Główna » Aktualności

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Autor: Red. dnia 22 maja 2013

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarantuje istnienie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, która cechuje się brakiem utraty zdrowia lub życia. Bezpieczeństwo trzeba promować, dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  Państwowa Inspekcja Pracy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego podjęli się już po raz XI zorganizować konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs mający na celu promowanie zasad BHP w gospodarstwach rolnych.

W konkursie udział mogły wziąć pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą. W tym roku do etapu regionalnego konkursu zgłosiło się 15 gospodarstw. Komisja podczas wizytacji brała pod szczególną uwagę:

– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

– stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych

– wyposażenie  maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,

– stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,

– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

– stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Komisja Wojewódzka w składzie: Agata Dulat – OR KRUS w Zielonej Górze, Krzysztof Kozak – Okręgowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze, Elżbieta Wiśniewska – Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Anna Markiewicz – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Anna Słowik –Lubuska Izba Rolnicza, dokonująca objazdów po gospodarstwach w dniach 15, 16 i 21 maj br. wizytowała następujące gospodarstwa:

Justyna Schulz z Borowa Wielkiego prowadzi gospodarstwo o powierzchni15,73 ha. Produkcja roślinna.

Wiesław Zdonek z Tylewic prowadzi gospodarstwo rolne na38 hawłasnościowych i43 hadzierżawy. Produkcja roślinna. Hoduje dla własnych potrzeb również trzodę chlewną.

Daniel Tymczyszyn z Przyczyny Dolnej zajmuje się odchowem stad reprodukcyjnych kur 24 tys. sztuk w jednym cyklu, ma również22 haziemi

Sławomir Maślanka ze Złotnika prowadzi produkcję roślinną na144 ha, głównie uprawia rzepak, zboża i kukurydzę.

Piotr Kopiej ze Strzeszowic prowadzi gospodarstwo na areale9,23 ha. Gospodarstwo prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą (hodowla trzody chlewnej)

Bożena Jezierska, Szymon i Łukasz Jezierski z Przecławia prowadzą rodzinne gospodarstwo na areale305 ha. Produkcja roślinna.

Bartosz Jurga z Nowego Kramska prowadzi gospodarstwo o specjalizacji hodowla trzody chlewnej. Gospodarstwo o powierzchni24 ha.

Dominik Grochola z Klenicy. Gospodaruje na1,5 haziemi. Produkcja roślinna i zwierzęca (kury oraz trzoda chlewna na własny użytek).

Krzysztof i Alicja Wiśniewscy z Ludzisławic. Gospodarują na areale112 ha. Produkcja roślinna oraz ogrodnicza (pomidory szklarniowe). Dodatkowo zajmują się  hodowlą alpak, aktualnie mają 10 sztuk, ale systematycznie powiększają stado.

Trzeba podkreślić, iż gospodarstwa, która zgłosiły się do tej edycji konkursu zaskoczyły komisję czystością, ładem i porządkiem w obrębie podwórza i zabudowań. Jest to ogromny plus dla gospodarujących, którym serdecznie gratulujemy odwagi w podjęciu decyzji o starcie w niniejszym konkursie.

Komisja postanowiła przyznać :

I miejsce – Bożena, Szymon i Łukasz Jezierscy z Przecławia

II miejsce – Alicja i Krzysztof Wiśniewscy  z Ludzisławic

III miejsce – Daniel Tymczyszyn z Przyczyny Dolnej

ponadto Komisja wyróżniła gospodarstwa:

Justyny Schulz z Borowa Wielkiego oraz Dominika Grocholi z Klenicy.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

A.Słowik

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.