Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA 2019
Główna » Aktualności

NOMINOWANI DO LUBUSKIEGO ZŁOTEGO KŁOSA 2019

Autor: Red. dnia 16 października 2019

Zenobia Józefa Buśko, Gościm, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki

Zenobia Buśko

 Pani Zenobia jest długoletnim pracownikiem LODR, gdzie ponad 30 lat pracowała jako główny specjalista do spraw ogólnorolnych w OT Strzelce Kraj. Od 3 lat prowadzi własną działalność jako doradca rolniczy. Zarówno jako pracownik LODR czy też pracując we własnej firmie to osoba ciesząca się ogromną fachowością, szacunkiem i pracowitością. Posiada wiele uprawnień podnoszących jej kwalifikacje zawodowe, jest m.in. Inspektorem rolnictwa ekologicznego, doradcą rolniczym, doradcą rolnośrodowiskowym, specjalistą ds ogólorolnych. Wielokrotnie odznaczana za zasługi na rzecz rolnictwa m.in. „Zasłużony dla rolnictwa” MRiRW, statuetką Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR za profesjonalne przygotowanie lubuskim rolnikom wniosków inwestycyjnych z PROW 2007-2013. Jest osobą koleżeńską, bardzo komunikatywną i uczynną, chętnie pomaga sąsiadom, współpracuje z różnymi instytucjami.

Helena i Czesław Golińczak Niegosław, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki

Helena i Czesław Golińczak

Gospodarstwo o pow. 70 ha z dominującą hodowlą bydła mlecznego prowadzone jest na wysokim poziomie z przestrzeganiem zasad ochrony przyrody i dobrej kultury rolnej.

Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji mleczarskiej. W gospodarstwie utrzymywanych jest 120 szt. bydła w tym 40 szt. krów mlecznych. Pan Czesław jest osobą szczerą, otwartą, zawsze służy radą i pomocą. Potrafi połączyć obowiązki i pracę w gospodarstwie z pracą społeczną dla dobra wsi i gminy, jednocześnie angażując i mobilizując mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu wsi. W razie potrzeby pomaga każdemu służąc swoim doświadczeniem. Od IV kadencji reprezentuje rolników gminy Drezdenko w strukturach LIR. Jest członkiem Rady Sołeckiej. W latach 2002-2006 pełnił funkcję sołtysa wsi Niegosław. W tym okresie był powołany z głosem doradczym do składu gminnej Komisji Rolnictwa. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka, obecnie członek Komisji Rewizyjnej.Za dotychczasowe zaangażowanie i osiągane wyniki produkcyjne był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m. in. otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa”, srebrny medal „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa”. wyróżnienie i statuetkę Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego, wyróżnienie i Statuetkę za uzyskiwanie najwyższej jakości mleka. W gospodarstwie przez wiele lat była organizowana oraz prowadzona praktyczna nauka zawodu dla uczniów Liceum Rolniczego w Drezdenku. Na bazie gospodarstwa specjaliści LODR prowadzą praktyczne szkolenia dla rolników gminy Drezdenko. Firma Alima Bis- producent sprzętu rolniczego organizowała w gospodarstwie dla okolicznych rolników pokaz pracy maszyn rolniczych, podobnie SANO – pokaz zadawania paszy dla bydła z zastosowaniem wozu paszowego TMR.

Jolanta i Marek Góra Twierdzielewo, gm. Przytoczna, pow. Międzyrzecki

Jolanta i Marek Góra

Gospodarstwo o pow. 100 ha prowadzone jest na wysokim poziomie, z przestrzeganiem zasad ochrony przyrody i dobrej kultury rolnej. Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mięsnego i trzody chlewnej. Pan Marek Góra jest osobą szczerą, otwartą, zawsze służy radą i pomocą. Potrafi połączyć obowiązki i pracę w gospodarstwie z pracą społeczną na rzecz wsi i gminy, angażując i mobilizując przy tym mieszkańców obszarów wiejskich do aktywnego uczestniczenia w życiu wsi. Jest osobą zaangażowaną w pracach na rzecz rozwoju oraz rozwiązywania problemów lubuskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Pani Jolanta Góra jest inicjatorem powstania w 2012 r. Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś”, które działa na terenie dwóch sąsiadujących sołectw: Chełmsko i Twierdzielewo, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Stowarzyszenie jest organizatorem różnych imprez kulturalnych, biesiad, wyjazdów szkoleniowych, prowadzi działalność na rzecz wsi i ich mieszkańców. Działania zaangażowanych tu osób służą poprawie atrakcyjności okolicy.

Za dotychczasowe zaangażowanie oraz działalność wyniki produkcyjni Państwo Góra zostali odznaczeni honorową odznaką Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

 

Władysław Kazimierczak Królów, gm. Trzebiel, pow. żarski

Władysław Kazimierczak

W gospodarstwie o pow. 41 ha dominującym kierunkiem produkcji jest produkcja bydła opasowego w ilości 31 szt. Cała produkcja zbóż, pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego przeznaczona jest na pasze dla istniejącej produkcji zwierzęcej. Gospodarstwo uczestniczy w programie PRSK Pakiet 2 ochrona gleb i wód. Bardzo starannie przestrzegana są zasady integrowanej ochrony roślin. Gospodarstwo przejęte w 1981 roku od rodziców jest cały czas modernizowane. Jest ono przykładem gospodarstwa rodzinnego, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, dbającego o środowisko oraz zrównoważony rozwój produkcji. Pan Władysław czynnie uczestniczy w życiu swojej wsi i gminy. Trzecią kadencję jest sołtysem wsi Królów, jest radnym gminy Trzebiel oraz trzecią kadencję członkiem Żarskiej Rady Powiatowej LIR.

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliśnie gm. Lubniewice, pow. sulęciński

KGW w Gliśnie należy do WZRKiOR w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Sulęcinie. Koło liczy 25 członkiń, 30% pań posiada gospodarstwa rolne. Koło współpracuje z organizacjami działającymi we wsi, a także w gminie Lubniewice. Działalność koła uwzględnia aspekty gospodarcze, edukacyjne, socjalne i kulturalne. Koło jest współorganizatorem spotkań opłatkowych, festynów sportowych, dożynek wiejskich, przeglądów pieśni patriotycznych, bali dla dzieci itp. KGW wspomaga działalność drużyny harcerskiej i gromady zuchowej, przygotowując posiłki na rajdy. Koło prowadzi również działalność promocyjną. Uczestniczy w imprezach organizowanych przez ODR – targi rolnicze. Członkinie Koła reprezentowały również woj. lubuskie na Grüne Woche w Berlinie. Zdobyło nagrodę w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Przepisy Koła są chętnie publikowane w ulotkach kulinarnych ODR, miesięczniku Lubuskie Aktualności Rolnicze oraz w wydawnictwach kulinarnych Gazety Lub., LGD – KST w Sulęcinie „Szlak dla smakoszy”. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno Koło pisze projekty na warsztaty tematyczne, kulinarne, rękodzielnicze i promujące zdrowy styl życia. Koło często bierze udział w uroczystościach organizowanych przez inne instytucje.

Zbigniew Kołoszyc Nowiny Wielkie, gm. Witnica pow. gorzowski

Zbigniew Kołoszyc

Zbigniew Kołoszyc prowadzi gosp. o pow. 350 ha o kierunku produkcji roślinnej – uprawa zbóż oraz zwierzęcej – bydło mięsne. Jest członkiem Rady Sołeckiej, wielokrotnym sponsorem okolicznych imprez masowych oraz lokalnych drużyn piłkarskich. Wwspółpracuje z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Bierze udział w regionalnych i krajowych konkursach oraz wystawach rolniczych głównie prezentując bydło którego jest hodowcą, jak i swoje gospodarstwo, które stara się by było na najwyższym poziomie technologicznym. Posiada wiele tytułów zdobytych w konkursach i wystawach. Do najważniejszych należy zaliczyć następujące osiągnięcia: Zwycięzca Lubuskiej AGROLIGII 2016, Wicemistrz Krajowej AGROLIGII 2016, Zwycięzca Województwa Lubuskiego oraz wyróżnienie Specjalne w Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017”, został odznaczony odznaką honorową od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako „Zasłużony dla Rolnictwa”. Jest właścicielem wielokrotnie nagradzanych superczempionów i czempionów w kategorii buhaje na krajowych i regionalnych wystawach bydła mięsnego rasy Blonde d’Aquitaine i rasy Liomousine. Celem hodowcy jest posiadanie najładniejszych i najlepszych byków w Polsce, głównie poprzez badania genetyczne mające na celu ulepszenie genotypu stada.

Robert Kubik, Klenica, gm. Bojadła, powiat zielonogórski

Robert KubikPan Robert Kubik uprawia zboża i rzepak na łącznej powierzchni gospodarstwa 147 ha. Dla ochrony środowiska i ekologii w swym gospodarstwie stosuje wapnowanie, segregację odpadów, opakowań po środkach ochrony roślin. Jest radnym gminy oraz czynnie uczestniczy w działalności samorządu rolniczego, jako przedstawiciel Zielonogórskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Wspólnie z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne od 1995 roku. Obecnie poza obowiązkami w gospodarstwie oraz działaniami społecznymi wraz z żoną wychowuje dwoje dzieci.

 

 

 

Krzysztof i Katarzyna Łysenko, Małuszów, gm. Sulęcin, pow. sulęciński

Katarzyna i Krzysztof Łysenko

Państwo Łysenko prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 150 ha  a dominującą produkcją jest uprawa zbóż oraz roślin strączkowych,

Gospodarstwo wiele razy zostało wyróżnione w różnych konkursach i plebiscytach jak: Agroliga, w 2012 oraz odznaczenie honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” w 2011 r. Pan Krzysztof jest członkiem LIR a wieloletnia wiedza i doświadczenie pozwoliły mu na bardzo szybki i dynamiczny rozwój gospodarstwa. Obecnie w gospodarstwie park maszynowy stanowią najnowocześniejsze maszyny rolnicze wyposażone w systemy automatycznego prowadzenia a celem działalności rolniczej jest osiąganie wysokich plonów i bardzo dobrej jakości ziarna, co przekłada się na zwiększanie dochodów. Bycie od 16 lat sołtysem wsi Małuszów i kolejny raz członkiem Rady Powiatowej LIR pokazują, iż posiada on bardzo duże zaufanie społeczne wśród rolników i mieszkańców wsi i rolnictwa. Zawsze służy dobrą radą i pomocą.

Bożena i Sławomir Maślanka, Złotnik, gm. Żary, pow. żarski

Bożena i Sławomir Maśłanka

Gospodarują na areale  103 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna – uprawa rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej a także grochu i bobiku. Przejęte od rodziców w 1991 roku gospodarstwo prowadzone jest z ogromną pasją. Przez cały czas w gospodarstwie przeprowadzane są inwestycje w kierunku zakupu nowoczesnego sprzętu, budowy powierzchni magazynowych. Pan Sławomir otwarty jest na wszelkie nowości ze szczególnym uwzględnieniem postępu biologicznego, wprowadzając nowe lepsze, bardziej wydajne i odporniejsze na choroby odmiany, jednocześnie wdrażając nowe technologie uprawy. W gospodarstwie bardzo starannie przestrzegane są zasady zintegrowanej ochrony roślin, przy każdym zabiegu stosowani środka ochrony roślin powiadamiani są okoliczni pszczelarze. Środki ochrony roślin dobierane są ze szczególną starannością. Nawożenie oraz wapnowanie gleb oparte jest na podstawie analiz glebowych wykonywanych co 3 lata. Dbałość o środowisko jest priorytetem dla rolnika dlatego też gospodarstwo uczestniczy w programie PRSK Pakiet 1 Rolnictwo zrównoważone. Grunty w gospodarstwie są meliorowane a urządzenia konserwowane ze szczególną dbałością. W planach gospodarstwa jest zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa z możliwością uprawy soi, roślin miododajnych  oraz ziół. Pan Sławomir aktywnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach na rzecz społeczności wsi Złotnik. Pełni funkcję prezesa w Grupie Producentów Rolnych „Żarski Len”. Organizuje wiele imprez lokalnych. Jego pasją jest historia.

Alicja i Tomasz Nicpoń, Nowa Sól

Tomasz Nicpoń

Od 10 lat pracują na gospodarstwie rolnym. Posiadacze i użytkownicy gospodarstwa rolnego o ok. 100 ha o dominującym kierunku produkcji roślinnej ekologicznej – uprawa zbóż z certyfikatem jakości. Dominujące zboża: żyto ozime, owies, soczewica, proso, ostropest plamisty. W produkcji rolnej nie stosują nawozów sztucznych i pestycydów. Chronią środowisko naturalne wprowadzając na rynek produkty wyprodukowane w jakości ekologicznej z której produkuje się zdrową żywność. Państwo Nicpoń aktywnie współpracują z samorządem gminnym i sołectwami z terenu gminy, udzielają się na rzecz OSP oraz LGD.

Michał Potocki, Sudoł gm. Czerwieńsk , pow. zielonogórski

Michał Potocki

Pan Michał Potocki prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 105 ha, w którym dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż. W przeszłości gospodarstwo prowadzone od 1980 roku przechodziło różne specjalizacje: produkcję trzody chlewnej, poprzez ukierunkowanie specjalistyczne: nutrie, drób, owce. Prowadzona była także  produkcja truskawek. Pan Michał zawsze chętnie wprowadzał różne innowacje w swoim gospodarstwie jak np. pierwsze doświadczenia w produkcji kukurydzy na ziarno, wprowadzając nową technologię uprawy zreformował produkcję buraka cukrowego, jego gospodarstwo plasowało się w czołówce producentów zajmując 10 miejsce w kraju. W przeszłości Pan Michał przez trzy kadencje pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiego Związku Hodowców Owiec, udzielał się w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, był także prezesem Forum Samorządowego Powiatu Zielonogórskiego. Obecnie jest członkiem Zielonogórskiej RP LIR oraz członkiem zarządu Spółki Wodnej w Czerwieńsku.

Wojciech Sendera, Dobrzyń, gm. Gubin, pow. krośnieński

W. Sendera - Kopia

Gospodarstwo o powierzchni 33 ha zajmuje się głównie hodowlą bydła mlecznego. Uprawiane są głównie kukurydza oraz zboża, które stanowią zaplecze paszowe dla 45 krów mlecznych i jałowizny 15 szt. W gospodarstwie systematycznie odbywa się wapnowanie gleb,  utrzymywane są rowy melioracyjne i cieki wodne. Wojciech Sendera prowadzi gosp. rolne, które położone jest w obszarze o niskiej klasie bonitacyjnej gleby (V-VI kl). Obszar w ostatnich latach jest dotknięty suszą, mimo to prężnie się rozwija bez większych zadłużeń.

Aniela i Henryk Sondej, Lipki Wielki, gm. Santok, pow. gorzowski

Aniela i Henryk Sondej

W gospodarstwie o pow. 140 ha, z wieloletnią tradycją, w ekologicznie czystej puszczy noteckiej, gdzie położone jest gospodarstwo, produkowane są: kapusta biała i czerwona, pekińska i włoska, ogórek, burak, marchew, pietruszka, cebula, ziemniaki, seler, por. Prowadzone są działania na rzecz uprawy zdrowych warzyw, stosowane są niskie dawki nawozów i środków chemicznych, nawozy naturalne. Uprawa i przetwarzanie warzyw m.in. kwaszenie kapusty i ogórków odbywa się wg tradycyjnych receptur, co ma ogromny wpływ na walory smakowe szeroko doceniane wśród konsumentów. Gospodarstwo Państwa Sondej jest chlubą naszego regionu, województwa i kraju. Gosp. jest cały czas unowocześniane i wprowadzane są nowe technologie. Do ogrzewania gospodarstwa używa się pieców posiadających certyfikaty ekologiczne. Z zainstalowanych solarów uzyskuje się ciepłą wodę do produkcji. W 2017 roku została zainstalowana fotowoltaika o dużej mocy, która znacznie pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną. Odzwierciedleniem tych wszystkich działań są liczne udziały i zdobyte prestiżowe nagrody i wyróżnienia podczas tragów i wystaw krajowych i międzynarodowych – Grune Woche. Produkty Państwa Sondej zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych MriRW jako: Kapusta kwaszona Nadnotecka i Ogórki Kiszone Nadnoteckie. Gosp. zajęło I miejsce w konkursie Agroliga 2001 woj. lub., było też laureatem tego konkursu na szczeblu krajowym. W 2002 otrzymało wyróżnienie MriRW w konkursie „Złota Wiecha”, zostało nagrodzone statuetką Agro Polska oraz Pucharem prezesa KRIR w konkursie „Polski producent żywności 2008”, Stowarzyszenie E, Kwiatkowskiego nadało firmie tyt. „Polskiego producenta żywności”, godp. Posiada certyfikat „Najlepsze w Polsce”.

 Pan Henryk od II kadencji jest członkiem Gorzowskiej RP LIR, w której reprezentuje rolników z gminy Santok. Państwo Sondej wspierają wiele instytucji fundując nagrody oraz przekazując swoje produkty. Są osobami oddanymi i zaangażowanymi w rozwój wsi i regionu. Są liderami lubuskiego rolnictwa.

Dorota Tracz, Wicina, gm. Jasień, pow. żarski

Dorota Tracz

Głównym kierunkiem w gosp. o pow. 21 ha jest produkcja roślinna – uprawa truskawki w gruncie, szparagów oraz powiększająca się plantacja rabarbaru. W gospodarstwie bardzo starannie przestrzegane są zasady integrowanej ochrony roślin. Nawożenie oraz wapnowania oparte jest na analizach glebowych. Ze szczególną dbałością o stan stosunków wodnych na terenie gospodarstwa. Pani Dorota przejęła gosp. rol. od swoich rodziców w 1994 roku i od tego czasu prowadzi je wspólnie z mężem Zenonem, przekazując wiedzę i dosiadczenie oraz dobre praktyki swoim następcom. Przez cały czas  modernizuje swoje  gospodarstwo, jest otwarta na nowe rozwiązania technologiczne. Wdraża do uprawy nowe odmiany. Patrzy w przyszłość z nadzieją planując założenie plantacji borówki wysokiej oraz malin. Pani Dorota już III kadencję jest w strukturach Żarskiej RP LIR. Aktywnie uczestniczy w pracach komisji suszowych. Uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach i służy swoją pomocą na terenie wsi, w której mieszka oraz gminy Jasień.

Jadwiga Turek, Siecieborzyce, gm. Szprotawa, pow. żagański

W gospodarstwie o pow. 212 ha uprawiane są zboża, rzepak, buraki cukrowe. Pani Jadwiga jest wieloletnią sołtys wsi Siecieborzyce. Czynnie uczestniczy w pracach KGW oraz w lokalnym zespole śpiewaczym „Wrzosy”. Pani Jadwiga jest osobą znaną i lubianą w swoim środowisku, od 15 lat jest sołtysem wsi Siecieborzyce i czynnie włącza się w życie wsi starając się integrować wszystkich mieszkańców, to z jej inicjatywy odbywają się spotkania seniorów, młodzieży oraz dorosłych. Jest współorganizatorem wielu imprez organizowanych we wsi. Wspiera finansowo wiele innych inicjatyw, w tym organizowanym przez szkołę Dniu dziecka. Jest wsparciem i pomocą dla męża, który prowadzi nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone gosp. rol., dbając przy tym o estetykę, bezpieczeństwo pracy, środowisko naturalne. Jest szczęśliwą matką 4 dorosłych już dzieci oraz babcią.

 

 

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.