Główna » Aktualności, RP Gorzowska

BADANIE MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI

Autor: Red. dnia 2 kwietnia 2013

Człowiek może się zarazić włośnicą  po zjedzeniu surowego lub niedogotowanego mięsa wieprzowego albo dziczyzny. Larwy mogą przetrwać także w wędlinach, które były wędzone w zbyt niskiej temperaturze. Nie jest możliwe zakażenie się od chorego człowieka. Zachorowania są często rodzinne, z powodu wspólnie spożywanych posiłków.

Jedynym sposobem zapobieżenia zachorowaniom jest badanie mięsa. Należy to do obowiązków producentów żywności. Są to obowiązkowe badania poubojowe mięsa. Nie wszyscy jednak dostawcy, zwłaszcza na różnego rodzaju bazarach, stosują badania weterynaryjne. Ważne jest więc kupowanie mięsa w sklepach, mających dostawy z pewnego źródła. Niewskazane jest także jedzenie potraw z surowych mięs (tatar) albo niedogotowanego mięsa.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dn. 21 października 2010r w przypadku gdy mięso ze świni lub dzika pozyskane jest na użytek własny  to próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa.

I. Sposób pobierania próbek mięsa

1. U świń domowych:

 • pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów
 • przepony w przejściu do części ścięgnistej;
 • łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż50 g.

2. U dzików:

1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:

 • mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
 • mięśni żuchwowych,
 • mięśni przedramienia,
 • mięśni międzyżebrowych,
 • mięśni języka;

2)  jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się

3)  cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;

4)  łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż50 g.( wymagane jest100 g)

II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

 • niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
 • niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.

2. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających

rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:

 • wieku zwierzęcia;
 • miejscu pochodzenia zwierzęcia;
 • części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina, że na terenie województwa uruchomiono dwie pracownie – laboratoria prowadzące badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania:

  1. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp., ul. Bohaterów Warszawy 4, 66-400 Gorzów wlkp.
  2. ZHW Gorzów Wlkp. Pracownia Badań Serologicznych w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 1, 65-823 Zielona Góra

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.