurydza na ziarno i kiszonka na potrzeby biogazowni 270 ha plon ziarna 110 dt/ha. Gospodarstwo stosuje okresowe nawadnianie pod wszystkie rośliny uprawiane. Gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności w ramach prowadzonej działalności w produkcji zwierzęcej i roślinnej. W tym celu dla utylizacji odchodów z fermy trzody wybudowano biogazownię utylizującą odchody z produkcji trzody o mocy 1 MW. Gospodarstwo posiada również mieszalnię pasz dla własnych potrzeb oraz młyn towarowy do przerobu pszenicy i żyta. W zakresie BHP i higieny pracy gospodarstwo jest oceniane wzorowo, w roku 2013 zdobyło pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, a w roku bieżącym w kategorii gospodarstw indywidualnych XII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne otrzymało  wyróżnienie za bezpieczne prowadzenie chowu trzody chlewnej w cyklu zamkniętym i wykorzystywanie biomasy. Pan Ryszard jest członkiem Zarządu Lubuskiego Związku Rolników, v-ce prezesem Związku Producentów Biogazu, członkiem Związku Producentów Trzody Chlewnej, Związku Młynarzy, Krajowego Związku Producentów Zbóż i Krajowego Związku Producentów Rzepaku. Gospodarstwo jest dużym pracodawcą zatrudniającym 4 osoby z rodziny i 60 pracowników najemnych. Gospodarstwo jest przykładem nowoczesnej produkcji rolnej, dzięki deszczowaniu uzyskuje rekordowe wyniki we wszystkich uprawach roślinnych, w produkcji trzody chlewnej przyrost dobowy tucznika wynosi880 g przy zużyciu2,7 kg paszy, dobre wyniki uzyskiwane są miedzy innymi dzięki płynnemu systemowi żywienia wszystkich grup świń.

Zenon Małowski Prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Gębice, powiat zielonogórski, o areale171 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest chów bydła opasowego w ilości 170 szt. oraz produkcja roślinna: uprawa zbóż, kukurydzy i rzepaku. W gospodarstwie prowadzony jest program rolnośrodowiskowy, wapnowanie, systematycznie sprawdzany stan urządzeń melioracyjnych, segregacja odpadów. Gospodarstwo wyposażone jest w zbiornik na gnojowicę, płyty obornikowe. Pan Zenon w swej codziennej działalności od wielu lat szeroko funkcjonuje w działalności rolniczej. Od 1978 r. w kółkach rolniczych. Przewodniczył Gminnemu Związkowi Kółek Rolniczych. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni. Trzy kadencje pełnił funkcję sołtysa. W IV kadencji LIR jest sekretarzem Zielonogórskiej  Rady Powiatowej LIR. Chętnie angażuje się w działalność społeczną, co przyczynia się dobrej współpracy i szerokiej pomocy potrzebującym.

Mirosława i Stanisław Myśliwiec – Prowadzą ekologiczne gospodarstwo rodzinne w Dąbrowie (powiat zielonogórski) o areale186 ha. Początkowo gospodarstwo miało charakter ogólno produkcyjny, dominowała hodowla bydła mięsnego. Obecnie głównym kierunkiem produkcji jest uprawa ekologicznych zbóż: żyto, owies, proso. Gospodarstwo jest stale powiększane i systematycznie modernizowane. Pan Stanisław prowadzi wieloletnią działalność na rzecz organizacji społecznych związanych z rolnictwem, jest między innymi: delegatem na Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej, delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Radnym Gminy Zabór, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa w Gminie Zabór, członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, członkiem Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”, Wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy LODR.

Jerzy, Anna, Dominik, Maciej Pacan – Prowadzą gospodarstwo rolne w Nowej Niedrzwicy, powiat Międzyrzecki, o areale 1400 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż i rzepaku oraz produkcja zwierzęca: tucz indyka (roczna sprzedaż żywca 2000 ton), hodowla trzody chlewnej (450 ton). W gospodarstwie prowadzone jest wapnowanie pól, segregacja odpadów, gnojowica magazynowana w zbiorniku na odchody zwierzęce. Gospodarstwo dofinansowuje działalność społeczną na terenie gminy Przytoczna. Gospodarze posiadają szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej. Prowadzą duże, zmodernizowane, nowoczesne gospodarstwo zatrudniając dodatkowo ponad 30 osób. Angażują się w działalność społeczną na terenie gm. Przytoczna, którą również dofinansowują, czynnie wspierając społeczność lokalną.

Regina i Zbigniew Poźniakowie Prowadzą gospodarstwo rolne w Osiecznicy (powiat krośnieński) o powierzchni 56 ha. Dominuje uprawa zbóż: żyto 20 ha, pszenżyto 15 ha, pszenica 18 ha oraz roślin okopowych. Pan Zbigniew Poźniak jest doświadczonym hodowcą trzody chlewnej, którą hodował ponad 30 lat – 500 szt. rocznie. Aktywnie działa na rzecz lokalnego środowiska, jest III kadencję członkiem Rady Sołeckiej, II kadencję członkiem Banku Spółdzielczego oraz prezesem miejscowego Kółka Rolniczego w Osiecznicy. Nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Andrzej Sawicki – Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni60 ha w Bukowicy, powiat żagański. Dominującym kierunkiem produkcji jest bydło mleczne i opasowe (50 szt) oraz produkcja roślinna: rzepak, pszenica. Gospodarstwo stale powiększane, wyposażone jest w nowoczesny park maszynowy posiadający kompletną linię maszynową do produkcji pasz objętościowych. Stosowany jest zrównoważony sposób gospodarowania, pola systematycznie wapnowane, stale monitorowane urządzenia melioracyjne.Sołtys wsi Bukowica, SBDSZ – przy urzędzie pracy w Żaganiu, delegat Lubuskiej Izby Rolniczej z gminy Niegosławice, członek Rady Nadzorczej Żarskiej Grupy Producentów Mleka. Aktywny społecznie, dbający o wizerunek swojej wsi.

Marek Stelmaszyk – Prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Nowe Gorzycko, powiat międzyrzecki, o powierzchni800 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest produkcja zwierzęca – chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. Chów bydła 300 szt. w tym krowy mleczne 160 szt. o wydajności mleka 8500 l/szt. Chów trzody chlewnej 700 szt. macior w cyklu zamkniętym z produkcją roczną 20 tys. tuczników i odchowie 31 prosiąt od maciory. Produkcję roślinną stanowią zboża 450 ha o wydajności 60 dt./ha, rzepak 150 ha wydajność 35 dt./ ha pozostałą powierzchnię stanowi kukurydza na ziarno i zielonkę oraz lucerna. Gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności w ramach prowadzonej działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej jak również z zakresu BHP i higieny pracy. Pola nawożone są obornikiem i gnojowicą zgodnie z dopuszczalnymi normami i wymogami ekologicznymi, urządzenia melioracyjne konserwowane są na bieżąco, budynki produkcyjne i gospodarcze zmodernizowane technologicznie i dostosowane do intensywnej produkcji, gospodarstwo utrzymane estetycznie z wzorowym ładem i porządkiem. Pan Marek Stelmaszyk jest aktywnym członkiem Lubuskiego Związku Rolników. W przeszłości był dwie kadencje radnym gminy, członkiem Lubuskiej Izby Rolniczej. Aktualnie z powodu obowiązków zawodowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa oraz wiekiem i zdrowiem musiał zrezygnować z działalności społecznej. Gospodarstwo daje zatrudnienie 4 członkom rodziny właścicieli oraz 27 okolicznym mieszkańcom. Pan Marek Stelmaszyk inwestując w nabyte gospodarstwo dał przykład możliwości stworzenia w warunkach woj. lubuskiego nowoczesnego gospodarstwa opartego na produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem zmodernizowanej starej zabudowy oraz stworzenia miejsc pracy dla byłych pracowników PGR i ich rodzin. Uzyskiwane wyniki ekonomiczne i produkcyjne gospodarstw wyróżnia osobę Pana Marka Stelmaszyka jako doskonałego menadżera w rolnictwie lubuskim, która w pełni zasługuje na uznanie.

Renata i Stanisław Stolarczyk Prowadzą nowoczesne, wzorcowe gospodarstwo w miejscowości Mycielin, powiat żagański, o powierzchni 380 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa: buraków120 ha, rzepaku 130 ha, pszenicy 130 ha. Właściciele wprowadzają najnowsze technologie upraw osiągając bardzo wysokie plony w produkcji buraków cukrowych, rzepaku i pszenicy. Prowadzą działalność gospodarczą (sprzedaż nawozów, środków ochrony roślin, pasz, materiału siewnego, doradztwo rolnicze) na rzecz producentów rolnych. Są wzorem nowoczesności dla okolicznych rolników, którzy korzystają z ich doświadczeń i wiedzy. Pan Stanisław od lat jest Prezesem Związku Buraka Cukrowego w Głogowie.

Grzegorz Świątek Prowadzi gospodarstwo rolne w Bożnowie, powiat żagański. Dominującym kierunkiem gospodarstwa jest produkcja roślinna, sadownicza oraz hodowla koni – 50 szt. w tym 20 klaczy zarodowych. Uprawy prowadzone są wg ścisłych wymogów ochrony środowiska, dobrej kultury rolnej z dbałością o odpowiednie korzystanie ze środków ochrony roślin, stosowane jest zmianowanie. Gospodarstwo prowadzone jest w sposób wzorowy, uzyskuje bardzo dobre, ponadprzeciętne plony. Uprawy prowadzone są wg ścisłych wymogów ochrony środowiska, dobrej kultury rolnej z dbałością o odpowiednie korzystanie ze środków ochrony roślin. Przynależy do Grupy Producentów Rolnych „Polskie Zboża”. Pan Grzegorz Działa w Lubuskim Związku Rolników, w latach ubiegłych delegat LIR, angażuje się w życie lokalnego środowiska udzielając pomocy m.in. ostatnio przy wykonaniu żniw dla „Rodziny z Karczówki”

Wiesława i Piotr Trojanowscy Prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne w Otyniu, powiat nowosolski, o powierzchni 250 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż, rzepaku oraz roślin motylkowych – łubinu. Na bardzo słabych glebach uzyskiwane są ponadprzeciętne plony. W gospodarstwie stosuje się działania związane z bioróżnorodnością – płodozmian oraz duży areał poświęcony glebotwórczym uprawom (łubin), stosuje się dobre praktyki rolnicze. Przy częściowym wykorzystaniu sprzętu rolniczego prowadzona jest dodatkowa działalność – usługi leśne. Wieloletnia działalność w branży rolnej oraz na obszarach wiejskich przyczyniła się do rozwoju zarówno na niwie lokalnej jak i wojewódzkiej rolnictwa. Pan Piotr prowadzi bardzo bogatą działalność w lokalnych powiatowych podmiotach społecznych oraz Lubuskiej Izbie Rolniczej, którą reprezentował również w przedsięwzięciach zagranicznych. Gospodarstwo jest bardzo rozwojowe, dwóch synów podjęło trud funkcjonowania i rozwoju produkcji i usług rolniczych.

Ryszard Trybuchowski Gospodarzy w miejscowości Wielotów, powiat krośnieński, na areale 140 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż 70 ha, rzepaku 30 ha, kukurydzy 30 ha, użytki zielone stanowią 8 ha oraz uprawa szparagów 2 ha. Gospodarstwo dostosowane jest do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności Cross Compliance i cały czas rozwijane poprzez zakup nowych gruntów, maszyn oraz przez unowocześnianie obiektów gospodarczych i wprowadzanie nowych działów rolnictwa (kiedyś odchów piskląt strusi, obecnie hodowla gęsi). W gospodarstwie są prowadzone takie działania na rzecz ochrony środowiska jak m.in.: wapnowanie, zmianowanie, melioracja, udział w programie ochrony Bałtyku. Pan Ryszard jest Wiceprzewodniczącym Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR, członkiem Rady Sołeckiej wsi Wielotów, aktywnie działa na rzecz lokalnego środowiska, przedsiębiorczy, uczynny, życzliwy.

 

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.