Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » PODSUMOWANIE DEBATY ROLNEJ 2014
Główna » Aktualności

PODSUMOWANIE DEBATY ROLNEJ 2014

Autor: Red. dnia 28 marca 2014

27 marca 2014 roku był dniem wspólnego spotkania lubuskich rolników z przedstawicielami instytucji reprezentujących lubuskie obszary wiejskie. Debata Rolna 2014 pn. „Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. a rozwój obszarów wiejskich” zorganizowana została przez Lubuską Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Honorowy patronat nad Debatą objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Wojewoda Lubuski.

Spotkanie w tak zacnym gronie stanowiło okazję do odznaczenia osób zasłużonych dla samorządu rolniczego przyznanych przez Kapitułę Odznaczeń Krajowej Rady Izb Rolniczych. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wraz z Prezesem LIR Władysławem Piaseckim uhonorowali Srebrną Odznaką KRIR Pana Bogdana Bakalarza. Brązowe Odznaki otrzymali: Andrzej Babiak, Andrzej Bawłowicz, Marian Dąbrowski, Grzegorz Grabarek, Zdzisław Janas, Alfred Kałużny, Stanisław Madej, Zenon Małowski, Tomasz Możejko, Andrzej Pawelec, Wojciech Półtorak, Edward Sosulski, Jan Świrepo, Stanisław Tomczyszyn, Ryszard Trybuchowski, Tadeusz Woźniak, Marek Żeromski, Zbigniew Żywień. Gratulujemy!

Istotnym punktem Debaty były wykłady. Pierwszy z nich, pt. „Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020 – skutki dla polskiej wsi i rolnictwa (z uwzględnieniem  województwa lubuskiego)”, zaprezentował dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Rok 2014 jest rokiem specyficznym – stanowi okres przejściowy pomiędzy dotychczasowymi regulacjami prawnymi a wdrożeniem nowych zasad WPR. Dr Drygas nakreślił zmiany w odniesieniu do polskiego rolnictwa, jakie niesie ze sobą Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020.

Wykład pt. „Potrzeba kontroli strukturalnej w obrocie gruntami rolnymi” wygłosił dr Andrzej Zadura, Członek Stowarzyszenia MEN-AGRO. Przedstawił on jak wyglądają gospodarstwa polskie w podziale na grupy obszarowe. Zauważalnie zwiększa się ilość gospodarstw średnich i dużych kosztem tych najmniejszych. Ma to oczywiście odzwierciedlenie także w ekonomicznej wielkości gospodarstw i jest to proces, który w krajach tzw. UE 15 trwa już od dawna. Dr Zadura powiedział także, że sprzedaż gruntów w Polsce powinna być przeprowadzana na bardziej restrykcyjnych zasadach, na wzór francuski, czy niemiecki. We Francji np. na prowadzenie działalności rolniczej na gruncie rolnym potrzebne jest uzyskanie akceptacji prefekta (odpowiednik starosty powiatowego). Prelegent podkreślił również znaczenie rolnictwa produkcyjnego w Polsce. To właśnie takie gospodarstwa powinny być traktowane specjalnie w obliczu wielu zagrożeń jakie można napotkać w produkcji rolnej.

Podjęte tematy wykładów przyczyniły się do wszczęcia dyskusji, podczas której zainteresowani zabierali głos, by zaprezentować swoje stanowisko i przytoczyć konkretne przykłady z własnego doświadczenia. Na temat potrzeby zmian w kryteriach oceny przez Instytut Technologiczno – Przyrodniczy zapotrzebowania na maszyny rolnicze w gospodarstwie powiedział Rafał Nieżurbida, który zauważył, że rozwijające się gospodarstwa muszą myśleć perspektywicznie i zaopatrywać się w sprzęt o wyższej wydajności. Problemowy okazuje także zapis w PROW 2014-2020 dotyczący osób, które otrzymały wsparcie w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2007-2013. Okazuje się, że nie będą mogły ubiegać się o taki sam, bądź podobny sprzęt w kolejnym rozdaniu mimo ze ich gospodarstwo ciągle się rozwija. Istotne sprawy poruszył także Ryszard Piórkowski mówiąc o stratach jakie ponieśli hodowcy bydła w związku z zakazem uboju rytualnego w Polsce. Kolejny problem dotyczy zniesienia kwotowania mleka. Co wówczas się stanie z producentami? Jaki to będzie miało skutek? Również producenci trzody, zwłaszcza na wschodzie kraju w związku z afrykańskim pomorem świń zostali pozostawieni sami sobie i dymisja Ministra Rolnictwa, czy Głównego Inspektora Weterynarii nie rozwiąże tego problemu. R. Piórkowski dodał również że politycy, zwłaszcza parlamentarzyści, powinni zainteresować się sprawami rolnictwa, gdyż od nich wiele zależy. Jak pokazuje historia prawdziwy rolnik to ten co żywi i broni. Teraz rolnicy niestety również muszą się bronić przed błędnymi decyzjami polityków.

Swoistym kompendium była wypowiedź Prezesa, który podziękował szefom związków zawodowych województwa lubuskiego za wspólne spotkania podczas posiedzeń Lubuskiego Forum Rolniczego. Mimo różnicy zdań w pewnych kwestiach z zakresu województwa lubuskiego, wspólne rozmowy pozwalają zweryfikować i zrozumieć punkt widzenia każdego z uczestników. Podziękował również delegatom Izby za wsparcie rolników z poszczególnych gmin, szczególnie przy dokonywaniu zakupu ziemi. Polskie prawo jest skomplikowane, jednak należy reagować i pomagać tym, którzy tego potrzebują – zwarte struktury działają prężniej i mogą zdziałać więcej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż rolnictwo to gospodarka, a rolnik to przedsiębiorca, który chce mieć perspektywę polskiego rolnictwa.

Po słowie podsumowania wygłoszonego przez Prezesa Piaseckiego, swą muzyką ludową Kapela Brzozowski uświetniła zakończenie.

Uczestnikom Debaty Rolnej 2014 dziękujemy za przybycie i aktywny udział. Mamy nadzieję, iż podjęte zagadnienia przyczynią się do wspólnych działań na rzecz lepszego rozwoju obszarów wiejskich.

Katarzyna Frąckowiak
Paweł Sas

Honorowy patronat nad debatą objęli:


 

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.