Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

BĘDĄ ZMIANY W PRZEPISACH DOT. WYCINKI DRZEW

Autor: Red. dnia 24 lutego 2017

W związku z informacjami w mediach dotyczącymi wycofania się przez KP Prawo i Sprawiedliwość z przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. dotyczących wycinki drzew, Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła z pismem do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego o przeanalizowanie obecnej ustawy o ochronie środowiska  w kontekście działalności rolniczej i uwzględnienie w ewentualnych poprawkach zmian, które nie pogorszyłyby sytuacji rolników i ich gospodarstw rodzinnych.

Czytaj pismo: LIR-47/2017/PS

POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew lub krzewów w związku z uchwaleniem przez Sejm RP 16 rudnia 2016 r ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Podstawową zmianą, która bezpośrednio dotyczy rolników jest zniesienie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Ponadto ustawa zniosła także obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Nie trzeba występować o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, niezależnie od ich wieku, drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
– 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
– 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Dodatkowo rady gmin będą mogły w drodze uchwały określać inne gatunki drzew i krzewów, do których usunięcia nie będzie potrzebne zezwolenie, a także określać wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżyć maksymalną wysokość tych stawek.
Należy pamiętać, że warunki wynikające z zapisu dotyczącego wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą być spełnione łącznie. Jednocześnie resort rolnictwa zaznaczył, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność rolnicza jest zaliczana do działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli rolnik będzie chciał usunąć drzewo pod budowę domu mieszkalnego nie będzie musiał występować o zezwolenie, natomiast, jeśli będzie chciał w tym miejscu postawić oborę, silos itp. takie zezwolenie będzie musiał uzyskać.

P.Sas

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.