Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » NABÓR NA KOLONIĘ – JAROSŁAWIEC 2022
Główna » Aktualności, Wyróżnione

NABÓR NA KOLONIĘ – JAROSŁAWIEC 2022

Autor: Red. dnia 7 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie już, jak co roku Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór na kolonię.

Tegoroczny turnus odbędzie się w terminie od 19.08.2022 r.- 27.08.2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza Morska” w Jarosławcu (ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec).

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2022 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika. 

W wypoczynku letnim mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 16 roku życia (najstarsze dzieci urodzone od 1 stycznia 2006 r.), których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z KRUS, tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie w jakim jest organizowana kolonia.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł (siedemset złotych). Wpłaty należy dokonać po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnika kolonii do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze,  tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko, do dnia 20 czerwca br. na rachunek bankowy:

Krajowa Rada Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa

BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710

z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii. termin turnusu.

W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione:

  • zakwaterowanie ,
  • wyżywienie ( 5 posiłków),
  • opiekę wychowawcy, kierownika i opiekę medyczną,
  • program turystyczny,
  • ubezpieczenie,
  • transport z miejsca zbiórki na kolonie i z powrotem ;

W chwili obecnej nie są jeszcze znane wytyczne określające zasady organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w czasie tegorocznych wakacji w związku z epidemią COVID -19, jednakże prosimy o wypełnienie i dostarczenie stosownych dokumentów, które wymagane były w roku ubiegłym.

Jak co roku, w celu sprawnego przeprowadzenia naboru prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami i prawidłowe ich wypełnienie (właściwe wypełnienie formularzy, przesyłanych zazwyczaj przez Państwa pocztą tradycyjną, pozwoli uniknąć późniejszego wezwania do ich uzupełnienia).

Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć w terminie do 30 czerwca  br. na adres:

Lubuska Izba Rolnicza

Kożuchowska 15a

65-364 Zielona Góra

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze.

Uwaga: Dokumenty podpisuje rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie z KRUS!

Dokumenty obligatoryjne: 

– zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS >> wzór zaświadczenia, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych (na zaświadczeniu muszą znaleźć  się informacje jak w załączonym wzorze)

– karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu

ankieta kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– regulamin kolonii 2022

– klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dokument do przekazania podczas zbiorki:

oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika wyjazdu na dzień wyjazdu

Dokumenty dodatkowe (wymagane w zależności od sytuacji prawnej) 

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest złożenie przez rodziców >> oświadczenia wyjaśniającego ten fakt (wzór)

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć >> wyjaśnienie dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór)

Dokumenty informacyjne:

– program kolonii

– lista rzeczy do zabrania

– Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.