Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA 2017
Główna » Aktualności

NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA 2017

Autor: Red. dnia 7 września 2017

Prezentujemy sylwetki kandydatów do Lubuskiego Złotego Kłosa 2017:

Wojciech Adamczyk – Siedlisko, powiat nowosolski

Wojciech Adamczyk

W gospodarstwie o powierzchni 17 ha, głównym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż.

W gospodarstwie systematycznie przeprowadzane jest wapnowanie gleb oraz segregacja odpadów.

Pan Wojciech Adamczyk cieszy się dobrą opinią w środowisku, zawsze pomocny, udzielający się społecznie. Aktywnie uczestniczy w organizacji każdej imprezy gminnej oraz służy swą  pracą przy naprawie dróg. Z rolnictwem wiąże przyszłość. Odziedziczone po rodzicach gospodarstwo systematycznie rozwija i modernizuje, inwestując w nowy sprzęt.

 

Tadeusz Błauciak – Nowiny Wielkie, powiat gorzowski

Tadeusz BłauciakPan Tadeusz Błauciak prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 220 ha, którego dominującym kierunkiem jest hodowla bydła mięsnego rasy Limusine w cyklu zamkniętym – 180 krów mamek. Odbierane opasy przeznaczone są na eksport. Bydło utrzymywane jest na głębokiej ściółce. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z dbałością o środowisko. Posiada płytę gnojową i zbiorniki do przechowywania gnojowicy. Ponadto na części areału gospodarstwa prowadzona jest produkcja ekologiczna. Gospodarstwo rolne, które zostało zbudowane od podstaw obecnie znajduje się na wysokim poziomie technologicznym i hodowlanym. Jest nowoczesne i zarazem bezpieczne. Pan Tadeusz Błauciak służy radą i pomocą innym rolnikom, ponadto udziela się w ochotniczej straży pożarnej oraz w kole gospodyń wiejskich.

Jacek Brzechwa – Konradowo, powiat wschowski

Jacek Brzechwa

 

 

 

 

 

Tadeusz Brzechwa – Konradowo, powiat wschowski

Anna Czupryniak – Słonów, powiat strzelecko-drezdenecki

Anna CzupryniakPani Czupryniak prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne na 50 ha o produkcji roślinnej –uprawa zbóż i ziemniaków. W gospodarstwie prowadzone jest przechowalnictwo i sortowanie ziemniaków jadalnych. Dla nawożenia zgodnie Z potrzebami, w gospodarstwie prowadzone jest badanie gleb. Stosowane jest wapnowanie, nawożenie naturalne; po środkach chemicznych następuje stosowna segregacja.

Pani Anna Czupryniak już trzecią kadencję jest członkiem Rady Sołeckiej. Należy również do grupy lokalnej „Słonowianki”. Ściśle współpracuje z Radą Parafialną i udziela się jako wolontariuszka w Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Gospodarstwo pani Czupryniak prowadzone jest na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. Jednocześnie przestrzegane są i prowadzone działania na rzecz ochrony środowiska. Gospodarstwo ciągle jest unowocześniane i powiększane, mimo tego Pani Anna zawsze znajduje czas na działalność społeczną, służy radą i pomocą innym, zwłaszcza podopiecznym Hospicjum. Aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz rozwoju kultury wiejskiej. Jest uhonorowana odznaką MRiRW „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Edwin Decker – Bieniów, powiat żarski

Edwin DeckerPan Edwin Decker prowadził ekologiczne gospodarstwo rolne w miejscowości Bieniów, gm. Żary o powierzchni 4,32 ha. W gospodarstwie dominującym kierunkiem produkcji była uprawa warzyw, sadownictwo oraz hodowla królików. W chwili obecnej Pan Edwin w dalszym ciągu prowadzi hodowlę królików, których posiada ok. 80 szt.
Jest drugą kadencję Członkiem Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Pan Edwin działa w Stowarzyszeniu dla Dawnych Odmian i Ras. Jest członkiem OSP oraz czynnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości

Małgorzata Domagała, Starosta Gorzowski

 Małgorzata Domagała, Starosta GorzowskiDoceniając rolę i znaczenie samorządu rolniczego w rozwiązywaniu problemów rolników i rolnictwa, od początku swojej kadencji nawiązała współpracę z Gorzowską Radą Powiatową LIR.

Wyrazem uznania i szacunku dla działań samorządu rolników było osobiste zaangażowanie się w organizację uroczystości jubileuszowych w Gorzowie Wlkp. z okazji XX-lecia działalności LIR.

Znaczna część powiatu gorzowskiego ma charakter wiejski i rolny, toteż współpraca Starosty Gorzowskiego – pani Małgorzaty Domagały z sołtysami powiatu gorzowskiego ma istotne znaczenia dla poznania problemów lokalnych społeczności oraz wymiany doświadczeń w sprawach społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Od czasu objęcia przez panią Małgorzatę Domagałę stanowiska Starosty Gorzowskiego zostały zorganizowane dwa Kongresy Sołtysów Powiatu Gorzowskiego dla uznania pracy przedstawicieli lokalnych społeczności.

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. reprezentowane przez panią Małgorzatę Domagałę podejmuje szereg działań, które mają na celu poprawę warunków dla funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu gorzowskiego.

Starosta Gorzowski pani Małgorzata Domagała, znając trudne warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych, problemy, z jakimi na co dzień się borykają i mając świadomość jak ciężka i ważna jest praca rolników, stara się wspierać ich na każdej płaszczyźnie swojej działalności. Włącza się aktywnie w debaty dotyczące obecnych i przyszłych warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych. Tam, gdzie jest to możliwe od strony prawnej, niezwłocznie podejmuje decyzje ułatwiające codzienne życie rolników powiatu gorzowskiego.

 Anna Dubicka – Wełmice, powiat krośnieński

Anna Dubicka 5Pani Anna Dubicka wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 120 ha, które ukierunkowane jest na uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mięsnego w ilości 100 szt. Jest to gospodarstwo rodzinne wielopokoleniowe, a od 1997 roku prowadzone jest przez p. Annę, wraz z mężem, jako współwłaścicielka. Gospodarstwo prowadzone w części jako ekologiczne z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolnej.

Jako młoda mama – matka czwórki dziewcząt – poza codziennymi obowiązkami  wynikającymi z prowadzenia gospodarstwa, udziela się również społecznie. M.in. przez dwie kadencje czynnie brała udział w działalności izby, jako członek Krośnieńskiej Rady Powiatowej.

 

Przemysław i Agnieszka Fabjańczyk – Jabłonów, powiat żagański

Pan Przemysław Fabjańczyk gospodaruje na łącznej powierzchni ok. 226 ha (z czego blisko 141 ha własnych). Gospodarstwo jest o specyfice roślinnej – uprawa zbóż jakościowych, rzepaku. Stosowane są nowoczesne metody produkcji, gdzie technologia jest przyjazna środowisku, a gospodarstwo utrzymane jest w dobrej kulturze rolnej, co z kolei umożliwia uzyskiwanie wysokich plonów bardzo dobrej jakości.

Pan Fabjańczyk jest członkiem i współzałożycielem Grupy Producenckiej „Polskie Zboża”. Czynnie i efektywnie działa na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. Jest również członkiem Rady Sołeckiej.

W minionych latach gospodarstwo było modernizowane, a obecnie wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i ochrony środowiska. Prawidłowe wyposażenie gospodarstwa, ład i porządek, dobra organizacja zapewniają bezpieczną pracę i prawidłowy przebieg produkcji.

Pan Przemysław jest młodym rolnikiem; stawia na rozwój i poszukuje ciągle nowszych rozwiązań.

Dariusz Gembara – Stara Woda, powiat żarski


Jpeg
Pan Dariusz Gembara uprawia zboża i zajmuje się hodowlą żywca wołowego: 11 mamek i 16 opasów. Obecnie drugą kadencję pełni funkcję sołtysa wsi Stara Woda. Również drugą kadencję jest członkiem Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Pan Gembara, jako prężnie funkcjonujący rolnik, modernizuje i unowocześnia swoje gospodarstwo przy wykorzystaniu środków UE. Gospodarstwo wyposażone jest w kompletny zestaw nowoczesnych maszyn do uprawy i zbioru, co przyczynia się do efektywnej pracy i dobrych jakościowo plonów. Pan Dariusz znany jest jako jeden z prężnie działających rolników gminy Lubsko. Dla ochrony środowiska i ekologii rolnik systematycznie wapnuje grunty, a odpady są segregowane. Gospodarstwo prowadzone jest z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. W gospodarstwie prowadzona jest również działalność pozarolnicza – świadczenie usług mechanizacyjnych produkcji rolniczej.

Leszek Glezer – Pławin, powiat strzelecko-drezdenecki

Leszek GlezerOd 2006 roku na 290 ha prowadzi ekologiczną hodowlę jeleni. Hodowla prowadzona jest na pastwiskach z przeznaczeniem do dalszej hodowli i uboju w ilości 2 000 szt. Prowadzone gospodarstwo posiada certyfikat na produkcję zwierzęcą (jelenie) i roślinną (siano i sianokiszonkę). Pan Glezer czynnie działa na swoim terenie. Piastuje między innymi stanowisko prezesa OSP w Pławinie, członek zarządu WZOSP RP. Wzorowy rolnik, chętnie angażujący się w społeczne działania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Maria i Włodzimierz Gołda – Podbrzezie Dolne, powiat nowosolski

 

Maria i Włodzimierz Gołda

Gospodarstwo Rolno Agroturystyczne powstało w 2002 roku. Położone wśród lasów, pól i łąk we wsi Podbrzezie Dolne opodal Kożuchowa, przyciąga osoby chętne do zaznania ciszy i spokoju. Powierzchnia gospodarstwa to 10 ha w całości przeznaczonych, jako pastwiska dla koni. Tutaj można wynająć pokój by miło spędzić weekendowy czy wakacyjny czas, ale również smacznie zjeść. Kuchnią zajmuje się Pani Maria Gołda serwując tradycyjną, domową kuchnię. W gospodarstwie zostało udostępnionych 5 pokoi gościnnych (w sumie 20 miejsc noclegowych)

Pasją gospodarzy jest hodowla koni śląskich, których w gospodarstwie jest 26. Chlubą jest ogier pochodzący z S.O. Książ Nefryt. W wystawach hodowlanych organizowanych w woj. Lubuskim startujące w nich klacze zajmują czołowe miejsca.

Pan Włodzimierz godzinami zajmuje się końmi, spędza przy nich czas, trenując i ucząc do pracy w zaprzęgu, rozwijając ich predyspozycje sportowo rekreacyjne.

W parze z ofertą noclegową i hodowlaną gospodarstwo idzie w zgodzie z naturą, tak by być z nią „za pan brat”. Pierwszą inwestycją związaną z ochroną środowiska była przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorami słonecznymi (panele fotowoltaiczne). Aktualnie został zakończony odwiert i budowa studni głębinowej do zasilania stajni wodą dla koni oraz domu do potrzeb bieżących. Prowadzona jest również selektywna segregacja śmieci.

Gospodarze współpracują z przedszkolami i szkołami w celu nauki i poznania przez najmłodszych dzieci zwierząt gospodarskich. W zagrodzie spotkać można: konie, pawie, króliki, owieczki, bażanty, kaczki. Tutaj edukacja łączy się z wypoczynkiem dzieci, które mogą swobodnie spędzić czas nad stawem, a także wybawić się na zbudowanym przez gospodarza, placu zabaw.

Pan Włodzimierz Gołda to człowiek, który kocha i szanuje ludzi i zwierzęta. To rolnik i biznesmen w jednej osobie, a jego żona Maria to kobieta, która nie uznaje kompromisów w ciężkiej pracy w domu i wokół niego, a także jest kobietą, która mogłaby zawstydzić nie jednego faceta w samozaparciu i realizacji założonych celów.

Iwona Kardacka – Osów, powiat strzelecko-drezdenecki

Processed with VSCO with f2 presetPani Iwona Kardacka prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 21 ha, w którym dominuje produkcja roślinna z przeznaczeniem na pasze oraz hodowla żywca wołowego- krów rasy simental. Pogłowie zwierząt kształtuje się następująco: 7 szt. krowy mamki, 7 szt. młode bydło opasowe. Wyszczególnić należy również inwentarz drobny: kury, kaczki, króliki.

Pani Kardacka prowadzi także działalność pozarolniczą. Gospodarstwo skorzystało z działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  Usługi komunalne, z czego czerpie dodatkowe dochody i ma charakter rozwojowy.

Poza pracą w gospodarstwie pani Iwona podejmuje czynne działania społeczne. Jest m.in. sołtysem wsi Osów- 2 kadencja. Od kilku lat na szczeblu gminnym Sołectwo zdobywa I miejsca w konkursie na wieniec dożynkowy. Pod przewodnictwem Pani Iwony sołectwo bierze udział i chętnie nawiązuje współpracę w imprezach integracyjnych z innymi sołectwami. W 2013r. Sołectwo Osów zdobyło I miejsce w Turnieju Wsi w Gliśnie pt. „Jesień w Gliśnie”. Corocznie  wraz z radą sołecką i KGW organizuje imprezy lokalne dla mieszkańców: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Święto Chleba- dożynki wiejskie, Barwy Jesieni.

Pani Iwona chętnie bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach i wyjazdach studyjnych zdobywając doświadczenia i wiedzę niezbędną w jej działalności.

Jest osobą znaną i lubianą. Chętnie udziela się społecznie na rzecz sołectwa, gminy, i powiatu. Przyczynia się do rozwoju i aktywizacji lokalnego środowiska. Jest pracowita, skromna i uczciwa.

 

Katarzyna Kotlar – Krzywa, powiat zielonogórski

Katarzyna i Ryszard KotlarPani Katrzyna Kotlar prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Krzywa, gmina Nowogród Bobrzański. Urodzona w mieście, od najmłodszych lat każdą wolną chwilę spędzała w gospodarstwie dziadków. Ukończyła Technikum Rolnicze w Lubsku, gdzie poznała męża Ryszarda. Po ukończeniu szkoły założyli własne gospodarstwo rolne. Na przestrzeni lat w gospodarstwie prowadzona była hodowla krów, koni oraz trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. W chwili obecnej głównym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż a wielkość gospodarstwa wynosi 40 ha.

Pani Katarzyna jest I kadencję Członkiem Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR. Od samego początku bycia w Radzie angażuje się we wszelkie czynności związane z działalnością Izby Rolniczej. Aktywnie uczestniczy w szacowaniach szkód łowieckich, komisjach klęskowych,  w akcjach liczenia zwierzyny łownej.

Pani Katarzyna Kotlar to typowy „społecznik”. We wszystkie prace związane z gospodarowaniem wkłada dużo serca, pasji i zamiłowania W swoim gospodarstwie chętnie gości grupy dzieci i młodzieży szkolnej. Służy pomocą Gminie Nowogród Bobrzański podczas realizacji różnych przedsięwzięć oraz Fundacji ,,Arka’’ znajdującej się na terenie wsi Krzywa.

Pan Ryszard Kotlar przez II kadencje był Radnym Gminy Nowogród Bobrzański, a przez III kadencje był sołtysem wsi Krzywa. Za powódź w 1997 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi otrzymanym od Prezydenta RP. Obecnie poza pracą w gospodarstwie wraz synem prowadzi usługi rolnicze.

Roman Kruszakin – Karkoszów, powiat sulęciński

Roman KruszakinPan Roman Kruszakin posiada gospodarstwo rolne o areale 80 ha, w tym 35 ha łąk. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Pogłowie bydła wynosi 130, w tym 42 krowy mleczne. Na rzecz ochrony środowiska i ekologii stosuje nawozy organiczne oraz gnojowice w zbiornikach, jako nawóz na pola.

Poza prowadzeniem gospodarstwa Pan Kruszakin angażuje się w działalność społeczną. Jest m.in. radnym gminy Krzeszyce; przewodniczącym Komisji Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy RG Krzeszyce. Jest również delegatem GBS w Barlinku oraz członkiem zarządu Spółdzielni Producentów Mleka „DOLINA WARTY” i członkiem Lubuskiego Związku Hodowców Bydła. Czynnie działa także jako członek Sulęcińskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Prowadzone wraz z małżonką gospodarstwo stanowi ścisłą czołówkę hodowli bydła mlecznego w województwie lubuskim. Gospodarstwo wielokrotnie nagradzano za produkcję mleka i wysoki poziom hodowli. Zwierzęta z hodowli pana Romana biorą udział w Lubuskiej Wystawie Bydła Hodowlanego zdobywając liczne nagrody i puchary.

Życzliwość, pracowitość oraz zaangażowanie we wszystkich działaniach zawodowych dają wzór do naśladowania.

Robert Kubik – Klenica, powiat zielonogórski

Robert KubikPan Robert Kubik uprawia zboża i rzepak na łącznej powierzchni gospodarstwa 147 ha. Dla ochrony środowiska i ekologii w swym gospodarstwie stosuje wapnowanie, segregację odpadów, opakowań po środkach ochrony roślin. Jest radnym gminy oraz czynnie uczestniczy w działalności samorządu rolniczego, jako przedstawiciel Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Gospodarstwo rolne prowadzi od 1995 roku, obecnie wspólnie z małżonką. Poza obowiązkami w gospodarstwie oraz działaniami społecznymi wraz z żoną wychowuje dwoje dzieci.

Ksiądz Paweł Mydłowski – Duszpasterz Rolników Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – województwo lubuskie

Ks. MydłowskiKsiądz P. Mydłowski pochodzi z rodziny rolniczej, zatem sprawy ziemi, roli i wiejskiego życia nie są mu obce. Ksiądz Paweł od 5 lat wspiera lubuskie środowisko wiejskie i rolnicze jako Diecezjalny Duszpasterz Rolników. Od 5 lat organizuje coroczną Pielgrzymkę Rolników na Jasną Górę. Swymi działaniami przyczynia się do poprawy relacji między ludźmi, jak również poprawy materialnych warunków codziennego życia. Czynnie bierze udział w spotkaniach organizowanych na rzecz poprawy rolnictwa i wsi. Chętnie służy pomocą i wsparciem, przejawia inicjatywę i wyraża chęci współdziałania, zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami lokalnymi. To z kolei przekłada się na owocną współpracę.

 

 Violetta Nowak – Droszków, powiat zielonogórski

Violetta NowakPani Violetta prowadzi od 1993 r. wzorowe gospodarstwo rodzinne o powierzchni 24 ha w miejscowości Droszków, w gminie Zabór. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla drobiu. Rocznie gospodarstwo osiąga ok. 420 tys. szt. brojlera kurzego. Pani Violetta jest osobą oddaną i zaangażowaną w pracę społeczną na rzecz mieszkańców wsi i regionu. W 2014 r. została odznaczona za zasługi dla rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Maria i Tadeusz Olejarz – Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński

Państwo Olejarz prowadzą wspólne gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha z dominującym kierunkiem produkcji: uprawa zbóż (9 ha) i sadownictwo – winnica (1 ha).

Działania w gospodarstwie na rzecz ochrony środowiska i ekologii: wapnowanie, segregacja odpadów.

Działalność społeczna: doradztwo rolnicze.

Prowadzenie od 30 lat gospodarstwa rolnego. Czynny doradca rolny z 29 letnim stażem. Współorganizator imprez okołorolniczych – dożynki, festyny, targi, stoiska itp.

Kazimierz Ostrowski – Złotnik, powiat żarski

Kazimierz OstrowskiPan Kazimierz Ostrowski na 48 ha uprawia zboża nasienne, rzepak, len oleisty i rośliny strączkowe. Zajmuje się również hodowlą żywca wołowego w obsadzie 12 sztuk bydła opasowego. Gospodarstwo wyposażone jest w kompletny zestaw nowoczesnych maszyn rolniczych do uprawy i zbioru. Gospodarstwo pana Ostrowskiego jest jedynym gospodarstwem nasiennym w powiecie żarskim. Korzystając ze środków UE, gospodarstwo jest modernizowane i unowocześniane.

Pan Ostrowski jest wieloletnim Radnym Gminy Żary, a drugą kadencję sołtysem wsi Złotnik. Czynnie działa w samorządzie rolniczym, jako delegat na Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Od 1990 r. jest prezesem OSP Złotnik. W roku 2014 jako sołtys odbierał tytuł Najpiękniejszej Wsi Lubuskiej w edycji 2014. Pan Kazimierz jest organizatorem wielu inicjatyw społecznych.

Przetwórstwo Mięsne Zbigniew Motyka – Wrzesiny, powiat żagański

Masarnia zlokalizowana w miejscowości Wrzesiny, gmina Brzeźnica istnieje od 1991 roku, Od 20 lat właścicielem jest Zbigniew Motyka, który prowadzi staranną i konsekwentną politykę jakości, dzięki której wypracował markę rozpoznawalną w całym regionie. Główną działalnością zakładu jest produkcja wędlin i wyrobów podrobowych najwyższej jakości, metodami tradycyjnymi. Cztery produkty, spośród bogatego asortymentu, wpisane zostały na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponadto wyroby były licznie nagradzane i wyróżnianie podczas regionalnych targów związanych z żywnością, a Kiełbasa Żarska w 2014 roku została nagrodzona Perłą w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Pan Zbigniew Motyka Prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju i propagowania produktów regionalnych i tradycyjnych; jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Lubuski Produkt Tradycyjny, skupiającego producentów żywności metodami tradycyjnymi. Jest również członkiem Żagańskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Firma szeroko współpracuje z hodowcami trzody chlewnej w zakresie polepszania jakości żywca wieprzowego. Ponadto działa w oparciu o dbałość o środowisko i ekologię. Tygodniowa produkcja to ok. 5 t wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością i niepowtarzalnym smakiem.

Danuta Rosińska – Droszków, powiat zielonogórski

Danuta Rosińska 1Pani Danuta Rosińska prowadzi od 2002 roku 40 hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Droszków, gmina Zabór, powiat zielonogórski o profilu produkcja roślinna. Głównymi uprawami jest jęczmień i żyto. Oprócz typowej działalności rolniczej Pani Danuta Rosińska prowadzi gospodarstwo agroturystyczne pod nazwą AGRO-Danuta. Pani Danuta pochodzi z rodziny rolniczej stad też zamiłowanie do prowadzenia takiej właśnie działalności. Ponadto jest współzałożycielką i aktorką istniejącego już od 10 lat miejscowego „Teatru Zza Boru”.

Barbara i Krzysztof Rudzińscy – Nowa Wieś, powiat międzyrzecki

Krzysztof RudzińskiPan Krzysztof Rudziński prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bledzew, powiat międzyrzecki o powierzchni 270 ha, którego dominującym kierunkiem jest uprawa zbóż i rzepaku. Gospodarstwo Pan Krzysztof prowadzi wraz z małżonką od 1983 roku. Jest ono zmodernizowane prowadzone z dbałością o środowisko i zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, przez co osiąga bardzo dobre wyniki plonowania. Ponadto Pan Krzysztof Rudziński czynnie angażuje się w życie lokalnej społeczności, chętnie dzieli się doświadczeniem z innymi rolnikami i jeśli nadarzy się potrzeba chętnie.służy pomocą

Zofia Smolińska – Przemysław, powiat sulęciński

Zofia SmolińskaPani Zofia Smolińska prowadzi gospodarstwo rolne o profilu hodowla bydła mięsnego. Powierzchnia gospodarstwa to 32 ha, z czego 28,5 ha stanowią łąki i pastwiska. Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z dbałością o środowisko. Od 1980 do 2012 roku głównym profilem gospodarstwa była hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka. Stado wówczas było pod stałą oceną Polskiej Federacji Bydła Mlecznego i uzyskiwało bardzo dobre wyniki pod względem wydajności mlecznej krów, zajmując czołowe miejsca w województwie. W związku z brakiem następcy, gospodarstwo zmieniło profil na hodowlę bydła mięsnego.

Pani Zofia Smolińska przez dwie kadencje była Przewodnicząca Rady Spółdzielni Mleczarskiej w Żarach. Drugą też kadencję, jako członek Sulęcińskiej Rady Powiatowej, angażuje się w działalność Lubuskiej Izby Rolniczej, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Z ramienia LIR jest również delegatką Rady Do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Ponadto czynnie angażuje się w sprawy rolnictwa gminy Krzeszyce, współpracując z innymi sołectwami i pomagając rolnikom w rozwiązywaniu problemów.

Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka – Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki

Strzelecka Spółdzielnia Producentów MlekaSpółdzielnia prowadzi działalność od 1 grudnia 2005r. Zrzesza ok. 500 producentów mleka. Prowadzi skup mleka surowego od producentów z terenu 4 województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Roczna wielkość sprzedaży mleka za 2016 r. wyniosła 125 mln litrów, wartość sprzedaży wyniosła 147,5 mln zł. Spółdzielnia prowadzi szkolenia i doradztwo dla swoich członków, udziela pomocy finansowej oraz przygotowuje producentom wnioski w celu skorzystania z pomocy udzielanej przez ARR. Spółdzielnia wdraża u dostawców standardy produkcji mleka przy użyciu pasz wolnych od GMO. Spółdzielnia prowadzi również działalność kulturalną, organizując wyjazdy grupowe dla wszystkich członków, wspiera finansowo imprezy organizowane przez koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie (dzień dziecka, dożynki, imprezy sportowe itp.).

Spółdzielnia stwarza możliwość utrzymania i rozwoju gospodarstw rolnych specjalizujących się produkcją mleka na terenie swojej działalności, integracji rolników, wymiany doświadczeń.

TIPPERARY FARM w Kruszynie Sp. z o.o., powiat zielonogórski

Tipperary Farm w KruszynieGospodarstwo rolne w Kruszynie istnieje od ponad 20 lat. Wcześniej funkcjonowało jako PGR, następnie jako spółka pracownicza, a obecnie – spółka prawa handlowego. TIPPERARY FARM zajmuje się chowem i hodowlą bydła mlecznego, produkcją mleka, uprawą pól (kukurydza na własną paszę, lucerna, żyto). W swej ofercie posiada również na sprzedaż jałówki hodowlane oraz byczki – cielęta. Na bieżąco współpracuje z rolnikami indywidualnymi. Spółka jest jednym z największych producentów mleka w województwie lubuskim. Wspomaga lokalne placówki oświatowe, a także ośrodki pomocy społecznej. Pola utrzymywane są w dobrej kulturze rolnej, stosując w 90% nawozy naturalne. Pozyskiwane mleko posiada najlepsze parametry spożywcze i jest zdrowe z uwagi na produkcję w oparciu o naturalne ekologiczne pasze.

Jarosław Tymczyszyn – Olbrachcice, powiat wschowski

Jarosław TymczyszynPan Tymczyszyn prowadzi własne gospodarstwo o łącznej powierzchni 120 ha. W gospodarstwie uprawia się pszenicę, pszenżyto, kukurydzę z przeznaczeniem na paszę dla drobiu oraz rzepak. Gospodarstwo prowadzi hodowlę kur stad rodzicielskich ras mięsnych w ilości 15 000 szt., a pozyskane jaja sprzedaje do zakładów wylęgowych.

W gospodarstwie od kilku lat stosowane są bezorkowe systemy uprawy, które ograniczają erozję gleby, systematycznie prowadzone są badania gleby, pod które dobierane jest nawożenie. W maszynach rolniczych stosowane są systemy GPS oraz jazdy równoległej. W hodowli najnowocześniejsze rozwiązania techniczne wpływające na dobrostan ptaków.

Pan Tymczyszyn prowadzi również działalność w zakresie usług transportowych oraz maszynami rolniczymi.

Podejmuje szeroką działalność społeczną: jest członkiem OSP Olbrachcie, członkiem Powiatowej Rady LIR we Wschowie, członkiem Zarządu Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie, członkiem Wschowskiego Klubu Motorowego. Udziela się społecznie przy organizacji wielu wydarzeń na terenie gminy Wschowa.

Jarosław Tymczyszyn to znana w środowisku rolniczym osoba, która odznacza się życzliwością oraz szeroką pomocą innym rolnikom w trudach życia codziennego.

Henryk Witkowski – Zarzyń, powiat sulęciński

Henryk WitkowskiPan Henryk Witkowski jest osobą zarządzającą gospodarstwem rolnym Ranwit Zarzyń S.C. o łącznej powierzchni 800 ha, w tym dzierżawa 300 ha. Gospodarstwo kooperuje z fermą indyków, której zabezpiecza słomę i zboża paszowe odbierając z fermy obornik. Gospodarstwo  uprawia: zboża 440 ha w tym pszenica 200 ha, pszenżyto130 ha, jęczmień ozimy 30ha, jęczmień browarny 80 ha, rzepak 230ha, kukurydza na ziarno 80 ha, bobik 50 ha.

Gospodarstwo uzyskuje wysokie i stabilne plony, w tym w uprawie pszenicy 70 dt, pszenżyta 65dt, jęczmienia ozimego 70 dt, jęczmienia browarnego 60dt, rzepaku 35dt, kukurydzy naziarno 110dt, bobiku 40dt.

Gospodarstwo dla utrzymania wysokiej produktywności ziemi stosuje dla wzbogacenia jej w materię organiczną przyorywanie pozostałej z kooperacji słomy, obornik indyczy, sieje międzyplony i poplony, uprawia rośliny strączkowe .

Gospodarstwo spełnia wymogi BHP i higieny pracy, procedur przechowania opakowań po środkach ochrony roślin, konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz dbałości o stan budynków gospodarczych

Pan Henryk Witkowski jest aktywnym członkiem Lubuskiego Związku Rolników, od trzech kadencji członkiem Sulęcińskiej Rady Powiatowej Izby Rolniczej, członkiem Rady Sołeckiej.

Pan Henryk Witkowski jest młodym rolnikiem, doskonałym organizatorem produkcji rolnej oraz osobą aktywną społecznie działającym w organizacjach rolniczych. Jest chętny do współpracy i pomocy sąsiedzkiej i cieszy się dobrą opinią wśród sąsiadów.

Małgorzata i Stanisław Zator – Lubiechnia Mała, powiat słubicki

Małgorzata i Stanisław Zator (800x612)Pan Stanisław wraz z żoną Małgorzatą od ponad 20 lat prowadzi gospodarstwo rolne o profilu produkcji roślinnej we wsi Lubiechnia Mała. Zarówno Pan Stanisław jak i Pani Małgorzata, oboje pochodzący z niewielkich miejscowości położonych w gminie Rzepin, od najmłodszych lat związani są z rolnictwem. Poznali się w rolniczej spółdzielni produkcyjnej a w 1997 utworzyli własne gospodarstwo rolne. Jego areał wynosi obecnie 36 ha. Pan Stanisław jest członkiem Słubickiej Rady Powiatowej LIR II, IV i V kadencji. Od 2002 roku pełni również funkcję sołtysa.

Gospodarstwo jest prowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolnej, w części przeznaczone do uprawy ekologicznej. Systematycznie przeprowadzane jest wapnowanie gleb oraz segregacja odpadów.

Państwo Zator prowadzą gospodarstwo z prawdziwym zaangażowaniem i pasją. To przekłada się na wygląd i funkcjonowanie gospodarstwa. W 2007 r. gospodarstwo zajęło II miejsce w konkursie „Bezpieczne i Estetyczne Gospodarstwo Rolne”, a w 2014 r. III miejsce w konkursie „Gmina w kwiatach”.

Pan Stanisław nigdy nie odmawia nikomu pomocy, kiedy widzi, że coś jest do zrobienia, od razu zaczyna działać, bez zbędnych pytań. Ludzie to widzą i doceniają, dlatego od tak dawna sprawuje funkcję sołtysa. Dba, aby mieszkańcom wsi Lubiechnia Mała żyło się dobrze. Wioska była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w konkursach, m.in. „Gmina w kwiatach”. Plac zabaw, który powstał dzięki panu Stanisławowi i co roku jest rozbudowywany, cieszy się dużą popularnością, często goszczą na nim mieszkańcy Rzepina i okolic. Z inicjatywy pana Stanisława i dzięki jego staraniom o pozyskanie środków unijnych została również wyremontowana wieża i wymienione pokrycie dachowe zabytkowego kościoła z końca XVII wieku.

Ignacy i Marianna Żegleń – Pasieka Rodzinna Wędrowna

Ignacy Żegleń3 (2) (480x640)Państwo Żegleń zajmują się hodowlą pszczół prowadząc ekologiczną pasiekę wędrowną przy stanie 60 uli. Zbierają różne miody (z wyjazdów na rzepak, akację, lipę, grykę) oraz pyłki, pozyskując kit pszczeli. Podejmują działania w gospodarstwie na rzecz ochrony środowiska i ekologii poprzez walkę z warrozą stosując środki tylko do ula, co nie zagraża środowisku naturalnemu , jedynie insektom warrozy. Pan Żegleń czynnie udziela się społecznie, m.in. w Radzie Sołeckiej w Przylepie, jest Prezesem Bractwa Pszczelarzy i Bartników. Miody Państwa Żegleń uzyskują nagrody, m.in. perłę na POLAGRZE w Poznaniu, nagrodzone zostały Certyfikatem Polskiego Związku Pszczelarskiego, Certyfikatem Zdrowa Nasza Polska Żywność. Pan Ignacy Żywień za swą wieloletnią działalność uhonorowany został Złotą Odznaką Pszczelarstwa.

 

 

 

 

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.