Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » DEBATA ROLNA 2018
Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Konferencje, Wyróżnione

DEBATA ROLNA 2018

Autor: Red. dnia 22 października 2018

loga pasek 2

W dniu 12 października 2018 r. w Restauracji Platanova w Nowej Soli odbyła się konferencja pn. „Debata Rolna 2018”, której celem było przedstawienie aktualnych, istotnych informacji dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich. Debatę zorganizowała Lubuska Izba Rolnicza wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Spotkanie otworzył prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec, który przywitał uczestników spotkania, tj. lubuskich rolników i przedstawicieli firm i instytucji związanych z rolnictwem. Powiedział również, że w programie Debaty nie będzie tematu suszy. Temat ten był dominujący w ostatnich miesiącach i chociaż ten jeden dzień niech będzie wolny od tego problemu. Natomiast Stanisław Tomczyszyn wicemarszałek Województwa Lubuskiego w słowie wstępnym wspomniał między innymi właśnie o suszy, ale w pozytywnym wymiarze. Powiedział o środkach z budżetu województwa zabezpieczonych na zakup i montaż 6 specjalistycznych stacji pomiarowych, rozmieszczonych na terenie województwa lubuskiego, które będą zintegrowane z systemem monitoringu suszy rolniczej. To przedsięwzięcie jest niewątpliwie ewenementem na skalę krajową.

Po oficjalnym otwarciu konferencji wręczone zostały odznaczenia: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Lubuskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa”. Wśród odznaczonych znaleźli się:

Odznaka honorowa Zasłużony dla Rolnictwa

Zbigniew Gajewski

Wyróżnienia Lubuskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa”

brązowe

 • Jan Gabruk
 • Piotr Kuprynowicz
 • Józef Jan Otto
 • Wiesław Pronkiewicz
 • Andrzej Trzciński

srebrne

 • Czesław Golińczak
 • Wiesław Węgrzyn

złote

 • Bogdan Bakalarz
 • Grzegorz Grabarek
 • Zdzisław Janas
 • Władysław Piasecki
 • Józef Pihan
 • Czesław Hładki
 • Alfred Kałużny
 • Andrzej Kuziemski

loga pasek 2

Podczas Debaty odbyły się cztery wykłady o zróżnicowanej tematyce. Pierwszy temat, dotyczył zagadnienia VAT w rolnictwie, a właściwie najważniejszym obszarom problemowym w tym zakresie, które przedstawił Roman Włodarz, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, specjalista z dziedziny VAT i doradztwa ekonomicznego. Swój wykład podzielił na cztery tematy kluczowe, a mianowicie: zasady rozliczenia wspólnego VAT w firmie i gospodarstwie, opodatkowanie VAT od nieodpłatnego świadczenia usług i przekazywania towarów z gospodarstwa (w tym darowizny), korekty VAT, w tym w związku ze zmianą statusu oraz przekazywanie gospodarstwa czynnego podatnika VAT. Jak się okazuje jest wiele szczegółów, na które rolnicy nie zwracają uwagi, które wydają się być oczywiste i normalne, a jednak mogą podlegać kontroli przez służby skarbowe i być przyczyną otrzymania kar. Uczestnicy w trakcie prelekcji odnajdowali w przytaczanych przykładach podobieństwo z własnych gospodarstw, dlatego też sporo pytań padło z sali. Jak sam wykładowca powiedział o podatku VAT można opowiadać godzinami, niestety ze względu na ograniczony czas można było zaprezentować jedynie fragment z tej dziedziny. Słuchaczom wykład bardzo przypadł do gustu, dlatego nie jest wykluczone, że jeszcze Pan Włodarz przyjmie zaproszenie do poprowadzenia seminarium dla lubuskich rolników.

Kolejny temat dotyczył wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. O zaletach instalacji fotowoltaicznych mówił Marcin Dzieciątkowski, menadżer działu handlowego, specjalista ds. energii odnawialnej PITERN Sp. z o.o. Jak się okazało koszt założenia instalacji fotowoltaicznej w ostatnich latach uległ znacznemu obniżeniu, a co za tym idzie skrócił się również okres, po którym inwestycja sama się sfinansuje. Według wykładowcy dla gospodarstw rolnych, które mogą skorzystać z dodatkowych ulg będzie to okres 4 lat, bez względu na wielkość instalacji. Aby tak się stało instalacja musi być usytuowana na budynku gospodarczym lub na gruncie rolnym. Obecna technologia umożliwia montaż na dowolnym pokryciu dachowym. Dodatkowo gospodarstwo rolne jest rozliczane jak prosument, czyli nadwyżkę energii, która nie została wykorzystana na potrzeby własne może zbyć do sprzedawcy energii. Instalacja fotowoltaiczna ma coraz więcej zwolenników również ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej, które po jej zastosowaniu można obniżyć nawet do wysokości stałej opłaty przesyłowej, tzn. że dzięki instalacji gospodarstwo może być samowystarczalne pod względem energii elektrycznej. Na zakończenie prelegent zaprezentował przykłady różnych instalacji na terenie województwa lubuskiego.

Następny temat: „Perspektywy rozwoju rolnictwa po 2020 roku” zaprezentował dr inż. Roman Frankowski zastępca dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Analizując już obrane kierunki i priorytety na pewno należy się spodziewać dalszych działań w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt poprzez przestrzeganie dobrostanu oraz produkcję żywności dobrej jakości, ograniczając zużycie środków ochrony roślin, antybiotyków itp. Jest to ukłon w kierunku produkcji ekologicznej. Podobnie będzie w przypadku działań klimatyczno środowiskowych, które będą w dalszym ciągu wspierane. Najważniejsze dla Polski jest, aby zapewnić równe warunki konkurowania rolnictwa na jednolitym rynku, w szczególności poprzez ujednolicenie systemu płatności w celu zdrowej konkurencji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ważne jest również uproszczenie kwestii administracyjnej, tak aby ułatwić samodzielne pozyskiwanie środków PROW przez beneficjentów, co wpłynie na obniżenie kosztów administracji.

Ostatni temat dotyczył prewencji w zakresie wypadkowości w gospodarstwach rolnych, spowodowanych wszelkiego rodzaju upadkami. Temat zaprezentowali Izabela Madziar kierownik Działu Prewencji Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze oraz Janusz Pawlak starszy specjalista Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Duży odsetek wypadków w gospodarstwach rolnych w woj. lubuskim (50,2%) spowodowany jest upadkami, które są skutkiem różnych czynników. Zazwyczaj jest to nieodpowiedni sprzęt do prac na wysokości (np. uszkodzone drabiny lub bez atestu), bądź niezabezpieczone urządzenia służące do przemieszczania się lub pracy powyżej powierzchni gruntu, np. schody bez balustrad, wszelkiego rodzaju platformy na sprzęcie i urządzeniach rolniczych nieposiadające barierek. Upadki mogą być również spowodowane niewłaściwym ubiorem lub nieodpowiednią organizacją w miejscu pracy, tj. słabe oświetlenie lub jego brak, nieuporządkowany sprzęt i narzędzia w ciągach komunikacyjnych, niedostosowanie się do warunków atmosferycznych itp. Stosowne zabezpieczenie miejsca pracy, w tym przypadku gospodarstwa jest niezwykle istotne, gdyż zabezpieczają rolnika i jego rodzinę nie tylko przed urazami, ale i śmiercią. W ubiegłym roku w woj. lubuskim na skutek wypadków w gospodarstwach rolnych zginęło 12 osób, co stanowi 17,4% wszystkich przypadków śmiertelnych.

loga pasek 2

Dodatkowo uczestnicy po zakończeniu wykładu mogli wziąć udział w teście wiedzy dotyczącym właśnie tematyki upadków w gospodarstwach rolnych. Na laureatów testu czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez  Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Na zakończenie wiceprezes LIR Stanisław Madej, podsumowując konferencję podkreślił wagę poruszanych tematów oraz fakt, iż zdobyta wiedza, która jest podstawowym efektem „Debaty Rolnej 2018”, na pewno przełoży się na jeszcze lepsze funkcjonowanie lubuskich gospodarstw rolnych. Zaprosił uczestników na poczęstunek, podczas którego można było posłuchać jubileuszowego występu zespołu „Wierzbniczanki” z Bytomia Odrzańskiego.

Sponsorzy:

spons

GALERIA:

loga pasek 2

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.